GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2021, 13:23

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

Uchwała Nr 912/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 23 września 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez

ING BANK N.V. w ramach 20 (dwudziestu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 912/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 22 września 2021 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów Wolumen emisji
1.PLINGNV42770INTLEUR4277040.000
2.PLINGNV42788INTLUSD4278850.000
3.PLINGNV42648INTSGLD4264850.000
4.PLINGNV42655INTSSLV42655100.000
5.PLINGNV42663INTSSLV42663100.000
6.PLINGNV42671INTLPAL4267120.000
7.PLINGNV42689INTLPAL4268920.000
8.PLINGNV42796INTSW20427961.000.000
9.PLINGNV42804INTSW20428041.000.000
10.PLINGNV42812INTSW20428121.000.000
11.PLINGNV42820INTSDAX42820150.000
12.PLINGNV42838INTSDAX42838150.000
13.PLINGNV42697INTSKGH42697100.000
14.PLINGNV42705INTSPEO4270510.000
15.PLINGNV42713INTLDNP42713100.000
16.PLINGNV42721INTSDNP42721100.000
17.PLINGNV42739INTSJSW427391.000.000
18.PLINGNV42747INTSJSW427471.000.000
19.PLINGNV42754INTLMMR4275450.000
20.PLINGNV42762INTLMMR4276250.000

kom mra

Ostatnie wiadomości