Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce we wrześniu wzrósł do 47,2 pkt. - KE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 wrz 2022, 11:13

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce we wrześniu wzrósł do 47,2 pkt. - KE

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce we wrześniu wzrósł do 47,2 pkt. z 45,6 pkt. w sierpniu - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem, będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wskaźnik nie uwzględnia frakcji respondentów oczekujących wzrostu cen, ale wolniejszego niż obecnie postrzegany. Powstaje przez dodanie odsetka respondentów oczekujących szybszego wzrostu cen do podzielonego przez dwa odsetka osób oczekujących takiego samego wzrostu cen i odjęcie od tej sumy odsetka osób oczekujących spadku cen oraz połowy odsetka odpowiedzi wskazujących na stabilizację cen. Wskaźnik jest publikowany po odsezonowaniu.

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje co miesiąc zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE, którego częścią jest wskaźnik oczekiwań inflacyjnych. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1.020 osób. (PAP Biznes)

map/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości