W '23 r. inflacja w Polsce wyniesie 9,1-13,9 proc., wzrost PKB znajdzie się w przedziale 0,4-2,7 proc. - ankieta NBP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 wrz 2022, 14:03

W '23 r. inflacja w Polsce wyniesie 9,1-13,9 proc., wzrost PKB znajdzie się w przedziale 0,4-2,7 proc. - ankieta NBP

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2023 r. znajdzie się w przedziale 9,1-13,9 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2023 r. wzrostu PKB Polski o 0,4-2,7 proc.

"W najnowszej rundzie ankiety eksperci AM NBP podnieśli prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2022-2024 względem prognoz z czerwca br. Typowe scenariusze na 2022 r. (tj. wartości wyznaczone przez krańce 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa zagregowanego rozkładu) zawierają się między 13,3 proc. a 14,6 proc., przy prognozie centralnej równej 13,9 proc. Z kolei dla 2023 r. przedział typowych scenariuszy to 9,1-13,9 proc., a scenariusz centralny jest równy 11,6 proc." - napisano.

"W 2024 r. inflacja CPI z bardzo dużym prawdopodobieństwem (84 proc.) pozostanie powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.). Tym niemniej, prognoza centralna i 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa pokazują znaczny spadek inflacji w 2024 r. w porównaniu z latami 2022-2023. Typowe scenariusze dla inflacji w 2024 r. sugerują, że powinna się ona zawierać w przedziale 4,6-9,7 proc., przy prognozie centralnej równej 6,6 proc." - dodano.

Jak wynika z ankiety NBP, w przypadku tempa wzrostu PKB w bieżącym roku 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa zawierają się między 3,6 proc. a 4,7 proc., przy prognozie centralnej równej 4,3 proc.

"W kolejnym roku, w opinii uczestników wrześniowej rundy AM NBP, koniunktura będzie słabsza – typowe scenariusze tempa wzrostu PKB mieszczą się w przedziale 0,4-2,7 proc., a prognoza centralna wynosi 1,5 proc." - napisano w raporcie.

"Zdaniem ekspertów w 2024 r. tempo wzrostu PKB nie powinno wyjść poza przedział 1,8-4,3 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa); prognoza centralna to 3,1 proc. Eksperci nie wykluczają jednak recesji w latach 2023-2024, choć jej prawdopodobieństwo jest niskie lub bardzo niskie (odpowiednio: 20 proc. i 9 proc.)" - dodano.

Najnowsze prognozy ekspertów AM NBP sugerują, że krajowa stopa bezrobocia w bieżącym roku wyniesie 5,1 proc., a w kolejnych latach będzie nieco wyższe, wynosząc 5,4 proc. w 2023 r. i 5,3 proc. w 2024 r.

Z kolei tempo wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto będzie systematycznie malało: w 2022 r. wyniesie 12,1 proc., w 2023 r. – 9,8 proc., a w 2024 r. – 6,6 proc.

Wrześniowa runda AM NBP w 2022 r. trwała od 8 do 21 września. W badaniu uczestniczyło 24 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, organizacje przedsiębiorców i związek zawodowy. (PAP Biznes)

pat/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości