GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii serii A20, B20 i C20 GMINY MIASTA KOŁOBRZEG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 cze 2021, 07:56

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii serii A20, B20 i C20 GMINY MIASTA KOŁOBRZEG

Uchwała Nr 655/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20, B20 i C20 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO KOŁOBRZEG

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 28 czerwca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ MIASTO KOŁOBRZEG:

a) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii A20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO305700018”,

b) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO305700026”,

c) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii C20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO305700034”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KOL1126”;

3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KOL1128”;

4) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. c), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KOL1130”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości