Skrót wiadomości - czwartek, 16 września | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 wrz 2021, 06:02

Skrót wiadomości - czwartek, 16 września

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Inflacja bazowa w sierpniu wyniosła 3,9 proc. wobec 3,7 proc. przed miesiącem - podał NBP.

Żeby wspierać proces ożywienia gospodarczego w Polsce, być może warto utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie nie tylko do końca 2021 r., ale także przez jakąś część 2022 r. - napisał w artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon. Dodał, że decyzje będą zależeć od najbliższych projekcji inflacji w listopadzie i marcu.

Listopadowa projekcja będzie kluczowa względem ewentualnej podwyżki stóp procentowych w Polsce, która na początek powinna być niewielka - powiedział w telewizji Biznes24 członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Dodał, że wśród światowych banków centralnych zmienia się paradygmat, który nakazywał wcześniej zakończenie skupu aktywów przed podwyżkami stóp.

Polski eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-lipiec wzrósł o 5,2 proc. rdr do 20,5 mld euro - podało Ministerstwo Rolnictwa.

Nadwyżka w handlu strefy euro w lipcu wyniosła 20,7 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 18,1 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed we wrześniu wzrósł do 30,7 pkt. z +19,4 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż spadnie o 0,8 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 332 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 330 tys. wobec 312 tys. poprzednio, po korekcie z 310 tys.

BUDŻET, DŁUG

Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery OK0724, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 za 3.572,468 mln zł i odkupiło obligacje DS1021, PS0422 i OK0722 łącznie za 3.360,443 mln zł - poinformował resort finansów w komunikacie.

Po przetargu zamiany obligacji stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2022 r. wynosi ok. 6 proc. – poinformowało PAP Biznes Ministerstwo Finansów.

GIEŁDA

Przy umacniającym się dolarze i przewadze spadków na giełdach w USA krajowe indeksy na koniec czwartkowej sesji w większości pozostały bez większych zmian. Wyjątkiem były małe spółki, których indeks stracił 0,6 proc. Zarówno w sWIG80, jak i WIG20 spadkami wyróżnił się sektor górniczy.

W czwartek WIG20 wzrósł o 0,09 proc. do 2.357,28 pkt., a WIG zniżkował o 0,05 proc. do 71.674,66 pkt. Indeks średnich spółek po trzech dniach wzrostów i wyznaczeniu nowego 14-letniego maksimum poszedł w dół o 0,07 proc. do 5.366,56 pkt. sWIG80 stracił 0,56 proc. do 21.555,55 pkt.

SPÓŁKI

Grupa GPW w drugim kwartale 2021 roku wypracowała 45,2 mln zł zysku netto, o 4 proc. więcej niż przed rokiem - poinformowała giełda w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków spółki z początku września.

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny o 7,4 proc. dla wszystkich grup taryfowych - podało PGNiG. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku.

Tauron nie spodziewa się istotnie wysokiej wyceny Tauronu Wydobycie. Nie zakłada też istotnej zmiany poziomu długu netto grupy po transakcji sprzedaży tych aktywów na rzecz Skarbu Państwa - poinformował Krzysztof Surma, wiceprezes Tauronu ds. finansów.

Tauron jest w trakcie przygotowywania wniosku do URE, dotyczącego taryfy na energię dla gospodarstw domowych na przyszły rok, może go złożyć pod koniec października - poinformował Krzysztof Surma, wiceprezes Tauronu ds. finansów. Wskazał na istotny wzrost cen energii na rynku.

Tauron nie widzi przesłanek, by termin ponownego oddania bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworznie, zakładany na luty 2022 roku, uległ zmianie - poinformował Jerzy Topolski, wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem. Dodał, że prace trwają.

Tauron pracuje nad pozyskaniem finansowania - poinformowali przedstawiciele Tauronu na czwartkowej wideokonferencji.

Skonsolidowany zysk netto Bogdanki w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 41,05 mln zł wobec 3 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie. W całym pierwszym półroczu Bogdanka miała ok. 91,4 mln zł zysku netto wobec szacowanych wcześniej 92 mln zł zysku netto.

Rada nadzorcza CCC powołała Adama Marciniaka na stanowisko wiceprezesa - podało CCC w komunikacie. Liczbę członków zarządu zwiększono tym samym do 7.

Grupa Kęty w oparciu o przeprowadzoną analizę otrzymanych ofert nabycia Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) zdecydowała o zakończeniu procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem segmentu - poinformowała spółka w komunikacie. Grupa Kęty nie przyjmie złożonych ofert.

Mabion planuje pierwsze podanie leku MabionCD20 pacjentowi w ramach badania klinicznego na IV kw. 2021 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Prace związane z transferem procesu produkcji szczepionki przeciw COVID-19 zostały zakończone i spółka jest gotowa do rozpoczęcia produkcji w skali komercyjnej.

Zysk netto Auto Partnera wzrósł w II kw. 2021 roku o 71 proc. do 55,6 mln zł, a przychody zwiększyły się o 48 proc. do 587,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. EBITDA wzrosła w tym okresie o 56 proc. do 75,8 mln zł.

Clinscience, spółka zależna Neuki, zawarła z dotychczasowymi akcjonariuszami Exom Group umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązała się do nabycia 100 proc. udziałów tej firmy - podała Neuca w komunikacie.

Zysk netto Polskiego Holdingu Nieruchomości w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 5,2 mln zł wobec 43,5 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 3,8 mln zł z 49,6 mln zł straty przed rokiem.

Wyjaśnianie kluczowych spraw dotyczących walutowych kredytów hipotecznych będzie trwało dłużej, a do ukształtowania się linii orzeczniczej sądów jest jeszcze daleko - ocenia prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

Grupa Azoty uruchomiła w Centrum Wdrożeniowym w Tarnowie linię pilotażową do produkcji kwasów humusowych, o zdolnościach produkcyjnych rzędu 2500 ton rocznie dla podstawowego produktu Tohumus - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie prasowym.

Ambra dostrzega rosnącą presję kosztową, dlatego zakłada, że w tym roku obrotowym nie powtórzy marż z roku 2020/21. Zarząd widzi jednak potencjał do poprawy wyników rdr – poinformowali przedstawiciele spółki. Ambra zakłada, że jej średnioroczny CAPEX wzrośnie w kolejnych latach do ok. 25 mln zł.

Marża EBITDA grupy Wielton wzrosła w I półroczu 2021 roku do 7 proc., czyli do poziomu całorocznego celu, z 2,9 proc. przed rokiem - podała spółka w komunikacie prasowym. Wielton rozpoczął prace nad nową strategią grupy.

Biuro Maklerskie PKO BP zanotowało w sierpniu rekordowe przychody z transakcji na rynku pierwotnym, od początku 2021 r. ich wartość wyniosła 9,3 mld zł, bez uwzględnienia IPO Allegro – poinformował PAP Biznes dyrektor BM PKO BP Grzegorz Zawada. Do końca listopada BM PKO BP planuje kilka ofert na rynku publicznym zarówno akcyjnych, jak i obligacyjnych.

Koszty wyprodukowanej przez Drago Entertaiment, a wydanej przez Movie Games gry "Gas Station Simulator" zwróciły się w ciągu półtorej godziny od premiery na platformie Steam - poinformowało Drago Entertainment w komunikacie. Łączne koszty produkcji gry wyniosły szacunkowo 450 tys. zł.

Trzeci kwartał powinien dla Śnieżki być najlepszy pod względem przychodów w tym roku. Pozytywnie na wyniki w przyszłych kwartałach może wpływać m.in. boom na rynku nowych mieszkań, a negatywnie pogorszenie się nastrojów konsumenckich - ocenili członkowie zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. Grupa nie wyklucza kolejnej podwyżki cen produktów w związku ze wzrostami cen surowców.

