Duże zapasy pozwoliły JSW na realizację umów w trakcie pandemii
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
21 sie 2020, 14:40

Duże zapasy pozwoliły JSW na realizację umów w trakcie pandemii

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zaraportowała w II kwartale 2020 r. 765,4 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej. Wynik ten jest jednak mocno obciążony odpisami. Mimo ponoszonych strat, JSW nadal nie musi zaciągać nowych kredytów, gdyż wciąż posiada dużą nadwyżkę finansową (0,5 mld zł).

Na pierwszy rzut oka, wielkość straty grupy JSW za II kw. 2020 r. jest olbrzymia. Zagłębiając się jednak w sprawozdanie finansowe można dojść do wniosku, że rzeczywistość nie jest tak zła, jak się może na pierwszy rzut oka wydawać.

Zbyt duże zapasy czasami się przydają

Otóż za znaczną część ujemnego wyniku finansowego JSW odpowiada odpis na aktywa trwałe. Dokładniej chodzi o utratę wartości bilansowej aktywów dotyczących Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie-Bzie” na kwotę 430,9 mln zł. O tym zdarzeniu jednorazowym i jego ujęciu w wynikach I półrocza br. spółka informowała pod koniec lipca w komunikacie bieżącym.

Wynik na poziomie EBITDA bez zdarzeń jednorazowych, wyniósł w II kwartale -116,1 mln zł wobec 48,6 mln zł w I kw. 2020 roku. Po tej kategorii wynikowej widać, że grupa w najgorszym kwartale – w trakcie walki z koronawirusem - poradziła sobie całkiem dobrze. Mimo, że sama produkcja była na o wiele niższym poziomie, niż w „normalnych czasach”, to JSW osiągała przychody ze sprzedaży węgla i koksu zgromadzonego na zapasach.

Już wcześniej informowaliśmy, że JSW w poprzednich kwartałach „cierpiała” na bardzo duże zapasy, czyli wcześniej produkowała znacznie więcej, niż była w stanie sprzedać. W tym kryzysowym czasie wysokie zapasy pozwoliły na regularną wysyłkę i realizację umów. Nie oznacza to jednak, że problem bardzo dużych zapasów w grupie został rozwiązany, gdyż porównując stan zapasów na koniec czerwca 2019 i 2020 roku widać dużą różnicę ponad 100% (odpowiednio 1031,2 i 2172,4 tys. ton).

jsw zapas

Źródło: JSW

Zobacz także: JSW notuje coraz większe straty. W kwartał nadwyżka gotówkowa spółki spadła o blisko miliard zł i rośnie zapas niesprzedanego węgla

Oprócz odpisów, na pogorszenie wyniku finansowego w II kw. 2020 r. wpływ miały także wyraźnie niższe przychody ze sprzedaży. Wyniosły one 1,49 mld zł, wobec 2,21 mld zł rok wcześniej i 1,97 mld zł w I kwartale br. W ciągu roku mocno spadła średnia cena sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych, bo aż o 30,4%. W podobnej dynamice spadła średnia cena sprzedaży koksu. W samym II kwartale 2020 r. produkcja węgla spadła o 36,3% względem I kwartału 2020 r., głównie w konsekwencji wprowadzonych obostrzeń i walki z koronawirusem.

JSW nadal ma nadwyżkę finansową, czyli więcej „gotówki” niż kredytów

W okresie wysokiej koniunktury, ówczesny zarząd JSW - z prezesem Ozonem na czele - zdecydował o tworzeniu poduszki finansowej na okres dekoniunktury. Spółka odłożyła w specjalnym funduszu stabilizacyjnym (w bezpiecznych instrumentach finansowych) w szczytowym okresie blisko 3 mld zł.

Gdy ceny węgla koksowego i koksu wyraźnie spadły, grupa zaczęła „konsumować” tę poduszkę. W ciągu 2019 r. nadwyżka finansowa zaczęła wyraźnie maleć i na koniec poprzedniego roku jej stan wynosił nieco poniżej 2 mld zł. Tylko w ciągu I kw. 2020 r. jej wartość zmalała o blisko 1 mld zł. Na koniec czerwca tego roku, poziom nadwyżki finansowej netto wyniósł nieco ponad 0,5 mld zł.

Oznacza to, że JSW nadal ma sporo gotówki i jej ekwiwalentów (nie zaciągnęła nowych kredytów w okresie II kw. br.), ale tempo jej spadku jest nadal bardzo duże. Jeśli w III kw. br. nic się nie zmieni w sytuacji rynkowej, to już za kilka miesięcy spółka może wykazać przewagę zadłużenia kredytowego nad posiadaną gotówką, czyli wykaże dodatnią wartość długu netto.

Zobacz także: Strata netto j.d. JSW w II kw. '20 wyniosła 765,4 mln zł wobec 133,3 mln zł zysku rok wcześniej

JSW już prawie wolna od koronawirusa

Spółka w prezentacji inwestorskiej poinformowała, że do dnia 20 sierpnia 2020 r. na koronawirusa zachorowało 4113 pracowników. Większość z nich (tj. 4028) już wyzdrowiało, a na kwarantannie przebywa jeszcze 47 osób. Koszty, jakie JSW poniosła na walkę z pandemią, wyniosły 72,7 mln zł, w tym koszty pracy 65,8 mln zł.

Największą szkodą materialną jaką wirus wyrządził grupie JSW, jest ubytek produkcji, którą oszacowano na 1046 tys. ton (w stosunku do pierwotnych planów produkcyjnych). Natomiast roboty korytarzowe były niższe o 6001,5 mb.

JSW stara się o duży zastrzyk finansowy w ramach Tarczy Antykryzysowej

Kluczową obecnie niewiadomą jest odpowiedź na pytanie: ile JSW otrzyma finansowania z funduszy Tarczy Antykryzysowej i jaką strukturę będzie miało to finansowanie? Dokładnie 15 lipca 2020 r. spółka złożyła wniosek o pozyskanie finansowania w kwocie 1,75 mld zł. Strata netto grupy JSW po I półroczu 2020 r. wynosi blisko 1 mld zł, jednak pamiętajmy, że za blisko połowę tej kwoty odpowiadają odpisy.

Pamiętajmy, że pod słowem finansowanie może kryć się zarówno po prostu jakaś forma kredytowania spółki (kredyt i tak kiedyś będzie trzeba spłacić), jak i pożyczka bezzwrotna. Bezsprzeczne jest to, że ewentualna informacja o bezzwrotnej części finansowania dla JSW może wywołać duże zawirowania na kursie akcji górniczej spółki…

Zobacz także: Wnioskowane przez JSW 1,75 mld zł z Tarczy Antykryzysowej to 14,9 zł na akcję czyli 3/4 kapitalizacji

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.