GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 wrz 2021, 14:05

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 901/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 września 2021 r.w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

w ramach 2 (dwóch) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku

do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 901/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 17 września 2021 r.

LpKod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.AT0000A2SWK1RCRALE0923100.000.000
2.AT0000A2SWL9RCRPKN0923100.000.000

kom mra

Ostatnie wiadomości