GPW: Komunikat - VICTORIA DOM | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 paź 2021, 17:28

GPW: Komunikat - VICTORIA DOM

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 października 2021 r. (CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 1053/2021 Zarządu Giełdy z dnia 18 października 2021 r. Giełda Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela

serii T (VIC0125) wyemitowanych przez VICTORIA DOM S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden

tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 11 stycznia 2025 r., oznaczonych kodem „PLVCTDM00132”,

planowana jest na dzień 31 grudnia 2024 r.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości