Wartość aktywów OFE zmalała we wrześniu o 0,2 proc. mdm do 184,5 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 paź 2021, 11:16

Wartość aktywów OFE zmalała we wrześniu o 0,2 proc. mdm do 184,5 mld zł

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE zmalała na koniec września o 0,2 proc. mdm do 184,5 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w akcje spółek notowanych na GPW utrzymała się na poziomie 81,6 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem sierpnia o 0,5 proc. do 52,71 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 30 pb mdm i wyniosła 91,1 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 31 pb do 9,6 proc.

Alokacja w krajowe akcje zmalała przy tym o 1 pb i na koniec września stanowiły one 81,6 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Procedowany w Sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Już na koniec kwietnia we wszystkich OFE alokacja w krajowe akcje znalazła się powyżej poziomu 75 proc. Na koniec września najniższy udział krajowych akcji w swoich portfelach miało UNIQA OFE (78,2 proc.), a najwyższy utrzymuje MetLife OFE - 85,2 proc.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec września o 0,2 proc. mdm do 168,1 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 3,2 proc. mdm do 17,6 mld zł, a krajowych zmalała o 0,2 proc. do 150,5 mld zł.

WIG stracił we wrześniu 0,8 proc., a WIG 20 poszedł w dół o 2,4 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 spadł o 4,8 proc., Stoxx Europe 600 poszedł w dół o 3,4 proc., a niemiecki DAX stracił 3,6 proc.

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE wrosła we wrześniu o 0,4 proc. do 13,3 mld zł. Alokacja wzrosła o 4 pb do 7,2 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji blisko 3,1 mld zł gotówki, o 17 proc. mniej niż na koniec sierpnia. Udział gotówki spadł o 34 pb i wyniósł 1,7 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec września i alokacja wg klas aktywów:

2021-09-30zmiana2021-09-301M zmiana3M zmiana
mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)(pb)
Akcje168 084,900,1791,1330,3464,15
-polskie150 466,60-0,1781,57-1,0139,01
-zagraniczne17 618,303,239,5531,3525,15
Obligacje13 283,570,387,203,87-53,58
-samorządowe (PL)1 400,5551,460,7625,8822,42
-listy zastawne (PL)2 189,72-9,281,19-11,94-19,80
-korporacyjne i inne (PL)8 729,02-4,294,73-20,41-67,62
*zagraniczne0,000,000,000,000,00
Gotówka3 052,53-17,311,65-34,31-10,82
Aktywa pod zarządzaniem łącznie184 455,06-0,16100,000,000,00
-polskie166 803,29-0,5190,43-31,46-25,40
-zagraniczne17 651,773,239,5731,4625,40

(PAP Biznes)

kk/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości