Inwestujesz w tokeny w ramach ICO? KNF ostrzega, że istnieje 5 ryzyk z tym związanych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Anna Mazurek
22 lis 2017, 12:52

Inwestujesz w tokeny w ramach ICO? KNF ostrzega, że istnieje 5 ryzyk z tym związanych

Komisja Nadzoru Finansowego wydała oficjalny komunikat dotyczący ICO, czyli Initial Coin Offering. Ostrzega w nim przed inwestycją w tokeny i przedstawia 5 głównych ryzyk z tym związanych. Jednocześnie sugeruje, że działania w ramach ICO potencjalnie mogą podlegać regulacjom prawnym związanym z tworzeniem prospektu emisyjnego i oferty publicznej.

KNF ostrzega przed ICO i tokenami

Ze względu na rosnącą popularność ICO i coraz większe zaangażowanie znanych osób w kampanie promujące ten sposób finansowania, KNF zdecydował zająć w tej sprawie oficjalne stanowisko.

W pierwszej kolejności KNF wskazuje, że ICO to nowy sposób pozyskiwania środków w sposób publiczny, z zastosowaniem tzw. tokenów. Ponadto procedura ICO nie ma określonych żadnych ogólnych reguł i standardów działania.

Bardzo często token przypomina voucher płatniczy, gdyż wartością oferowaną przy wykupie tokena przez jego wystawcę jest produkt lub usługa przez niego świadczona. Powstanie lub rozwój produktu czy usługi ma zostać zapewnione ze środków uzyskanych z ICOs. Niektóre z tokenów nadają prawa dotyczące przedsiębiorstwa, które są odzwierciedleniem praw akcjonariusza, takich jak dywidenda czy prawo głosu. Zdarza się, że nie reprezentują one dobra o mierzalnej wartości – czytamy w komunikacie.

Zobacz także: Czym jest ICO - Initial Coin Offering i czy może być w przyszłości alternatywą dla IPO?

KNF wskazuje na główne ryzyka związane z ICO

Ze względu na brak regulacji ICO, inwestorzy muszą zdawać sobie sprawę z istniejących ryzyk. Oto 5 głównych zagrożeń, które wymienia KNF:

1. ICO nie jest uregulowane i dlatego jest podatne na oszustwa lub inne nieprawidłowości.

Firmy przeprowadzające ICO mogą działać bez żadnego zezwolenia i ustalać warunki oferty tylko według własnych upodobań. Dlatego inwestorzy powinni uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących statusu podmiotu oferującego tokeny oraz treści i skutków umowy, w wyniku której nabywają tokeny. KNF zwraca uwagę, że część przeprowadzonych ICO zakwalifikowano jako przypadki oszustwa.

2. Wysokie ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków.

ICO dotyczy głównie finansowania startupów i przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. W związku z tym, inwestorzy muszą liczyć się z dużym ryzykiem inwestycji. Nie ma gwarancji, że dany projekt zostanie pomyślnie zrealizowany. Ponadto wartość otrzymanych tokenów w ramach ICO może okazać się nieproporcjonalna do zainwestowanych pieniędzy.

3. Brak informacji, nieadekwatna dokumentacja.

Organizatorzy ICO podają tylko ogólne informacje dotyczące danego projektu w dokumencie zwanym „white papers”. White papers nie jest weryfikowane w drodze audytu i może wprowadzać inwestorów w błąd. Przedstawione są tam zazwyczaj tylko szanse powodzenia projektu. Natomiast brakuje wskazania ryzyk związanych z danym przedsięwzięciem.

4. Brak możliwości „wyjścia” z inwestycji oraz bardzo wysoka zmienność wartości.

Nie zawsze otrzymane tokeny w ramach ICO będą notowane na platformach obrotu walut wirtualnych. Ponadto te platformy obrotu nie są uregulowane i istnieje ryzyko manipulacji ceną. Dlatego inwestorzy mogą mieć problem z późniejszą sprzedażą otrzymanych tokenów.

5. Wady zastosowanej technologii.

KNF wskazuje, że technologia DLT/Blockchain, zastosowana do rozpowszechniania tokenów, jest nieprzetestowana w wystarczającym stopniu. Tokeny mogą być skradzione np. w wyniku ataku hakerskiego. Mogą także pojawić się problemy z funkcjonowaniem technologii w chwilach dużego natężenia aktywności uczestników w sieci tworzonej z wykorzystaniem DLT/Blockchain.

KNF przypomina stanowisko ESMA w sprawie ICO

13 listopada 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował dwa komunikaty dotyczące ICO. Były one skierowane do potencjalnych inwestorów oraz do podmiotów zainteresowanych organizacją ICO.

ESMA zwraca uwagę inwestorów na duże ryzyko związane z ICO oraz brak odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie. Natomiast podmioty zainteresowane organizacją ICO powinny ustalić, czy planowana działalność nie podlega regulacjom prawnym m.in. Dyrektywie prospektowej lub Dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

KNF zaznaczył, że w pełni popiera stanowisko ESMA przedstawione w sprawie ICO.

ICO cieszy się coraz większą popularnością i to nie tylko wśród inwestorów. Rynkiem kryptowalut zaczyna interesować się również przeciętny Kowalski. Dlatego dobrze, że KNF zajmuje oficjalne stanowisko w sprawie ICO i zwraca uwagę na potencjalne ryzyka z tym związane.

Zobacz także: Moja opinia o seminarium Cryptomission, za którego organizacją stał DasCoin

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.