GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PZ1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 lut 2023, 17:49

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PZ1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Uchwała Nr 74/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PZ1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst do 30.000 (trzydziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii PZ1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości