Ambra oczekuje poprawy wyników w roku 2021/22, ale marże będą niższe (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2021, 15:14

Ambra oczekuje poprawy wyników w roku 2021/22, ale marże będą niższe (opis)

Ambra dostrzega rosnącą presję kosztową, dlatego zakłada, że w tym roku obrotowym nie powtórzy marż z roku 2020/21. Zarząd widzi jednak potencjał do poprawy wyników rdr – poinformowali przedstawiciele spółki. Ambra zakłada, że jej średnioroczny CAPEX wzrośnie w kolejnych latach do ok. 25 mln zł.

"Czeka nas dość dynamiczny rok, bo presja kosztowa się nakręca. Widzimy co się dzieje z inflacją w Polsce. Nasze surowce, to głównie wino, a także owoce. Kraje zakupu wina jak Włochy, Hiszpania, Francja znajdują się pod regularnym wpływem gwałtownych zjawisk pogodowych, co wpływa na poziomy produkcji. Problemy w logistyce przekładają się na podwyżkę cen transportu. Wydaje się, że proces podwyżek cen będzie procesem regularnym, pewnie niełatwym, co jest jednym z kolejnych wyzwań. To wszystko sprawia, że w tym roku rentowność będzie trudno utrzymać” – poinformował podczas konferencji wynikowej Piotr Kaźmierczak, wiceprezes Ambry.

„Z dostawcami pracujemy w większości na rocznych kontraktach albo kontraktujemy na kilka miesięcy do przodu po cenach stałych. To daje nam dwa kwartały perspektywy przewidywalnej. Dlatego o łącznym wpływie wszystkich czynników kosztowych na rok 2022 będziemy mogli mówić dopiero za dwa miesiące” – podał.

Wiceprezes dodał, że pod względem kwotowym spółka widzi potencjał do poprawy wyników w tym roku.

W roku obrotowym 2020/21 Ambra zanotowała przychody na poziomie 673,2 mln zł, co oznacza wzrost o 13,9 proc. rdr. Zysk operacyjny oraz zysk netto j.d. wzrosły o ponad 30 proc. rdr do kolejno 77,9 mln zł oraz 45,6 mln zł.

Marża zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 35,7 proc., marża EBIT 11,6 proc., a marża zysku netto 6,8 proc.

W minionym roku obrotowym spółka wydała na inwestycje ok. 16 mln zł.

"W tym roku wydatki inwestycyjne były na stosunkowo niskim poziomie, średnioterminowo będą rosły - zakładamy, że do ok. 25 mln zł rocznie. Będziemy inwestować w istniejące aktywa, jak zakłady w Biłgoraju i Bukareszcie, będziemy chcieli skonsolidować biznes dzięki lepszym narzędziom IT" – powiedział Kaźmierczak.

Na pytanie, czy zwiększone wydatki na inwestycje mogą oznaczać mniejsze wypłaty dywidendy w przyszłości, odpowiedział: "Nie mamy planów, by dywidenda była niższa".

Prezes spółki, Robert Ogór przypomniał, że spółka nie wypłaca obecnie w formie dywidendy 100 proc. wypracowanych zysków, ma zapas środków pieniężnych, a także niskie zadłużenie.

"Spodziewamy się zadłużenia na poziomie poniżej 0,5x EBITDA na koniec roku obrotowego" - dodał.

Zarząd Ambry rekomenduje, by za rok obrotowy 2020/2021, zakończony 30 czerwca 2021 roku, wypłacić dywidendę w wysokości 0,95 zł na akcję.

Ambra poinformowała, że w roku 2020/21 wszystkie kategorie produktowe rosły w dwucyfrowym tempie, a największy wkład we wzrost sprzedaży miały wina spokojne (wzrost o 13 proc.) i wina musujące (16,3 proc.). Wzrost sprzedaży w segmentach zagranicznych wyniósł odpowiednio w walutach lokalnych: 42,9 proc. w Czechach i Słowacji oraz 21,1 proc. w Rumunii.

Prezes spółki zwrócił uwagę, że w warunkach pandemii wzmocnił się trend premiumizacji konsumpcji alkoholi.

"Przesunięcie lub powstrzymywanie się od wydatków spowodowały, że wzrosły oszczędności, które często były wydawane w sklepach spożywczych. Tam wydatek kilku bądź kilkunastu złotych więcej na lepszy alkohol znaczy mniej finansowo, niż wyjście do restauracji czy wyjazd zagraniczny. Segmenty premium po raz kolejny rosły silniej niż pozostałe” - powiedział Ogór.

Ambra jest producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa na czterech rynkach: Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. W minionym roku obrotowym 73 proc. przychodów grupy zostało zrealizowanych w Polsce.

(PAP Biznes), #AMB

jow/ asa/

Zobacz także: Ambra SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości