Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-09-15 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 wrz 2021, 07:02

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-09-15

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-09-15 - 2021-09-21

ŚRODA, 15 WRZEŚNIA

04:00 - Chiny - Produkcja przemysłowa (8/2021)

08:00 - Wielka Brytania - CPI (8/2021)

09:00 - HUUUGE-S144 - Konferencja wynikowa Spółki

Konferencja Huuuge, Inc. on-line poświęcona omówieniu wyników za II kwartał 2021 roku.

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik CPI (8/2021)

10:00 - GUS - Polska - Zmiana eksportu (7/2021)

10:00 - GUS - Polska - Zmiana importu (7/2021)

11:00 - UE - Produkcja przemysłowa (7/2021)

11:00 - ATENDE - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie dla inwestorów i analityków, podczas którego Zarząd Spółki Atende zaprezentuje wyniki finansowe wypracowane w I półroczu 2021 r.

14:00 - ATAL - Konferencja wynikowa Spółki

Konferencja online podsumowująca wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu przez spółkę ATAL SA.

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (9/2021)

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m (8/2021)

CZWARTEK, 16 WRZEŚNIA

09:00 - SNIEZKA - Konferencja wynikowa Spółki

Wideokonferencja wynikowa FFIL Śnieżka SA po 1H 2021.

10:00 - GPW - Konferencja wynikowa Spółki

Telekonferencja poświęcona wynikom Grupy GPW za I półrocze 2021 r.

10:00 - GRUPAAZOTY - Konferencja prasowa spółki

Grupa Azoty przedstawi swój nowy produkt.

11:00 - UE - Bilans handlowy (7/2021)

11:00 - TAURONPE - Konferencja wynikowa Spółki

Prezentacja wyników finansowych Grupy Tauron za I półrocze 2021 r.

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (8/2021)

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (8/2021)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (9/2021)

16:00 - USA - Zapasy w biznesie m/m (7/2021)

- MF - Przetarg zamiany obligacji skarbowych. MF sprzeda papiery OK0724 / PS1026 / WZ1126 / WZ1131 / DS0432, Obligacje odkupowane DS1021/ PS0422/ OK0722.

PIĄTEK, 17 WRZEŚNIA

08:00 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (8/2021)

10:00 - UE - Saldo obrotów bieżących (niewyrównane sezonowo) (7/2021)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (8/2021)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (8/2021)

10:00 - AMICA - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie po publikacji raportu półrocznego Grupy Amica.

11:00 - UE - Inflacja CPI r/r (8/2021)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (9/2021)

PONIEDZIAŁEK, 20 WRZEŚNIA

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (8/2021)

10:00 - GUS - Polska - Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (8/2021)

- MF - Polska - Ministerstwo Finansów opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (7/2021)

WTOREK, 21 WRZEŚNIA

10:00 - GUS - Polska - Liczba mieszkań w rozpoczętych budowach (8/2021)

10:00 - GUS - Polska - Sprzedaż detaliczna (8/2021)

10:00 - MCI - Konferencja wynikowa Spółki

Wideokonferencja. Omówienie wyników spółki i Grupy MCI, a także najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w 1. półroczu 2021 roku.

11:00 - ASSECOPOL - Konferencja prasowa spółki

Premiera raportu pt. Sztuczna inteligencja w instytucjach finansowych. Innowacyjne platformy analizujące dane klientów sektora MŚP.

14:00 - NBP - Polska - Przewidywane obciążenia aktywów i pasywów (8/2021)

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (8/2021)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (8/2021)

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

Ostatnie wiadomości