Kalendarium rynku NewConnect 2021-12-06 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 gru 2021, 07:03

Kalendarium rynku NewConnect 2021-12-06

Kalendarium rynku NewConnect 2021-12-06 - 2021-12-12

PONIEDZIAŁEK, 6 GRUDNIA

10:00 - KOOL2PLAY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G, zmiany statutu.

11:00 - OZECAPITAL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Iława. W sprawie połączenia ze spółką zależną OZE Obrót Sp. z o.o.

11:30 - ASMODEV S.A. - Debiut na giełdzie

Uroczystość pierwszego notowania akcji Spółki Asmodev S.A. na rynku NewConnect.

15:00 - BLACKPOIN - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Wrocław. W sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.

- ASMODEV S.A. - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki ASMODEV S.A.

- MPLVERBUM - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,16 PLN na akcję.

WTOREK, 7 GRUDNIA

10:00 - SCPFL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie ustalenia wynagrodzenia członków RN, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, powołania członka RN, zmiany statutu.

ŚRODA, 8 GRUDNIA

11:00 - 4MASS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie powołania członków RN, zmiany statutu.

(PAP)

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości