Wnioskowane dla JSW 1,75 mld zł z Tarczy Antykryzysowej to 3/4 kapitalizacji spółki
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
17 lip 2020, 09:31

Wnioskowane przez JSW 1,75 mld zł z Tarczy Antykryzysowej to 14,9 zł na akcję czyli 3/4 kapitalizacji

Jastrzębska Spółka Węglowa złożyła wniosek o pozyskanie finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1,75 mld zł. To duża kwota patrząc z perspektywy bilansu spółki. W przeliczeniu na jedną akcję jest to ok. 14,9 zł.

To znacząca kwota odpowiadająca niemal 80% kapitalizacji. Nie można zapominać, o tym, że na koniec marca 2020 JSW raportował około 1 mld zł gotówki ponad zadłużenie. Tak duża kwota dofinansowania znacznie poprawiłaby sytuację w spółce.
 

Kurs akcji JSW od początku 2020 roku

JSW
 

Zobacz także: Postojowe górników w JSW mocno uderzy w wyniki finansowe spółki – na razie spółkę ratują zapasy i gotówka

Czym JSW uzasadnia wysoką kwotę z tarczy?

Negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę światową w dużym stopniu już, ale też w najbliższych kwartałach może spowodować wyraźny, negatywny wpływ na uzyskiwane przez JSW wyniki finansowe z działalności operacyjnej. W komunikacie bieżącym, górnicza firma wskazała obszary działalności, które najmocniej dotknęła epidemia:

  • Największa i dość łatwo policzalna, wydaje się być szkoda z tytułu niezrealizowania planu produkcji węgla. Spółka wykazała ubytek produkcji 1,23 mln ton węgla, w tym 0,96 mln ton węgla koksowego. Jeżeli spółka miałaby sprzedać wskazane 0,96 mln ton niewyprodukowanego tylko węgla koksowego po cenie sprzedaży do odbiorców zewnętrznych uzyskanej w I kw. 2020 r. (488,19 zł), to ubytek po stronie przychodów wyniósłby blisko 470 mln zł.
  • Dużo ciężej policzalne na potencjalne wyniki spółki, są ubytki w zakresie braku wykonania zakładanych robót korytarzowych. Brak realizacji wyniósł 6291 mb.
  • JSW doświadczyła ograniczeń związanych z restrykcjami z koronawirusem także w obszarze handlowym. Wykazana sprzedaż w II kw. br. była niższa o 10,9% względem I kwartału br.
  • Grupa poniosła dodatkowe koszty pracy w konsekwencji funkcjonowania w czasie pandemii, które oszacowała na 61,7 mln zł.
  • Z tytułu spłat zobowiązań publiczno-prawnych takich jak składki ZUS, podatek dochodowy czy podatek od nieruchomości, JSW skorzystała z możliwości odroczenia terminów płatności. Wartość zobowiązań wyniosła 281,18 mln zł, a nowe terminy płatności zostały ustalone na październik-grudzień 2020 roku.
  • Koszty związane z profilaktyką COVID-19 do końca czerwca br. wyniosły 6,2 mln zł.

W komunikacie JSW poinformowała:

"Dekoniunktura związana z pandemią spowodowała zmniejszenie przychodów, wpłynęła na tymczasowe ograniczenie produkcji, pogorszenie sytuacji płynnościowej w branży oraz całym łańcuchu dostaw, co bezpośrednio rzutuje na wydłużenie ściągalności należności handlowych od odbiorców, poziom należności handlowych oraz stan środków pieniężnych. W związku z tym Spółka podejmuje działania minimalizujące wpływy zaszłych i przyszłych skutków COVID-19 na płynność spółki, m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem pracującym oraz wnioskuje o dostępne na rynku publiczne wsparcie finansowe. Mając na uwadze powyższe, Spółka wystąpiła dzisiaj z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1 750,00 mln zł."

Zobacz także: Produkcja węgla JSW w II kw. spadła do 2,6 mln ton, a sprzedaż do 2,96 mln ton (opis)

JSW sygnalizuje możliwość odpisów

Zakończone zostały analizy głównych przesłanek w spółce, które mogą świadczyć o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów grupy. Biorąc pod uwagę, że wpływ pandemii może się nadal utrzymywać, zarząd spółki identyfikuje prawdopodobieństwo aktualizacji wartości majątku trwałego ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Wyniki przeprowadzonych testów zostaną przekazane odrębnymi raportami. Spółka zapowiedziała ujęcie odpisów w raporcie finansowym za I półrocze 2020 roku i zaznaczyła, że z tego tytułu negatywny wpływ na wynik finansowy będzie miał charakter niegotówkowy.

Wnioskowaną przez JSW kwotę pozyskania finansowania z Tarczy Antykryzysowej należy ocenić jako wysoką. W przeliczeniu na jedną akcję jest to blisko 3/4 obecnej wyceny rynkowej. Na część z tej kwoty można łatwo znaleźć uzasadnienie w komunikacie spółki (ubytki w zakładanej produkcji). Pozostała część kwoty jest już cięższa do oszacowania i w dużej mierze może opierać się tylko o szacunki czy to spółki, czy to osób analizujących i przyznających takie finansowanie ze strony PFR. Oczywiście należy pamiętać, że finansowanie z Tarczy Antykryzysowej opiera się nie tylko (ale głównie) o formę pożyczki. Najważniejszą niewiadomą dla inwestorów jest to, jaka część finansowania będzie miała charakter bezzwrotny, bo potencjalna kwota ta (np. w przeliczeniu na jedną akcję) może być bardzo znacząca w porównaniu do obecnego kursu akcji.

Zobacz także: Zarząd JSW widzi prawdopodobieństwo odpisów w związku ze skutkami pandemii

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.