Grupa Enea miała w drugim kwartale 2021 roku 729,6 mln zł zysku EBITDA i 313,8 mln zł zysku netto jednostki dominującej - podała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybrało ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na prace modernizacyjne na Odrze granicznej - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Ailleronu prowadzi intensywne rozmowy w sprawie akwizycji z 5 spółkami. Do podpisania umowy powinno dojść jeszcze w 2021 roku - poinformował w czwartek prezes Rafał Styczeń.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na sześciu byłych członków rady nadzorczej GetBack i byłego członka zarządu - podała KNF w czwartkowym komunikacie.

Atal wyemituje dwuletnie obligacje o wartości 120 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 6M powiększonym o 1,75 pkt. proc. - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5736 - poinformował NBP.

W obliczu mocnych danych z realnej gospodarki USA czwartkowe umocnienie dolara może być kontynuowane, przez co kurs EUR/PLN może kierować się w stronę 4,60 - ocenił ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych pozostają w trendzie wzrostowym.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1763 USD i 128,67 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Miedź na giełdzie metali w Londynie tanieje. Na rynkach rosną obawy o popyt na metale przemysłowe ze strony chińskiego sektora nieruchomości, w związku z kryzysem zadłużenia jednego z największych deweloperów w tym kraju. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,8 proc. wobec 9.627,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku pokonują kolejne poziomy po mocnym spadku zapasów surowca za Oceanem - informują maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 72,77 USD, wyżej o 0,22 proc.

PROGNOZY

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 do 5,7 proc., a na 2022 r. pozostawiła szacunek 4,5 proc. - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Fitch.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Rząd chce przyjąć w II kw. 2022 r. ustawę wprowadzającą system kaucyjny dla opakowań napojów z tworzyw sztucznych i szklanych - podano w wykazie prac Rady Ministrów.

Chiny złożyły wniosek o przystąpienie do Partnerstwa Transpacyficznego (TPP), czyli umowy o wolnym handlu między 11 krajami Azji i Pacyfiku - poinformował w czwartek chiński resort handlu. Uważa się, że Pekin chce w ten sposób wzmocnić swą pozycję w regionie - pisze Kyodo.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Poseł Grzegorz Braun groził w czwartek z mównicy sejmowej ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. Ministra bronił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), która zapowiedziała, że sprawą zajmie się prezydium izby. "Będziesz pan wisiał" - krzyknął z mównicy sejmowej Braun (Konfederacja), wygrażając palcem w kierunku siedzącego w ławach rządowych ministra.

Poseł Grzegorz Braun przekroczył dzisiaj kolejną granicę; w związku z dzisiejszymi słowami skierowanymi wobec ministra Adama Niedzielskiego składam zawiadomienie do prokuratury - poinformowała w czwartek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Jako Rada Medyczna przy premierze podjęliśmy decyzję o zarekomendowaniu podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 seniorom, osobom z chorobami przewlekłymi oraz personelowi medycznemu — powiedział PAP członek tego gremium dr Konstanty Szułdrzyński.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 722 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarło 10 osób, wykonano 34.718 szczepień - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.895.947 zakażeń, 75.464 zgony i 36.841.191 szczepień.

Prace zespołu trójstronnego będą zmierzały do dalszego zwiększenia minimalnych wskaźników wynagrodzeń w służbie zdrowia - zapowiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski po czwartkowym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poinformował, że w spotkaniu nie wzięli udziału protestujący medycy.

Klub KO chce uzupełnienia porządku obrad Sejmu o przedstawienie przez prezes TK Julię Przyłębską informacji na temat jej udziału w tzw. aferze mailowej. Czy brała pani udział w poufnych procesach decyzyjnych w PiS? - pytała w czwartek Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO). W środę opublikowana została kolejna wiadomość e-mail z roku 2018, mająca pochodzić ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka, adresowana do premiera Mateusza Morawieckiego. W mailu Dworczyk miał informować szefa rządu o rozmowach z przedstawicielem Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy - Pawłem Muchą oraz z prezes TK -Julią Przyłębską o obsadzie stanowiska szefa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ponownie nie wybrało w czwartek kandydatów na nowego prezesa tej Izby. Podobnie jak 7 września br. część sędziów opuściła obrady i doszło do zerwania kworum. Kolejne posiedzenie wyznaczone jest na 27 września - przekazał SN.

W czwartek rano zmarł Andrzej Rybczyński fotoreporter i artysta fotograf, wieloletni fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej - poinformował PAP jego syn Kacper Rybczyński.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Parlament Europejski przyjął w czwartkowym głosowaniu rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce". Rezolucja zawiera m.in. krytykę uchwalonego przez Sejm RP projektu tzw. ustawy medialnej, który jest określany w dokumencie PE jako "próba uciszenia krytycznych treści i bezpośredni atak na pluralizm mediów".

Australia, Wielka Brytania i USA poinformowały Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) o zawarciu paktu bezpieczeństwa, który pozwoli Australii pozyskać atomowe łodzie podwodne; obie strony planują rozmowy – podała w czwartek MAEA.

We wszystkich miejscach pracy we Włoszech od 15 października będzie obowiązywał wymóg posiadania przepustki Covid-19, wystawianej na podstawie szczepienia, wyleczenia z zakażenia koronawirusem lub negatywnego wyniku testu - zdecydował w czwartek rząd. Tym samym radykalnie rozszerzył stosowanie tzw. Green Pass.

Władze medyczne Hiszpanii zgodziły się w czwartek, by mieszkańcy domów spokojnej starości byli szczepieni trzecią dawką przeciw Covid-19. Pierwotnie rozważano rozpoczęcie tych szczepień od 4 października, ale ostatecznie zdecydowano, że ruszą jak najszybciej - podkreślono.

Minionej doby na Ukrainie wykryto ponad 5,7 tys. zakażeń koronawirusem, a 101 osób zainfekowanych zmarło - podaje w czwartek resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans zakażeń od połowy maja.

Władze Chin poinformowały w czwartek, że w kraju na Covid-19 zaszczepiono już ponad 1 mld ludzi, 72 proc. liczącej 1,4 mld populacji. Podano 2,16 mld dawek szczepionki, a 1,01 mld osób jest w pełni zaszczepionych.

Minister sił zbrojnych Francji Florence Parly powiedziała w czwartek, że zabicie przywódcy Państwa Islamskiego Większej Sahary (IS-GS) Adnana Abu Walida al-Sahrawiego to "decydujący cios" dla terrorystów w Sahelu. Jej zdaniem francuskie siły zlikwidowały przywódcę, którego trudno będzie zastąpić.

Oficjalne zakończenie manewrów Zapad-2021 na Białorusi odbędzie się 17 września – poinformowało ministerstwo obrony. Moskwa podała w czwartek, że jej wojska „rozpoczęły powrót (z Białorusi) do miejsc stałego stacjonowania”.

Po dużej akcji policyjnej w Hagen, związanej z informacjami o możliwym zagrożeniu synagogi w tym mieście, zatrzymano podejrzanego. Według informacji tygodnika "Spiegel", 16-letni Syryjczyk miał przygotować atak bombowy. Wskazówka dotycząca podejrzanego pochodziła od zagranicznej służby wywiadowczej.

Komisja Europejska otrzymała odpowiedź Polski w sprawie "uchwał dotyczących tzw. stref wolnych od ideologii LGBT". "Analizujemy odpowiedź przed podjęciem decyzji o dalszych krokach" - powiedział w czwartek PAP rzecznik KE Christian Wigand. Parlament Europejski przyjął w czwartkowym głosowaniu rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce". Za rezolucją głosowało 502 posłów, przeciwko 149, a 36 wstrzymało się od głosu.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję, w której wzywa UE do przyspieszenia przejścia na system badań, w którym nie wykorzystuje się zwierząt. Testy na zwierzętach dla produktów kosmetycznych są zakazane w UE od 2009 r.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,6 nawiedziło w czwartek prowincję Syczuan na południowym zachodzie Chin. Zginęły co najmniej trzy osoby, a kilkadziesiąt odniosło obrażenia - poinformowały miejscowe media. (PAP Biznes)

gor/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości