Kontrahent poniósł 15 mln USD strat z powodu wadliwych produktów Krynicy Vitamin | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lis 2021, 08:13

Kontrahent poniósł 15 mln USD strat z powodu wadliwych produktów Krynicy Vitamin

Kontrahent poniósł szkody w wysokości co najmniej 15 mln USD z powodu dostarczenia mu przez Krynicę Vitamin wadliwych produktów w postaci cieknących puszek aluminiowych i rozrywających się opakowań kartonowych - podał producent napojów energetycznych, gazowanych napojów bezalkoholowych i napojów kawowych.

Pełnomocnik kontrahenta zadeklarował gotowość zażegnania sporu w drodze mniej formalnych konsultacji i negocjacji ze spółką, prowadzonych w dobrej wierze i w celu osiągniecia porozumienia bez wchodzenia na drogę formalnego sporu i podejmowania formalnych mediacji, a potem sporu przed arbitrażem, w terminie 90 dni od daty wpływu pisma.

Pismo w tej sprawie trafiło do Krynicy Vitamin 9 października, a spółka zdecydowała się utajnić tę informację do czasu publikacji raportu za trzeci kwartał.

Giełdowa spółka kwestionuje roszczenia kontrahenta zarówno co do zasady, jak i do wysokości.

Krynica Vitamin wskazuje, że szacowana kwota szkody w wysokości 15 mln USD nie została przez kontrahenta uzasadniona. Spółka zakłada, że sposób jej prezentacji w zestawieniu z wartością zrealizowanych dostaw na rzecz kontrahenta oraz postanowieniami umowy uzasadniały przypuszczenie, że zadeklarowanie przez kontrahenta roszczenia w tej wysokości było zabiegiem negocjacyjnym.

Umowa zawarta jest na postawie formuły EXW Incoterms 2020, co oznacza, że spółka ma obowiązek wyprodukować określone w umowie produkty i przekazać je kontrahentowi do odbioru w ustalonym w umowie terminie i miejscu, tj. w tym przypadku w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Dziadkowskie-Folwark. Od momentu załadowania produktów do kontenerów na kontrahenta przechodzi wszelkie ryzyko ich utraty lub zniszczenia. Kontrahent jest wyłącznie odpowiedzialny za transport morski produktów i dalszą logistykę na terenie Stanów Zjednoczonych. Kontrahent nie zgłaszał wad produktów po ich odbiorze.

Krynica Vitamin zatrudniła dwie kancelarie wraz z niezależnym ekspertem z zakresu metalurgii i korozji aluminium w celu zbadania ewentualnych przyczyn przecieków opakowań (puszek aluminiowych) i odpowiedzialności za te zjawiska. Wysłał również swojego pracownika w celu potwierdzenia na miejscu zaistnienia szkód, oszacowania ich rozmiarów i wstępnego zbadania przyczyn i możliwej odpowiedzialności za nie spółki.

"Podjęte przez spółkę działania nie potwierdziły dotychczas zasadności roszczeń kontrahenta zgłoszonych w piśmie z 9 października 2021 r. niemniej wskazują, że kontrahent poniósł pewne szkody, przy czym ich przyczyna, a zwłaszcza dokładna skala, jest niemożliwa do oszacowania w chwili obecnej" - napisano w komunikacie.

Krynica Vitamin powiadomiła w trybie reklamacji dostawców opakowań (puszek aluminiowych) o możliwych ich wadach.

(PAP Biznes), #KVT

pr/

Zobacz także: Krynica Vitamin SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości