B. Millennium zawiąże w III kw. 447 mln zł rezerw na ryzyko prawne; koszt wakacji kredytowych to 1,42 mld zł (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 paź 2022, 17:52

B. Millennium zawiąże w III kw. 447 mln zł rezerw na ryzyko prawne; koszt wakacji kredytowych to 1,42 mld zł (opis)

Bank Millennium zawiąże w III kwartale 447 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank. Dodatkowo grupa rozpoznała z góry w ciężar wyników tego okresu koszt wakacji kredytowych w wysokości 1.423 mln zł - podał bank w komunikacie.

"W efekcie tych kosztów, Bank/Grupa zaraportują negatywny wynik netto w III kwartale 2022 roku, jak wcześniej sygnalizowano w raporcie bieżącym" - napisano w komunikacie.

W lipcu bank informował, że szacuje, iż w przypadku skorzystania z wakacji kredytowych przez wszystkich uprawnionych kredytobiorców, wpływ wyniesie na poziomie grupy 1.779 mln zł. Grupa zakłada wówczas rozpoznanie w III kwartale kosztu w wysokości 75-90 proc. tej kwoty.

Millennium podało w piątek, że dodatkowo rezerwy w wysokości 51 mln zł zostały utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy.

"Rezerwy odzwierciedlają trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z nich implikacje dla metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank" - napisano w komunikacie.

W wyniku zawiązania dodatkowych rezerw na ryzyko prawne ich wartość bilansowa na koniec września 2022 roku osiągnęła wartość około 5.270 mln zł, z czego 4.881 mln zł na portfel kredytów udzielonych przez bank.

Millennium poinformowało, że kontynuuje działania mające na celu zmniejszenie portfela walutowych kredytów hipotecznych poprzez oferowanie kredytobiorcom polubownych rozwiązań.

"III kwartał 2022 roku był szóstym kwartałem z rzędu, w którym liczba dobrowolnych ugód przekroczyła 2.000 i była wyższa niż liczba nowych pozwów przeciwko Bankowi w tym samym okresie" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że koszt tych ugód był wyższy niż koszt ugód w II kwartale 2022 r. z uwagi na trendy w kursach walutowych oraz zmiany stóp procentowych.

W rezultacie tych ugód oraz pozostałych naturalnych czynników, na koniec września 2022 liczba aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez bank spadła poniżej poziomu 40 tys., podczas gdy wartość portfela tych kredytów wyrażona w CHF i bez korekty o rezerwy na ryzyko prawne była niższa o 18 proc. rdr.

Bank opublikuje wyniki finansowe za III kwartał 24 października 2022 roku.

(PAP Biznes), #MIL

seb/ osz/

Zobacz także: Bank Millennium SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości