Deficyt w obrotach bieżących w listopadzie wyniósł 1.112 mln euro vs konsensus 1.384,0 mln euro deficytu - NBP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sty 2022, 14:02

Deficyt w obrotach bieżących w listopadzie wyniósł 1.112 mln euro vs konsensus 1.384,0 mln euro deficytu - NBP

Deficyt w obrotach bieżących w listopadzie 2021 r. wyniósł 1.112 mln euro wobec konsensusu 1.384,0 mln euro deficytu - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w listopadzie o 14,2 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 11,3 proc., a import wzrósł o 29,0 proc. wobec prognozy wzrostu o 25,6 proc.

Poniżej dane w mln EUR:

20202021Dane skumulowane**/Cumulated data**
XI*X*XI*XII 2019-XI 2020XII 2020-XI 2021*
Rachunek bieżący / Current Account1 298-856-1 11214 737-953
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods2 212-218-63212 0582 466
Eksport / Goods: exports23 57425 70026 915233 045277 178
Import / Goods: imports21 36225 91827 547220 987274 712
Saldo usług / Balance on Services2 0431 8431 96422 59824 454
Przychody / Services: Credit5 4835 8656 05857 97464 356
Rozchody / Services: Debit3 4404 0224 09435 37639 902
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income-2 336-2 153-2 135-18 585-24 641
Przychody / Primary income: credit51954559112 06512 083
Rozchody / Primary income: debit2 8552 6982 72630 65036 724
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income-621-328-309-1 334-3 232
Przychody / Secondary income: credit4104214026 8675 840
Rozchody / Secondary income: debit1 0317497118 2019 072
Rachunek kapitałowy / Capital Account1681 21836411 92410 953
Przychody / Capital account: credit6431 27642814 63114 119
Rozchody / Capital account: debit47558642 7073 166
Rachunek finansowy / Financial account999-381-23618 4739 535
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets7158117444 1687 620
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares27379242-801 148
Instrumenty dłużne / Debt instruments4427325024 2486 472
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities9581 9541 75215 59022 687
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares1 3481 83198013 27616 121
Instrumenty dłużne / Debt instruments-3901237722 3146 566
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets86240-399-3 5723 864
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities-334494121-6 3064 050
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities420-254-5202 734-186
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities7 246-536-401-10 150-5 014
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities6 907326-31-2 892115
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities339-862-370-7 258-5 129
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets1 4181 6692 62612 50310 548
NBP / Monetary authorities05-5-1340
Sektor rządowy / General government2130393 1361 019
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs7414042 669-1486 082
Pozostałe sektory / Other sectors4641 260-779 6493 447
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities-7 4831 3662 0284 47115 109
NBP / Monetary authorities6831878482 0853 937
Sektor rządowy / General government-729-391-1373 3656 251
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs-2311 148234-2 406-283
Pozostałe sektory / Other sectors-7 2064221 0831 4275 204
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives-190126-778-760-2 679
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets-309-44395016 04522 964
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions-467-743512-8 188-465

* Dane wstępne

** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. (PAP Biznes)

pat/ luk/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości