GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki CORDIA POLSKA FINANCE Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 lip 2021, 17:20

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki CORDIA POLSKA FINANCE Sp. z o.o.

Uchwała Nr 759/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki CORDIA POLSKA FINANCE Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 29 lipca 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 68.797 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) obligacji na okaziciela serii A spółki CORDIA POLSKA FINANCE Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCRDPF00017”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CPF0724”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości