Liczba sklepów LPP przekroczyła 1700, a ich powierzchnia przekroczyła 1 mln m2
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
27 gru 2018, 07:19

LPP zwycięzcą branży odzieżowej 2018 roku na GPW. W czasie gdy spółki z sektora bankrutują oni notują ponad 717 mln zł gotówki netto.

Rok 2018 był wymagający dla branży odzieżowej. Wiele spółek z branży dość brutalnie się o tym przekonało, notując wyraźnie słabsze wyniki finansowe i często popadając w solidne kłopoty. Przełożyło się to na dużą przecenę na notowania ich akcji. Do tego grona zaliczymy Próchnik, TXM, Redan, Solar czy nawet Monnari. Tymczasem największa, polska spółka odzieżowa czyli LPP, zaliczy ten rok do udanych nawet bardzo.

W ostatnim raporcie finansowym za trzy kwartały 2018 roku, LPP pokazało wyraźne wzrosty przychodów i zyskowności w porównaniu do poprzedniego roku. Dobre dane finansowe widoczne są nie tylko w rachunku zysków i strat.

Wzrost przychodów ze sprzedaży LPP +16%

Po trzech kwartałach 2018 r. sprzedaż Grupy LPP sięgnęła 5,67 mld zł wobec 4,88 mld zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Dynamikę wzrostu przychodów wynoszącej 16,3%, należy zestawić ze wzrostem powierzchni handlowej w tym samym okresie. Ta w tym czasie urosła o 10,2%. Co ciekawe powierzchnia sklepów LPP przekroczyła barierę 1 mln m2.
 

Liczba sklepów i powierzchnia handlowa

lpp1

Źródło: Raport finansowych LPP za III kw. 2018 r.
 

W prezentowanym okresie spółka postawiła przede wszystkim na zwiększenie liczby sklepów pod marką Sinsay. Natomiast najbardziej rozpoznawalnej marce grupy – Reserved, ubyły 3 sklepy. Co ciekawe pomimo to, marka ta zanotowała 11% wzrost sprzedaży.

Zobacz także: Próchnik ogłosił bankructwo. Oto 5 błędów, które doprowadziły najstarszą spółkę giełdową do upadku

Wzrost sprzedaży segmentu e-commerce o 114,5%

Bardzo dynamicznie rozwija się sprzedaż LPP przez internet. Choć jest to cecha charakterystyczna w tym roku dla większości spółek odzieżowych, to nie wszystkie potrafią jednocześnie utrzymać dodatnie dynamiki sprzedaży sklepów stacjonarnych. Dla polskiego giganta kanał e-commerce odpowiada już za 8,1% przychodów całej grupy, a jeszcze rok temu było to 4,4%.
 

Wartość sprzedaży w podziale na marki

lpp2

Źródło: Raport finansowych LPP za III kw. 2018 r.

Wzrost zysku brutto o +43%

W okresie od stycznia do września 2018 r. skonsolidowany zysk brutto LPP wzrósł do 303,1 mln zł wobec 211,8 mln zł w okresie porównywalnym 2017 roku. To przede wszystkim zasługa większej sprzedaży oraz wyższej marży brutto, która w okresie I-III kw. br. wyniosła 52,5% i było wyższa rok do roku o 1,7 p.p. Przypomnijmy, że przy tak dużej skali działalności (5,67 mld zł przychodów po III kwartałach br.), każdy 1 p.p. przekłada się dla spółki na blisko 57 mln zł wyższego zysku na sprzedaży. Równie ważnym czynnikiem była niższa dynamika wzrostu kosztów sprzedaży - 10,8% niż dynamika przychodów. Na poziomie zysku netto, spółka zanotowała 192,9 mln zł wobec 141,2 mln zł rok wcześniej.
 

lpp5 - zysk brutto - w art jako 3

Źródło: Raport finansowych LPP za III kw. 2018 r.

Zobacz także: Debiut eobuwie.pl może być najciekawszym od IPO Dino. 4 powody dlaczego inwestorzy indywidualni powinni wziąć w nim udział

Realna nadwyżka gotówkowa 717 mln zł

W ostatnim zaprezentowanym bilansie na koniec września 2018 r., Grupa LPP miała 326 mln zł zobowiązań kredytowych oraz 851 mln zł środków pieniężnych. To co prawda przekłada się na dług netto w kwocie 525 mln zł, ale w pozostałych aktywach finansowych widoczna jest jeszcze kwota 192 mln zł ulokowanych w jednostkach funduszu pieniężnego. Uwzględniając tę pozycję, realna nadwyżka gotówkowa na ostatni dzień bilansowy wynosiła 717 mln zł. Dla porównania - na koniec III kw. 2017 łączna wartość kredytów przewyższała o niespełna 11 mln zł wartość posiadanej gotówki, a spółka nie posiadała dodatkowych aktywów finansowych.
 

Wartość kredytów i środków pieniężnych LPP

lpp3

Źródło: Raport finansowych LPP za III kw. 2018 r.

Spadek zapasów na 1m2 wyniósł 11,9%

Do tak imponującego wzrostu nadwyżki finansowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przyczyniły się dwa czynniki. Pierwszym z nich jest wspomniany już wyżej wzrost zyskowności. Drugim, nie mniej ważnym, jest spadek zapasów. W ostatnim bilansie wartość zapasów spadła o 3,2% i wyniosła 1,59 mld zł wobec 1,64 mld zł rok wcześniej przy wzroście sprzedaży o 16,3%! Biorąc pod uwagę wzrost powierzchni handlowej w tym okresie o 10,2%, spadek zapasów w przeliczeniu na 1m2 wyniósł 11,9%. Spółka wskazała, że optymalizacja zapasów oraz ich poziom stanowi istotny element zarządzania kapitałem obrotowym, a tak dobry wskaźnik zawdzięcza dobrym kolekcjom i efektywnym zarządzaniem zapasami.
 

Poziom zapasów LPP

lpp4

Źródło: Raport finansowych LPP za III kw. 2018 r.

Co prawda do końca roku zostało jeszcze kilka dni, ale sądząc po danych makroekonomicznych, miesięcznych danych sprzedażowych spółek konkurencyjnych czy po prostu ilości osób szturmujących galerie handlowe, możemy założyć, że i IV kwartał będzie kontynuacją dobrych trendów tego roku dla LPP.

Zobacz także: Marek Piechocki, współzałożyciel LPP: jeszcze w latach 90-tych handlował tureckimi swetrami, dziś jest prezesem największej firmy odzieżowej w Polsce

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.