GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OX0724, OX0527, OX1127, OX1131 i OX0432 | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2022, 18:17

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OX0724, OX0527, OX1127, OX1131 i OX0432

Uchwała Nr 482/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OX0724, OX0527, OX1127, OX1131 i OX0432

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że na podstawie § 25 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego dopuszczone są następujące obligacje skarbowe:

1) OX0724, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 57/2022 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2022 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 lipca 2024 r.,

2) OX0527, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 58/2022 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2022 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 maja 2027 r.,

3) OX1127, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 59/2022 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2022 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 listopada 2027 r.,

4) OX1131, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 60/2022 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2022 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 listopada 2031 r.,

5) OX0432, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 61/2022 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2022 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2032 r.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, oraz na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 1 czerwca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym obligacje skarbowe, o których mowa w § 1:

a) OX0724, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 czerwca 2022 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000114021”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami OK0724,

b) OX0527, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 czerwca 2022 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000114393”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami PS0527,

c) OX1127, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 czerwca 2022 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000114559”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami WZ1127,

d) OX1131, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 czerwca 2022 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000113213”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami WZ1131,

e) OX0432, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 czerwca 2022 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000113783”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami DS0432;

2) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OK0724”;

3) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PS0527”;

4) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 3), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WZ1127”;

5) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 4), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WZ1131”;

6) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 5), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DS0432”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości