GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii M7/2023 spółki ARCHICOM S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 cze 2023, 17:42

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii M7/2023 spółki ARCHICOM S.A

Uchwała Nr 514/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M7/2023 spółki ARCHICOM S.A.

§1

Na podstawie § 7 ust. l, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. l Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd

Giełdy postanawia:

l) określić dzień 9 czerwca 2023 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 62.000 (sześćdziesiąt dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii M7/2023 spółki ARCHICOM S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0221800108";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt l), w systemie notowań ciągłych

pod nazwą skróconą „ARH0325".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: Archicom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości