Projekt mechanizmu stabilizacji dochodów JST z PIT i CIT jest pożądanym rozwiązaniem - NBP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2021, 15:38

Projekt mechanizmu stabilizacji dochodów JST z PIT i CIT jest pożądanym rozwiązaniem - NBP

Projekt mechanizmu stabilizacji dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, zawarty w pakiecie Polskiego Ładu, jest pożądanym rozwiązaniem - napisał NBP w opinii do projektu ustawy o wsparciu JST.

"Przedłożony projekt obejmuje szereg pożądanych zmian, które powinny ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego planowanie i zarządzanie swoimi finansami. Szczególnie cennym rozwiązaniem jest mechanizm długookresowego stabilizowania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT" - napisał NBP.

Zdaniem banku centralnego, rozwiązanie jest obarczone jednak istotną wadą w zakresie proponowanego sposobu obliczenia wyjściowego poziomu referencyjnej kwoty dochodu JST z tytułu udziału w ww. podatkach.

NBP postuluje, by za podstawę prognozy dochodów z PIT i CIT projektodawca przyjął przewidywane wykonanie dochodów z tych źródeł w 2021 r. według projektu ustawy budżetowej na 2022 r., odpowiednio skorygowany o procentowy udział samorządów tych podatkach.

Projekt ustawy przewiduje m.in. zmiany w zakresie udziałów JST we wpływach z podatków dochodowych w celu zwiększenia ich przewidywalności oraz ustabilizowania dochodów z tego tytułu m.in. poprzez przekazywanie JST dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych w stałych, równych miesięcznych ratach.

Planowane jest też wprowadzenie reguły dochodowej zapewniającej długookresową stabilizację finansową JST.

Planowane jest również wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej - części rozwojowej, zapewniającej stałe wsparcie JST w obszarze inwestycyjnym. (PAP Biznes)

tus/ asa/

Ostatnie wiadomości