Ubytek dochodów budżetu po zmianach w tzw. podatku Belki wyniesie ok. 1,5 mld zł w '25 - MF | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 kwi 2024, 07:32

Ubytek dochodów budżetu po zmianach w tzw. podatku Belki wyniesie ok. 1,5 mld zł w '25 - MF

Ubytek dochodów budżetu po zmianach w tzw. podatku Belki wyniesie ok. 1,5 mld zł w '25, a w latach 2026 i 2027 ok. 1,4 mld zł - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"Zakłada się, że zmiany te zaczną obowiązywać od 2025 r., a więc wprowadzane preferencje podatkowe będą wywierały skutki budżetowe dopiero od tego roku. Ogólnie szacowany ubytek dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem zmian w opodatkowaniu dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych wyniesie w 2025 r. około 1,5 mld zł, a w latach 2026 i 2027 około 1,4 mld zł" - napisał.

Neneman podał, że obecnie projekt ustawy znajduje się w konsultacjach wewnętrznych.

"Jeszcze w bieżącym kwartale zostanie przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych. Po ich zakończeniu zostanie przedstawiony do przyjęcia przez Radę Ministrów. Dopiero po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt może zostać złożony do Sejmu. Planujemy, że nastąpi to pod koniec bieżącego kwartału lub na początku III kwartału 2024 r" - napisał.

Przygotowywany w Ministerstwie Finansów projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepisy ograniczające opodatkowanie osiąganych przez osoby fizyczne dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych. Propozycja zawarta w tym projekcie zakłada, że wprowadzone zostaną kwoty wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych.

W przypadku oszczędności, zwolnienie z podatku będzie dotyczyło części dochodów (przychodów) – do określonego rocznego limitu – z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji, o terminie zapadalności co najmniej rok, które będą zapisane w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych.

Istotą projektowanego zwolnienia jest to, że instytucja finansowa, prowadząca wyodrębniony pakiet oszczędnościowy, nie będzie pobierała, jako płatnik, tzw. „podatku Belki” od dochodów (przychodów) z lokat terminowych lub obligacji, do wysokości kwoty zwolnionej. Natomiast powyżej tej kwoty instytucja finansowa, jako płatnik, będzie pobierała 19 proc. zryczałtowany podatek dochodowy, tak jak jest to obecnie.

W przypadku dochodów z inwestycji kapitałowych (np. ze sprzedaży akcji na giełdzie) wprowadzona będzie roczna kwota dochodów wolna od podatku, którą podatnik będzie rozliczał w zeznaniu rocznym PIT-38. Zarówno roczna kwota zwolnienia dochodów (przychodów) z oszczędności gromadzonych w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub lokat terminowych, jak i roczna kwota wolna od podatku od dochodów z inwestycji kapitałowych, określane będą w obwieszczeniu Ministra Finansów na każdy rok kalendarzowy.

Projekt zakłada, że każda z tych kwot będzie wynosiła iloczyn stopy depozytowej NBP na ostatni dzień trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy i 100 tys. zł (obecnie byłoby to 5250 zł). (PAP Biznes)

map/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości