GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B21, C21, D21, E21, F21 i G21 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2022, 17:43

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B21, C21, D21, E21, F21 i G21 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE

Uchwała Nr 69/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B21, C21, D21, E21, F21 i G21 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE:

1) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B21, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

2) 8.000 (osiem tysięcy) obligacji serii C21, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

3) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii D21, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

4) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii E21, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

5) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii F21, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

6) 3.000 (trzy tysiące) obligacji serii G21, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości