Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy Enei dla odbiorców z grup taryfowych G (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 maj 2023, 13:30

Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy Enei dla odbiorców z grup taryfowych G (opis)

Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy Enei dla odbiorców z grup taryfowych G - podał URE.

"Decyzją z dnia 26 maja 2023 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G ustalonej przez przedsiębiorstwo ENEA SA" - podał URE.

URE podał tylko, że wniosek przedsiębiorstwa w tej sprawie nie spełniał wymagań z art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Jak wyjaśnił URE, w styczniu 2023 roku spółka złożyła wniosek o zmianę tej taryfy (podwyżkę), którą Urząd analizował w trakcie postępowania administracyjnego.

"Analiza przedstawianych przez przedsiębiorstwo dowodów oraz obserwacja sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie widzimy znaczące spadki cen energii elektrycznej w ofertach w trakcie roku 2023 r. nie dają nam podstaw do uznania żądań przedsiębiorstwa za uzasadnione. W ocenie Prezesa URE proponowana zmiana taryfy została skalkulowana w oparciu o koszty wyższe niż uzasadnione. A zatem regulator nie mógł zgodzić się na zatwierdzenie takiej taryfy. Stąd decyzja odmowna" - podał URE.

(PAP Biznes), #ENA

map/ asa/

Zobacz także: Enea SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości