CD Projekt ocenia, że raczej nie osiągnie celów wynikowych w programie motywacyjnym (aktl.) | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2022, 19:07

CD Projekt ocenia, że raczej nie osiągnie celów wynikowych w programie motywacyjnym (aktl.)

CD Projekt ocenia za najbardziej prawdopodobny brak możliwości osiągnięcia celów wynikowych w okresie trwania programu motywacyjnego do 2025 roku - podała spółka w raporcie kwartalnym.

"Na podstawie wyników osiągniętych w latach 2020 i 2021 oraz założeń na kolejne lata trwania programu, zarząd spółki dominującej dokonał oceny możliwości osiągnięcia wyznaczonych w programie celów wynikowych w pełnym okresie trwania programu i dokonał zmiany szacunków, uznając za najbardziej prawdopodobny brak możliwości osiągnięcia celów wynikowych w okresie trwania programu" - napisano w raporcie kwartalnym CD Projekt.

Program motywacyjny CD Projektu przyjęty w 2020 r. w wariancie bazowym zakładał osiągnięcie przez spółkę sumy skonsolidowanych zysków netto (powiększonych o koszty wyceny programu) w wysokości nie mniejszej niż 6 mld zł w latach 2020-2023, 7 mld zł w latach 2020-2024 lub 8,3 mld zł w latach 2020-2025.

Przedstawiciele CD Projekt podczas czwartkowej telekonferencji prasowej zasygnalizowali, że mogą zrewidować prognozy finansowe, nie podali jednak szczegółów.

Byli oni także pytani, czy spółka analizuje możliwości uruchomienia nowego programu motywacyjnego, po tym, jak cele wynikowe obecnego programu okazały się niemożliwe do zrealizowania.

"Analizujemy różne opcje i oceniamy, jak może wyglądać nasz następny program motywacyjny. Na razie pracujemy nad najlepszymi rozwiązaniami dla grupy, ale żadne decyzje nie zostały podjęte" - powiedział prezes CD Projekt Adam Kiciński.

Na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z 28 lipca 2020 r. oraz 22 września 2020 r. wprowadzono kolejną edycję programu motywacyjnego na lata 2020-2025.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach realizacji programu przyznanych może zostać maksymalnie 4.000.000 uprawnień.

Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych lub odpowiednio nabycia przez osoby uprawnione od spółki dominującej jej akcji własnych, będzie stwierdzenie przez spółkę dominującą spełnienia celów i kryteriów programu.

Program przewiduje cele wynikowe (80 proc. uprawnień), rynkowe (20 proc. uprawnień), w wybranych przypadkach cele indywidualne oraz w każdym przypadku zastosowanie kryterium lojalnościowego obowiązującego do dnia stwierdzenia spełnienia celów i kryteriów programu.

Obecnie w programie motywacyjnym na lata 2020-2025 zostało 2.243.000 przyznanych uprawnień.

(PAP Biznes), #CDR

pr/ mfm/

Zobacz także: CD Projekt SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości