GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GENOMTEC S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 paź 2021, 12:20

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GENOMTEC S.A.

Uchwała Nr 1087/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GENOMTEC S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 2 listopada 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, spółki GENOMTEC S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGNMTC00033”, pod warunkiem dokonania w dniu 2 listopada 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu, oznaczonymi kodem „PLGNMTC00017”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GENOMTEC” i oznaczeniem „GMT”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości