MERCOR opublikował wyniki za rok obrotowy 2021/22 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 lip 2022, 09:08

MERCOR opublikował wyniki za rok obrotowy 2021/22

Grupa „MERCOR” S.A., producent zaawansowanych technologii i jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w roku obrotowym 2021/22 (1.04.2021-31.03.2022) wykazał mocny wzrost sprzedaży i wyników. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 28% r/r do 496 mln zł. Pozostałe wyniki operacyjne również są na wyższych poziomach niż rok temu. Zysk netto wyniósł 32,5 mln zł (+10% r/r), EBIT sięgnął 44 mln zł (+16%), a EBITDA w wysokości blisko 58,4 mln zł była o 12% wyższa r/r.

W samym IV kwartale Grupa zwiększyła przychody ze sprzedaży aż o ponad 47% r/r do 136,9 mln zł. Grupa zakończyła IV kwartał z zyskiem netto na poziomie 7,4 mln zł (197% r/r), EBIT wyniósł 10,8 mln zł (+222%), a EBITDA była na poziomie 14,4 mln zł (+88%).

Dodatkowo MERCOR jako pierwszy w Polsce wprowadza na rynek technologię Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Za rozwój nowej technologii w Grupie, a także dostarczanie nowatorskich zastosowań dla przemysłu przeciwpożarowego, odpowiada spółka mcr Tech Lab.

Kończymy rok obrotowy 2021/2022 w dobrym nastroju. Zanotowaliśmy lepsze rok do roku przychody, wynik EBITDA i zysk netto, a do tego ciągle pracowaliśmy nad rozwojem technologicznym w Grupie. Warto podkreślić, że przez ostatnie 12 miesięcy przebiliśmy założenia finansowe z naszej strategii. W strategii Grupy na lata 2020-2023 m.in. stawialiśmy sobie za cel utrzymanie ROE na poziomie 13%. Nasz wynik okazał się dużo lepszy. Wypracowaliśmy zysk netto w wysokości blisko 32,5 mln zł, co daje znacznie wyższy zwrot na poziomie 20% – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Tak dobre wyniki Grupa MERCOR osiągnęła pomimo wielu wyzwań zewnętrznych.

Najważniejszym z wyzwań były rosnące ceny materiałów i transportu oraz zaburzenia łańcuchów dostaw, będące skutkiem pandemii. Pomimo tego nasze marże pozostały solidne, choć nieco niższe rok do roku. Kolejnym negatywnym czynnikiem była agresja Rosji na Ukrainę. W pierwszych tygodniach wojny działalność naszej ukraińskiej spółki zależnej, zlokalizowanej w okolicach Lwowa, została zamrożona. Po około trzech tygodniach od wejścia wojsk rosyjskich na teren Ukrainy pracownicy, którzy nie zostali powołani do wojska, wrócili do pracy. Obecnie produkcja przebiega bez zakłóceń. Liczymy na to, że sytuacja będzie się poprawiać, ale jesteśmy gotowi przenieść produkcję do Polski jeśli okazałoby się to konieczne. Rynek ukraiński stanowi w naszej Grupie 2,2% sprzedaży. Rosyjska spółka z Grupy (w której MERCOR oraz spółka zależna MHD1 posiadają w sumie 55% udziałów), działa na swoich dotychczasowych rynkach. Od momentu agresji Rosji na Ukrainę nie prowadzimy wymiany handlowej ani z rosyjską spółką zależną, ani z innymi podmiotami z rynku rosyjskiego. W minionym roku obrotowym rynek ten odpowiadał za ok. 10% naszej sprzedaży – dodaje Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

W roku obrotowym 2021/2022 sprzedaż Grupy rozkładała się po równo pomiędzy rynkiem krajowym a rynkami zagranicznymi.

Mamy zdywersyfikowaną sprzedaż na wielu zagranicznych rynkach. Dzięki temu nie jesteśmy uzależnieni od sytuacji w poszczególnych krajach i zawirowania na niektórych rynkach możemy kompensować zwiększaniem sprzedaży na innych. W kolejnych latach także planujemy mocno stawiać na dywersyfikację i dalsze umacnianie pozycji w Europie – mówi Krzysztof Krempeć.

GRUPA MERCOR WDRAŻA IDEĘ PRZEMYSŁU 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa ma miejsce również w Grupie Mercor, która jako pierwsza w branży w Polsce wdraża inteligentne rozwiązania przeciwpożarowe: technologię Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Za rozwój nowej technologii w Grupie, a także dostarczanie nowatorskich zastosowań dla przemysłu przeciwpożarowego, odpowiada utworzona niedawno spółka mcr Tech Lab.

Wierzymy, że idea Przemysłu 4.0 to przyszłość w całym przemyśle i z pomocą naszych specjalistów z mcr Tech Lab zamierzamy umocnić naszą pozycję w branży. W naszych nowych rozwiązaniach zamierzamy wykorzystywać m.in. sztuczną inteligencję, urządzenia mobilne, technologię blockchain, czy też rozwiązania chmurowe – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Nasi klienci oczekują od nas szybkich, innowacyjnych i zintegrowanych systemów spójnego reagowania na sytuacje awaryjne. Nowoczesne systemy muszą także w równym stopniu skupiać się na elementach, które mogą pomóc w zapobieganiu występowaniu sytuacji pożarowych, jak i w niwelowaniu ich skutków. Dlatego Grupa Mercor skupia się na wdrażaniu technologii Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0, który jest jednym z naszych priorytetów na najbliższe kwartały – dodaje Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

ROSNĄCA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ

W minionym roku obrotowych Grupa Mercor pozyskała zamówienia o łącznej wartości 530,2 mln zł, czyli o ponad 37% wyższe rok do roku. Początek nowego roku obrotowego również jest obiecujący dla Grupy Mercor. W kwietniu i maju br. Grupa pozyskała zamówienia o łącznej wartości ok. 97,1 mln zł, czyli o ok. 6% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Źródło: Spółka, #MCR

Zobacz także: Mercor SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości