GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i M spółki JUJUBEE SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lut 2023, 18:39

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i M spółki JUJUBEE SA

Uchwała Nr 94/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i M spółki JUJUBEE S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki JUJUBEE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii K,

2) 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii M.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości