GPW: w sprawie określenia daty rozpoczęcia i zakresu działania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect przez MORGAN STANLEY EUROPE SE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 paź 2021, 18:47

GPW: w sprawie określenia daty rozpoczęcia i zakresu działania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect przez MORGAN STANLEY EUROPE SE

Uchwała Nr 1046/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 października 2021 r. w sprawie określenia daty rozpoczęcia i zakresu działania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect przez MORGAN STANLEY EUROPE SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy wyznacza na dzień 15 października 2021 r. datę rozpoczęcia działania przez MORGAN STANLEY EUROPE SE jako Członka Rynku w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - w zakresie obrotu na rachunek własny i na rachunek klienta wszystkimi instrumentami finansowymi notowanymi na tym rynku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości