Skrót wiadomości - piątek, 1 lipca, 18.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 lip 2022, 18:09

Skrót wiadomości - piątek, 1 lipca, 18.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w czerwcu wyniósł 44,4 pkt. wobec 48,5 pkt. w maju - podała S&P Global. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes zakładał poziom 48,0 pkt.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. w Polsce wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2023 r. wyniesie 7,2-11,6 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2023 r. wzrostu PKB Polski o 1,4-3,7 proc. i referencyjnej stopy procentowej NBP na poziomie 5,63-7,72 proc.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,6 proc. w czerwcu w ujęciu rdr, po wzroście o 8,1 proc. miesiąc wcześniej - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 8,5 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 52,1 pkt. wobec 54,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 52,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 52,0 pkt. wobec 54,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 52,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w przemyśle Włoch, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 50,9 pkt. wobec 51,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu. Analitycy szacowali 50,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 51,4 pkt. wobec 54,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 51,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 52,8 pkt. wobec 54,6 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się, że indeks wyniesie 53,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w czerwcu 51,7 pkt. wobec 48,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 50,2 pkt.

W Japonii stopa bezrobocia w maju wyniosła 2,6 proc. wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 2,5 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, spadł w czerwcu do 52,7 pkt. z 57 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 52,4.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w czerwcu spadł do 53.0 pkt. z 56,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,5 pkt.

BUDŻET, DŁUG

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w maju wzrosła o 14,1 proc. mdm i wyniosła 1.189,1 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Wydatki funduszy zarządzanych przez BGK w maju wyniosły 7,784 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Bank Gospodarstwa Krajowego na przetargu 5 lipca, w ramach emisji na rzecz Funduszu COVID-19, zaoferuje papiery serii FPC0328, FPC0631, FPC0733 i FPC1140, a podaż wyniesie minimum 250 mln zł - podał bank w komunikacie.

GIEŁDA

WIG20 w piątek próbował wrócić do wzrostów, ale ostatecznie podaż przeważyła i skończył na niewielkim minusie. Traciły spółki wydobywcze, dobrze wciąż wygląda energetyka - powiedział Przemysław Smoliński z DM PKO BP.

Choć przez większość sesji WIG20 utrzymywał się na niewielkim plusie, przekraczając nawet 1715 pkt., to notowania zakończył pod kreską, spadając ponad 0,3 proc. do 1.695 pkt. Podobnie zachował się WIG tracący ponad 0,2 proc. do 53.451 pkt. oraz sWIG80 zniżkujący o ponad 0,4 proc. do 17.213 pkt. Na niewielkim plusie pozostał jedynie mWIG40, który wzrósł o 0,25 proc. do 4.079 pkt.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 6,8 pkt. proc. i wyniósł 32,5 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego zniżkował o 7,9 pkt. proc. do 43,5 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

Z powodów technicznych związanych z kalkulacją, od dnia 4 lipca 2022 roku aż do odwołania, wartości indeksów WIG20short i WIG20lev będą obliczane oraz podawane do publicznej wiadomości w trybie jednolitym, jeden raz dziennie po zakończeniu sesji giełdowej (wartość zamknięcia) - poinformowała GPW Benchmark na swojej stronie internetowej.

SPÓŁKI

Dom Development nie obejmie 100 proc. udziałów w spółce RSKK z powodu niespełnienia warunków zawieszających - poinformował Dom Development w komunikacie.

Od 1 lipca 2022 roku PGNiG Obrót Detaliczny wprowadza automatyczną obniżkę dla klientów biznesowych, która wyniesie 15 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku spółka sprowadziła 29 ładunków LNG - poinformowało PGNiG w komunikacie.

PGNiG zawarło umowę kredytową z podmiotami grupy finansowej Sumitomo Mitsui Banking Corporation do kwoty 170 mln euro na okres 9 miesięcy - poinformowała gazowa spółka w komunikacie.

Dino rozważa emisję obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji - poinformowała spółka w komunikacie. Termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 4 lat.

Columbus Energy chce w wakacje złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, a wprowadzenie notowań do obrotu na GPW odbędzie się bez publicznej oferty akcji - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze Games Operators zdecydowali, że z zysku netto za 2021 rok spółka wypłaci 0,44 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Efecte przedłuża zapisy w ramach zaproszenia do sprzedaży akcji InteliWise do 6 lipca. Przewidywana data rozliczenia zapisów otrzymanych w przedłużonym okresie to 11 lipca - podało Efecte w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie Energoaparatury zdecydowało, że spółka wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję - poinformowała Energoaparatura w komunikacie. Wcześniej zarząd proponował, by dywidenda wyniosła 0,05 zł na akcję.

Zarząd Columbus Energy zawiesił negocjacje dotyczące zaangażowania kapitałowego w spółkę, prowadzone z funduszem inwestycyjnym ze Stanów Zjednoczonych - poinformował Columbus Energy w komunikacie.

Akcjonariusze JSW zdecydowali w piątek, że spółka przeznaczy zysk za 2021 rok w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją zarządu.

Cavatina Holding wyemituje 3,5-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł. Funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy rozpoczynają się w piątek, 1 lipca - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku miała 86,5 mln zł przychodów, czyli więcej o 62 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie trzech miesięcy zakończonych w czerwcu 2022 roku (I kwartał roku finansowego 2022/23) wyniosły 15,21 mln USD i były o 16,8 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w szacunkach.

Atal zawarł w I półroczu 2022 roku 1.340 umów deweloperskich i przedwstępnych - poinformował deweloper w komunikacie.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej Altusa, uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - podał Altus w komunikacie. WSA dwa lata temu oddalił skargę Altus TFI na kary nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Walne zgromadzenie Indos zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 1,28 mln zł, co daje 0,18 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

FinTech Ventures zdecydował o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności - poinformowała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Skarbowej zdecydowało o wypłacie 1,04 mln zł dywidendy z zysku za 2021 rok - podała spółka. Dywidenda na akcję wyniesie 1 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care zdecydowało o wypłacie 0,11 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowało o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Niekorzystne dane o PMI zwiększyły obawy o recesję i dlatego złoty się osłabiał, a rentowności spadały - powiedziała Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego. Pod koniec dnia polska waluta jednak wróciła do wyjściowych poziomów, a rentowności polskich obligacji spadły o ponad 30 pb.

TOWARY

Ceny ropy na giełdach zniżkują, a surowiec zalicza najdłuższe pasmo strat w tym roku, taniejąc już 3. tydzień z rzędu. Na rynkach utrzymują się obawy o możliwą recesję, co ograniczy zapotrzebowanie na paliwa - podają maklerzy.

Ceny miedzi na giełdzie w Londynie spadają; metal słabo rozpoczyna II połowę roku, ponieważ inwestorzy obawiają się zbliżającego się globalnego kryzysu. Miedź w dostawach trzymiesięcznych jest wyceniana niżej o 0,6 proc. - po 8.208,50 USD - informują maklerzy.

Ceny węgla energetycznego wzrosły w maju w Polsce o 11,2 proc., a dla rynku ciepła spadły o 9,8 proc. mdm - wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.

Średnia cena benzyny Eurosuper 95 w okresie styczeń-czerwiec wyniosła 6,54 zł/l wobec 5,44 zł/l w całym 2021 r. - podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Bułgaria zaczęła od piątku otrzymywać azerski gaz zgodnie z długoterminową umową, na mocy której dostawy mają wynosić 1 mld m. sześc. rocznie - poinformował bułgarski operator Bułgargaz.

OPINIE, PROGNOZY

Silny spadek rentowności polskich obligacji po piątkowych danych o inflacji i PMI w przemyśle wskazuje na bliski szczyt inflacji i stóp procentowych w Polsce, a gospodarka idzie w kierunku miękkiego lądowania - napisał na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Czerwcowy odczyt PMI dla polskiego przemysłu za czerwiec negatywnie zaskoczył - wskaźnik wyniósł 44,4 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 48,0 pkt. Jak ocenia główny ekonomista PKO BP, Piotr Bujak, w tym kontekście podwyżka stóp procentowych o 50 pb na posiedzeniu w przyszłym tygodniu byłaby bardzo odważna.

Czerwcowy odczyt PMI dla polskiego przemysłu za czerwiec negatywnie zaskoczył - wskaźnik wyniósł 44,4 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 48,0 pkt. W takich warunkach Rada Polityki Pieniężnej skończy podwyżki stóp procentowych w lipcu - prognozują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Czerwcowy odczyt PMI dla polskiego przemysłu za czerwiec negatywnie zaskoczył - wskaźnik wyniósł 44,4 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 48,0 pkt. i wobec 48,5 pkt w kwietniu. Skala spadku PMI zapowiada nie spowolnienie gospodarcze, ale recesję - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego, Monika Kurtek.

Szybki szacunek GUS wskazuje, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu o 15,6 proc. rdr, rynek oczekiwał wzrostu o 15,5 proc. rdr. W ocenie ekonomistów, inflacja zbliża się do szczytu i choć w kolejnych miesiącach wskaźnik będzie dalej rósł, to zakres zmian nie powinien być bardzo duży.

W kolejnych dniach możliwe są spadki cen paliw na stacjach, będzie to widoczne przede wszystkim w przypadku benzyny - wynika z raportu analityków e-petrol.

W najbliższych dniach możliwe są dalsze korekty w dół cen paliw na stacjach - oceniają analitycy BM Reflex.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Marża na sprzedaży benzyny Eurosuper 95 w okresie styczeń-czerwiec spadła w Polsce o 65,0 proc. wobec średniej marży z 2021 roku i wyniosła 0,05 zł na litrze - podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Agencja S&P Global Ratings utrzymała rating Polskiego Funduszu Rozwoju na poziomie "A-" w walucie obcej i "A" w walucie krajowej - podał PFR w komunikacie. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych w maju wzrosło do 10,1 proc. z 10,0 proc. w kwietniu - podał NBP.

Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów na nieruchomości w maju wzrosło do 7,5 proc. z 7,0 proc. w kwietniu - podał NBP.

Średnie oprocentowanie nowych depozytów dla gospodarstw domowych w maju wzrosło do 3,4 proc. z 2,0 proc. w kwietniu - podał NBP.

Banki udzieliły w maju kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 5.194 mln zł wobec 5.554 mln zł w marcu, co oznacza spadek o 6,5 proc. mdm - podał NBP.

Banki udzieliły w maju na cele konsumpcyjne za 6.603 mln zł wobec 5.841 mln zł w kwietniu - podał NBP.

Sąd Najwyższy oddalił skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące kredytów frankowych, wywiedzione względem wyroków w sprawach z powództwa kredytobiorców - poinformował SN w komunikacie na stronie internetowej.

Sieć sklepów Stokrotka podpisała umowę przejęcia 14 sklepów spożywczych, działających w województwie mazowieckim. Chce otworzyć w tym roku około 150 nowych placówek - poinformowała Stokrotka w komunikacie prasowym.

Wartość rynku telekomunikacyjnego w '21 wyniosła 40,8 mld zł, bez zmian rdr, a wydatki na inwestycje telekomunikacyjne wyniosły 8,9 mld zł - podał UKE w raporcie.

Polskie i koreańskie firmy podpisały porozumienie o współpracy w energetyce jądrowej, zawarły je koreańska firma KHNP z ILF Poland, BAKS i RAFAKO oraz członkowie Team Korea z ZRE Katowice, Ethos Energy Poland, Monta Materials Handling, ZARMEN i Polimex Mostostal - poinformowała w piątek KHNP.

Sprzedaż węgla w Polsce w maju wyniosła 4,5 mln ton wobec 4,7 mln ton w kwietniu i 4,5 mln ton w maju 2021 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla.

Chcemy, by spółki energetyczne mogły inwestować w źródła odnawialne - zaznaczył wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w liście odczytanym podczas konferencji w Lublinie, odnosząc się do utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

W 2022-2023 należy się spodziewać spadku nowych projektów inwestycyjnych w budownictwie, głównie w segmencie prywatnym - napisano w raporcie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Warszawski sąd okręgowy uwzględnił w piątek pozew grupowy 206 klientów Amber Gold; zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z nich kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona zł, łącznie według pełnomocnika powodów, ponad 20 mln zł.

PKP Intercity przewiozło od stycznia do końca czerwca tego roku 25,4 mln pasażerów. To najlepsza pierwsza połowa roku w historii spółki - poinformował kolejowy przewoźnik w piątkowym komunikacie.

WYDARZENIA Z KRAJU

Monitoring ścieków jest cennym źródłem informacji o koronawirusie. Widać powolny wzrost stężenia RNA wirusa w ściekach, co oznacza, że epidemia w dalszym ciągu trwa, a nawet się rozwija – powiedziała PAP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie.

Warto ponad podziałami politycznymi omówić wyniki tego szczytu i podyskutować, jak dalej powinniśmy działać jako Polska - stwierdził w czwartek prezydent Andrzej Duda, przypominając, że na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Ze stanowiska rzecznika Komisji Europejskiej wynika, że wypowiedź wiceszefowej KE Very Jourovej, że nowela ustawy o SN nie wypełnia warunków zawartych w KPO, była wypowiedzią prywatną, żadne decyzje KE w tej sprawie nie zapadły - powiedział w piątek rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Jeżeli środki z Krajowego Planu Odbudowy nie zostaną uruchomione w tym roku, Polska wypadnie z tego projektu - przestrzegał w piątek europoseł PO Andrzej Halicki w komentując ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej na temat wypełnienia przez Polskę tzw. kamieni milowych.

33 proc. badanych popiera ordynację większościową, 16 proc. proporcjonalną, 11 proc. mieszaną, a 40 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" - wynika z sondażu Social Changes, zrealizowanego na zlecenie portalu wPolityce.pl.

W zwierzęcych hodowlach wyewoluował szczególnie oporny na antybiotyki szczep gronkowca złocistego - ostrzegają naukowcy. Bakteria posiada geny, które pomagają jej unikać układu odpornościowego człowieka.

W lipcu Sejm będzie głosował nad zmianami w przepisach kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń za umyślne przestępstwa przeciwko środowisku; zero tolerancji dla tych, którzy niszczą środowisko - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w Studiu PAP w piątek.

Po 10 miesiącach przestaje obowiązywać zakaz przebywania w 183 miejscowościach w woj. lubelskim i w woj. podlaskim przylegających do granicy z Białorusią. Wstęp jest zabroniony tylko w pasie o szerokości 200 metrów wzdłuż podlaskiego odcinka granicy.

Premier Mateusz Morawiecki do końca lipca przedłużył obowiązywanie w kraju stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE–CRP - podało w czwartek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stopień BRAVO dotyczy zagrożenia terroryzmem, a CHARLIE-CRP - cyberterroryzmem.

Do Polski od 24 lutego przyjechało 4,456 mln osób z Ukrainy, wyjechało na Ukrainę 2,505 mln osób - podała Straż Graniczna.

Minionej doby badania potwierdziły 643 zakażenia koronawirusem, w tym 72 ponowne. Zmarło 5 osób z COVID-19– poinformowano w piątek na stronach rządowych. Wykonano 4668 testów w kierunku SARS-CoV-2.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Europa będzie po stronie Kijowa tak długo, jak będzie trzeba; widzę przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, ponieważ przeszliście trudną drogę od rewolucji godności w 2014 roku i wybraliście, że chcecie być demokracją - podkreśliła w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wystąpienia w parlamencie Ukrainy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w piątek na konferencji prasowej w Litomyślu, że "Polska musi wywiązać się ze zobowiązań, dotyczących reformy systemu dyscyplinarnego sędziów w kontekście unijnego funduszu odbudowy".

Komisja Europejska zaproponowała pożyczkę w wysokości 1 mld euro dla Ukrainy. To pierwsza część pakietu pomocy makrofinansowej o wartości do 9 mld euro.

Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie stosowna do zagrożenia, a jest ono teraz bardzo poważne na wschodzie Europy; przewiduję, że ta obecność będzie wzrastała, ale to pozostanie samodzielną decyzją Departamentu Obrony i Białego Domu - powiedział PAP ambasador USA Mark Brzezinski.

Wyspa Węży to punkt strategiczny, a jej zdobycie znacząco zmienia sytuację na Morzu Czarnym - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu wideo na Facebooku. Wcześniej kancelaria Zełenskiego informowała, że Wyspa Węży została odbita z rąk żołnierzy rosyjskich.

Aktualnie nie widzimy bezpośredniego zagrożenia rosyjską inwazją na Mołdawię, ponieważ Kreml nie posiada wystarczających zasobów wojskowych; niemniej pojawiają się różne oznaki destabilizacji i jesteśmy na to gotowi - oświadczył zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana.

Litwa odparła hybrydowy atak Alaksandra Łukaszenki - powiedziała w piątek szefowa litewskiego MSW Agne Bilotaite, podsumowując rok, który minął od wprowadzenia w kraju stanu sytuacji nadzwyczajnej w związku z nielegalną migracją z Białorusi.

Węgry muszą radykalnie zwiększyć swoje zdolności obronne i przyspieszą realizację programu rozwoju obronności - powiedział w piątek premier Węgier Viktor Orban w radiu publicznym. Po raz kolejny wypowiedział się też przeciwko sankcjom wobec Rosji.

Szerzący się obecnie we Włoszech subwariant Omikronu BA.5 jest trochę „spokojniejszy” i mniej groźny niż poprzednie, ale bardzo zaraźliwy i dlatego należy spodziewać się pogorszenia sytuacji pandemicznej oraz dalszego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem - powiedział PAP profesor Fabrizio Pregliasco, wykładowca uniwersytetu w Mediolanie i jeden z najbardziej znanych włoskich wirusologów.

Ponad 80 proc. sprzedanych plastikowych butelek zwrócono w ubiegłym roku za kaucją - informuje portal NOS. Od 2021 r. konsumenci płacą, w zależności od objętości, od 25 do 15 centów za plastikową butelkę.

Były kanclerz Gerhard Schroeder (SPD) jest obiektem krytyki z uwagi na swoją prorosyjską postawę; kilku socjaldemokratów domaga się usunięcia go z szeregów partii – informuje w piątek portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Pracujący dla rosyjskich spółek energetycznych, Schroeder „nie musi się jednak martwić o członkostwo w SPD” – dodaje RND. (PAP Biznes)

asa/ ana/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości