Szacunkowe wyniki Unimot za 2022 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lut 2023, 17:41

Szacunkowe wyniki Unimot za 2022 r.

Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał i cały 2022 rok. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła odpowiednio 222,1 mln zł w IV kwartale 2022 r. i 502,3 mln zł w 2022 r.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody od klientów wyniosły w 2022 r. 13 264 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych
i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w 2022 r. ukształtowała się na poziomie 502,3 mln zł, wobec 70,6 mln zł w 2021 r., natomiast w IV kwartale 2022 r. wyniosła 222,1 mln zł, wobec 13,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Rok 2022 był bezprecedensowy pod wieloma względami. Pod koniec 2021 r. roku prognozowaliśmy niepewność na rynkach, ale to, co wydarzyło się w 2022 r., trudno było przewidzieć. Zbrojna agresja Rosji na niepodległą Ukrainę spowodowała ogromne wyzwania dla całej światowej gospodarki, a przede wszystkim dla sektora paliwowego. Zmagaliśmy się z niespotykaną dotąd zmiennością cen i napiętymi łańcuchami dostaw. W tych trudnych warunkach mieliśmy możliwość wykorzystania swojego wieloletniego doświadczenia w branży oraz umiejętności szybkiego i elastycznego dostosowywania się do wymagającego otoczenia. Wypracowane w 2022 r. rekordowe wyniki finansowe są dowodem na to, że bardzo dobrze poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kwartale 2022 r. miał utrzymujący się wysoki poziom marż w segmencie oleju napędowego i biopaliw oraz w segmencie LPG, który był konsekwencją wysokich premii lądowych oraz niedoborów mocy logistycznych. Było to związane z trwającą wojną w Ukrainie, dużą niepewnością na rynkach globalnych oraz skutkami wprowadzonych sankcji na Białoruś i Rosję.
W IV kwartale 2022 r. wysokie wyniki finansowe zostały osiągnięte dzięki podjętym przez Grupę działaniom w zakresie zwiększenia potencjału logistycznego. W ostatnim kwartale 2022 r. Grupa Unimot osiągnęła solidny wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 435 tys. m3 (wzrost o 1 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 24 proc. do 70 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw. Na wynik
w IV kwartale wpłynęły także: skuteczna realizacja strategii handlowej przyjętej na ten okres w zakresie obrotu energią elektryczną oraz wykorzystanie zmienności rynku w zakresie cen gazu ziemnego przy użyciu wynajętych pojemności magazynowych. Wyniki finansowe ostatniego kwartału 2022 r. znajdowały się pod presją wyzwań logistycznych, które ograniczyły możliwość pełnego wykorzystania szans rynkowych, a także kosztów związanych z realizacją projektu przejęcia aktywów Lotos Terminale S.A. oraz wyższych kosztów osobowych związanych z utworzeniem rezerwy na premie za 2022 r.

O spółce UNIMOT:

UNIMOT to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje swoim klientom hurtowym i detalicznym produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną, pochodzącą m.in. ze źródeł odnawialnych. UNIMOT buduje sieć stacji paliw w Polsce pod marką AVIA, a od czerwca 2020 r. Grupa Unimot oferuje panele fotowoltaiczne pod marką AVIA Solar. UNIMOT ma 30 lat doświadczenia na rynku. Od marca 2017 r. firma notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #UNT

Zobacz także: Unimot SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości