GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PURE BIOLOGICS S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sty 2023, 19:23

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PURE BIOLOGICS S.A.

Uchwała Nr 54/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PURE BIOLOGICS S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PURE BIOLOGICS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 27 stycznia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki PURE BIOLOGICS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 stycznia 2023 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPRBLG00010”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Pure Biologics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości