GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A21 wyemitowanych przez GMINĘ MOSINA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2022, 17:45

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A21 wyemitowanych przez GMINĘ MOSINA

Uchwała Nr 70/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A21 wyemitowanych przez GMINĘ MOSINA

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 5.000 (pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A21 wyemitowanych przez GMINĘ MOSINA, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości