Przychody PKN Orlen w 2018 przekroczyły 100 mld zł
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
28 sty 2019, 06:55

PKN Orlen przerobił w 2018 roku rekordową ilość ropy - roczne przychody znowu przekroczyły ponad 100 mld zł

Płocki Koncern Naftowy Orlen zaprezentował wyniki finansowe uzyskane po czterech kwartałach 2018 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 109,7 mln zł i były wyższe o 15% w porównaniu do 2017. Do rekordowego pod tym względem roku 2012, kiedy to roczna sprzedaż wyniosła 120,1 mld zł, zabrakło ok. 10 mld zł, ale warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost zyskowności.

Duży wpływ na poziom przychodów PKN Orlen ma cena ropy naftowej na światowych rynkach. Podstawą działalności spółki jest przecież przerób tego surowca na paliwa i inne produkty. Jednak ostatnie trzy lata to wyraźny wzrost rentowności działalności koncernu. W latach 2012-2014 przychody wynosiły ponad 100 mld zł, ale nie przekładało się to na wyraźniejsze zyski. Dopiero od 2015 r. nastąpił wyraźny wzrost zyskowności. Rentowność na poziomie EBITDA w latach 2015-2018 wyniosła odpowiednio 7%, 12,1%, 11,6% i 8,9%. Dla porównania we wcześniejszych trzech latach, wskaźnik ten był poniżej 3,6%, a w 2014 r. był ujemny (z powodu odpisów).
 

(mld zł)

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2018 r.
Przychody

106,8

88,3

79,5

95,4

109,7

EBITDA

-2,7

6,2

9,6

11,1

9,8

Zysk netto

-5,8

3,2

6

7,2

5,5

      
      

Źródło: Raporty finansowe PKN Orlen S.A.
 

W 2018 roku PKN Orlen osiągnął rekordowy poziom przerobu ropy. Wyniósł on 33,4 mt, co przełożyło się na wykorzystanie 95% mocy. Sprzedaż wyrażona w tonach również była rekordowa i wyniosła 42,9 mt. Wynik segmentu detalicznego był najwyższy w historii i wyniósł 2,8 mld zł według wskaźnika EBITDA LIFO. Do najważniejszych wydarzeń w minionym roku, zaliczyć należy rozpoczęcie przejęcia kontroli nad Grupą Lotos, wykup akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrolu, dalsza poprawa działalności rafinerii w Możejkach czy coraz większy poziom dywersyfikacji dostaw ropy.
 

zaklad_produkcyjny_02

Nakłady inwestycyjne w 2018 r. wyniosły 4,3 mld zł i był wyraźnie wyższe od poziomu amortyzacji (2,7 mld zł). Zadłużenie PKN Orlen utrzymuje się na dość niskim poziomie – na koniec grudnia 2018 r. dług netto miał wartość 5,6 mld zł, co przekłada się na wskaźnik długu netto do EBITDA wynoszący 0,57.

Zobacz także: Właśnie startuje drugie wezwanie na Prime Car Management. Hitachi Capital Polska przebija ofertę PKO Leasing i chce zdjąć spółkę z giełdy

Plany PKN Orlen na 2019 rok

Wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) w całym bieżącym roku ma wynieść 5 mld zł, co oznacza, że będzie to wartość nieco niższa od ubiegłego roku. Z planowanego CAPEX-u, nieco ponad połowa ma zostać zainwestowana w Polsce. Wśród głównych projektów rozwojowych w tym roku należy wymienić: rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, budowa instalacji Polietylenu w Czechach, budowa instalacji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii, projekt przygotowawcze do budowy instalacji visbreakingu w Płocku i budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, rozwój sieci paliw o 35 nowych stacji i ponad 180 nowych punktów Stop Cafe 2.0. Z kolei w ramach segmentu własnego wydobycia, największe inwestycje planowane są na terenie Kanady - ok. 600 mln zł), a w Polsce wydatki mają wynieść ok. 200 mln zł. Prognozy PKN Orlen w zakresie kształtowania się cen ropy naftowej w 2019 r. zakładają porównywalny poziom ze średnią w 2018 roku. Takie samo założenie dotyczy oczekiwanego poziomu marży downstream.

Zobacz także: Walka o 3 mld zł w JSW. Związki zawodowe myślą bardziej o przyszłości spółki niż nadzorujące je Ministerstwo Energii

Orlen wchodzi na Słowację i rozważa otwieranie własnych stacji paliw na kolejnych krajach

Spółka systematycznie zwiększa liczbę stacji paliw. Na koniec 2018 roku, sieć obejmowała 2803 stacji (o 20 więcej rdr), z czego 1787 zlokalizowanych jest w Polsce (34% rynku), 582 w Niemczech (6,3% rynku), 409 w Czechach (23,2% rynku) i 25 na Litwie (4,7% rynku). Kilka dni temu Orlen ogłosił wejście na rynek słowacki. U naszych południowych sąsiadów, w pierwszym roku działalności planowane jest uruchomienie do 10 stacji, a pierwsza ma zostać otwarta na przełomie marca i kwietnia. Będą one funkcjonować pod marką Benzina (funkcjonuje w Grupie Unipetrol). Wiceprezes PKN Orlen powiedział, że firma jest otwarta na przejęcia większych lub mniejszych sieci. Już teraz w Słowacji za ok. 20% sprzedaży hurtowej odpowiadają produkty pochodzące z rafinerii polskiego koncerny.

Intencją spółki jest umacnianie swojej pozycji na rynkach, gdzie jest obecna. Zarząd jednak idzie o krok dalej i deklaruje gotowość do wchodzenia na nowe rynki, jeśli pojawi się taka okazja. Ewentualne decyzje o dalszej ekspansji uzależnione są od wyników analiz.

Zobacz także: LPP zwycięzcą branży odzieżowej 2018 roku na GPW. W czasie gdy spółki z sektora bankrutują oni notują ponad 717 mln zł gotówki netto.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.