OT Logistics może przekroczyć cele finansowe na 2022 rok (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 maj 2022, 07:49

OT Logistics może przekroczyć cele finansowe na 2022 rok (opis)

Grupa OT Logistics może przekroczyć założenia finansowe na 2022 rok ze względu na m.in. wzmożone zainteresowanie przeładunkami portowymi - poinformował podczas telekonferencji prezes Konrad Hernik. Dodał, że zarząd rozważa obecnie rekomendację 1 zł warunkowej dywidendy.

"Nasze plany przygotowywane przed wybuchem wojny są trochę zdezaktualizowane. Pierwszy kwartał pokazuje, że jesteśmy w stanie w tej trochę okrojonej skali grupy generować bardzo dobre wyniki grupy i te wyniki w kolejnych kwartałach będziemy powtarzać. Może nie w takiej dokładnie wysokości, ale wysokości, które złączą się na raczej realne przekroczenie tych planów które pierwotnie zakładaliśmy" - powiedział prezes.

Dodał, że reperkusje związane z wybuchem wojny w Ukrainie i nałożeniem sankcji spowodowały ogromne zainteresowanie przeładunkami portowymi i wymusiły na klientach planowanie dywersyfikacji dostaw. Grupa notuje w swoich terminalach portowych w Świnoujściu i Gdyni zwiększone przeładunki zbóż, węgla i rud.

Zdaniem prezesa, trend zwiększonego korzystania z portów w ramach dywersyfikacji dostaw pozostanie trwałą tendencją, nie tylko związaną z konfliktem za wschodnią granicą. Porty grupy będą pracować na 100 proc., a w niektórych kwartałach powyżej 100 proc.

OT Logistics informował na początku lutego, że chce uzyskać w 2022 roku około 300 mln zł przychodów ze sprzedaży, ponad 45 mln zł wyniku EBITDA i ponad 19 mln zł wyniku netto.

Grupa miała w I kwartale 2022 roku 21 mln zł EBITDA i 5,9 mln zł zysku netto. W pierwszym kwartale 2021 roku EBITDA wyniosła 32,9 mln zł, a zysk netto 48,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy OTL wyniosły ponad 69 mln zł w I kwartale 2022 roku wobec 219,22 mln zł rok wcześniej ze względu na wyłączenie z konsolidacji działalności sprzedanych i niekontynuowanych. Przychody ze sprzedaży z kluczowych działalności kontynuowanych w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wzrosły o blisko 6 proc.

W ocenie wiceprezesa Kamila Jedynaka, z powodu wybuchu wojny w Ukrainie mamy obecnie do czynienia z ogromną zmianą rynku przepływu towarów.

"Wszystkie przepływy towarowe zostały zakłócone i praktycznie budują się od nowa.(...) Mamy do czynienia z dwoma kwestiami. Pierwsza dotyczy zaburzeń w przepływie towarów spowodowanych działaniami wojennymi i z zablokowaniem portów Morza Czarnego. Ukraina była do tej pory potężnym eksporterem produktów zbożowych, które były wysyłane przez porty czarnomorskie. Zablokowanie tych portów doprowadziło do tego, że obecnie w Ukrainie zmagazynowanych jest i czeka na wywiezienie prawie 25 mln ton produktów agro. Produkty te trafiały głównie do krajów afrykańskich, jednak teraz w związku z blokadą portów nie mogą. Prowadzone są działania na szeroką skalę, żeby udrożnić eksport tych towarów. Polska w szczytowych latach eksportowała przez porty około 5 mln ton produktów zbożowych. Teraz mierzymy się z koniecznością obsługi 25 mln ton. To jest wolumen nie do zrealizowania. Nie są gotowe terminale przeładunkowe na granicy, które mogłyby obsłużyć takie wolumeny. Nie są gotowe porty, nie ma dostępnych aż tylu wagonów, które by to mogły przewieźć. Czynione są szerokie działania, które w jakimś stopniu pozwolą eksportować te produkty. Sytuacja jest poważna ponieważ Ukraińcy musza opróżnić swoje magazyny przed zbiorami, które niedługo się rozpoczną. Kraje, które importowały produkty zbożowe też czekają na dostawy" - powiedział wiceprezes.

"Koncerny stalowe europejskie były w 80 proc. zaopatrywane dotychczas z Ukrainy z zagłębia w Krzywym Rogu. Początek działań wojennych całkowicie zablokował możliwości eksportu rudy do Europy. W związku z tym pojawiła się konieczność sprowadzenia rudy z krajów zamorskich i korzystania z transportu morskiego do portu. (...) Drugą grupą towarów , których dostawy są zaburzone, są towary objęte sankcjami. Polska do tej pory miała deficyt w produkcji węgla. Konsumpcja węgla przewyższała krajową produkcję na ponad 18 mln ton węgla energetycznego, który był głównie sprowadzany z Rosji. W związku z wprowadzonymi sankcjami, polska gospodarka stoi przed koniecznością importu 14-18 mln ton węgla energetycznego z wykorzystaniem transportu morskiego. Te wszystkie liczby pokazują, z jakim wyzwaniem się mierzymy i są nie do obsłużenia przez polskie porty. Wynikiem tego jest niecodzienna sytuacja, gdzie 100 proc. pojemności i przepustowości jest wykorzystana. Powoduje to też duży wzrost stawek przeładunkowych" - dodał.

Podkreślił, że OTL jest obecnie na etapie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących inwestycji w związku ze zmianą sytuacji rynkowej.

"Dotychczas terminal w Gdyni obsługiwał około 1,5-1,6 mln ton produktów zbożowych rocznie, a łącznie ze Świnoujściem około 2 mln ton. W tym roku Grupa OTL spodziewa się zwiększenia przeładunków produktów zbożowych ze względu na zwiększone przeładunki zbóż ukraińskich" - powiedział wiceprezes.

W skład grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia z terminalem ro-ro, a także port śródlądowy we Wrocławiu. Od 2015 roku OT Logistics posiada także udziały w chorwackim porcie Rijeka. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się usługami wsparcia projektów hydrotechnicznych.

Prezes poinformował, że zarząd rozważa obecnie rekomendację 1 zł warunkowej dywidendy.

"Przygotowaliśmy się pod możliwość wypłaty dywidendy. Jednak dzisiaj zarząd nie ma możliwości formalnej rekomendowania dywidendy, ale rozważamy rekomendację warunkową wypłaty dywidendy pod warunkiem przede wszystkim zniesienia nadzoru tymczasowego nadzorcy i ewentualnie zgody obligatariuszy, bo to jest formalna przeszkoda do wypłaty dywidendy. Bo spółka posiada zdolność dywidendową, generuje i będzie generować środki finansowe, które by pozwalały w normalnej sytuacji na wypłatę dywidendy, na inwestowanie części środków i na spłatę zadłużenia" - powiedział.

W marcu spółka powzięła informację o nieprawomocnym ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego spółki na skutek złożenia w maju 2021 roku wniosku o ogłoszenie upadłości spółki przez chorwackie fundusze zarządzane przez Allianz ZB. OTL prowadzi od kilku lat spór z funduszami odnośnie zaangażowania w operatora chorwackiego portu Luka Rijeka.

(PAP Biznes), #OTS

epo/ mfm/

Zobacz także: OT Logistics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości