Emisja akcji w Scope Fluidics ma zwiększyć potencjał PCR|ONE

Emisja akcji w Scope Fluidics ma zwiększyć potencjał PCR|ONE. Oto jak będzie wyglądać transakcja krok po kroku

Scope Fluidics to ostatnio jedna z najpopularniejszych spółek na NewConnect. W szczytowym momencie kurs akcji firmy z branży medtech zyskiwał w tym roku na wartości nawet 370% . Silne wzrosty to efekt postępów w zakresie prowadzonych przez firmę projektów Bacteromic i PCR|ONE, które przybliżają Scope Fluidics do ich komercjalizacji. W połowie listopada zarząd spółki zapowiedział plany emisji akcji, które pozwolą dodatkowo podnieść potencjał komercyjny PCR|ONE i wzmocnić pozycję negocjacyjną w rozmowach z potencjalnymi partnerami. Inwestorzy na te doniesienia zareagowali nerwowo.

PCR|ONE i BacterOMIC w pełni zwalidowane

Przełomowym wydarzeniem tego roku dla Scope Fluidics był fakt, że funkcjonalność i parametry obydwu kluczowych projektów spółki zostały zwalidowane przez zewnętrzne, niezależne podmioty. System diagnostyki medycznej do szybkiej identyfikacji zakażeń bakteryjnych PCR|ONE, został oceniony w toku drugiego etapu II niezależnych badań prewalidacyjnych wykonywanych przez Alab Laboratoria. Z raportu niezależnej firmy wynika, że zachowując rewolucyjne przewagi pod względem szybkości analizy oraz liczby analizowanych genów, PCR|ONE osiągnął wyniki na poziomie klinicznym, nie odbiegającym od wyników sprawdzanego równolegle lidera rynku - systemu GeneXpert.

Kilka tygodni później spółka podała również wyniki drugiej serii zewnętrznych testów prewalidacyjnych systemu BacterOMIC, czyli urządzenia do szybkiej analizy antybiotykooporności bakterii, które wykazały, że już teraz – na ponad 1,5 roku przed planowaną certyfikacją systemu – generowane wyniki nie odstają znacząco od lidera rynku, systemu Vitek2.

Projekt PCR|ONE jest realizowany od 7 lat i znajduje się na ostatniej prostej, którego zwieńczeniem ma być komercjalizacja. Planowane uzyskanie certyfikacji CE-IVD systemu PCR|ONE jest przewidywane na połowę 2020 r., i – jak twierdzi zarząd spółki – bez konieczności pozyskania dodatkowego finansowania.

Projekty Scope Fluidics

Zobacz także: Scope Fluidics uruchomił linię do produkcji chipów i montażu analizatorów PCR|ONE

Wielomilionowy rynek transakcji partneringowych

Po 7 latach pracy i zewnętrznej walidacji funkcjonalności projekt PCR|ONE jest na dobrej drodze do komercjalizacji. Biorąc pod uwagę wartość podobnych transakcji w ostatnich latach (spółka w swojej prezentacji przytacza dane Silicon Valley Bank mówiące o medianie w 2018 r. na poziomie 130 mln USD), inwestycja w rozwój PCR|ONE ma potencjał by zwrócić się wielokrotnie. Warto przypomnieć, że Scope Fluidics jest obecnie wyceniany na giełdzie na około 120 mln zł, a według polityki dywidendowej spółki przynajmniej połowa środków finansowych pochodzących z transakcji partneringowej ma powrócić do akcjonariuszy w formie dywidendy.

Zarząd wielokrotnie podkreślał, że jest zbyt wcześnie by przewidzieć jaką wartość może mieć transakcja sprzedaży systemu. Rynkowe benchmarki w porównaniu do wyceny spółki mogą jedynie wskazywać potencjał w przypadku sukcesu. Warto jednak pamiętać o kilku ryzykach. Spółka jest świadoma wyzwań – podczas ostatniej konferencji prezes Garstecki zwracał uwagę na to, iż w regionie CEE brakuje podobnych historii sukcesu, oraz na dynamiczną sytuację jeśli chodzi o konkurencję. Aby PCR|ONE osiągnął sukces, projekt musi być bardzo dobrze przygotowany i powinien spełniać wszystkie oczekiwania potencjalnych partnerów. Zdaniem profesora Garsteckiego najważniejszym dla Spółki wyzwaniem w najbliższych miesiącach będzie maksymalizacja wartości transakcji.

Zobacz także: Scope Fluidics na drodze do terminowej realizacji projektów i maksymalizacji wartości transakcji PCR|ONE

Przygotowanie PCR|ONE do transakcji

Jak wynika z raportu niezależnej firmy badawczej Alab Laboratoria, PCR|ONE działa i pod względem kluczowych parametrów jak szybkość i liczba badanych markerów wyróżnia się na tle konkurencji. PCR|ONE bada do 20 markerów, a czas oczekiwania na wynik wynosi zaledwie 15 minut. Jego specyfika pozwala na to, że urządzenie polskiej spółki może zostać zastosowane w segmencie point-of-care, czyli bezpośrednio w przychodniach, szpitalach, a nawet gabinetach lekarskich.

Od 2,5 roku, kiedy spółka pozyskała kapitał i zadebiutowała na NewConnect, zgodnie z planem realizuje założony budżet. Oznacza to, że środki finansowe się kurczą – wg spółki skończą się zgodnie z planem – w połowie 2020 r. W tej chwili poziom gotówki w spółce spadł z 15,1 mln zł w momencie debiutu na NewConnect do 4,1 mln zł.

Co Scope Fluidics może zatem zrobić aby zwiększyć atrakcyjność PCR|ONE? Głównym wskazywanym przez zarząd firmy powodem emisji jest konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu gotówki na potrzeby wzmocnienia pozycji negocjacyjnej. Polska spółka musi już teraz mieć zagwarantowane finansowanie działalności, aby spokojnie negocjować umowę. Chodzi o to, aby potencjalni partnerzy nie mogli czynników finansowych wykorzystywać jako argument w negocjacji i przesuwać ostateczną decyzję licząc na ustępstwa.

Oprócz tego spółka chce rozpocząć szereg inicjatyw, które wynikają bezpośrednio z informacji zwrotnej, jaką polska firma uzyskała od potencjalnych partnerów. Są to działania, które w szybkim czasie mogą zwiększyć i tak już wysoką atrakcyjność PCR|ONE. Scope Fluidics w tym zakresie wybrał sześć obszarów działań.

DziałanieCel
Przeprowadzenie procedury  FDA Pre-Submission ProgramPrzyspieszenie wejścia na największy rynek na świecie (USA)
Przygotowanie planów wdrożenia GMPWymagane do rejestracji FDA; zmniejszenie ryzyka transferu produkcji
Opracowanie nowych paneliZwiększenie potencjału komercyjnego PCR|ONE
Przeprowadzenie klinicznych  studiów publikacyjnychPopularyzacja systemu PCR|ONE wśród użytkowników
Rozbudowa portfolio patentowegoWzmocnienie ochrony unikalnych technologii
Przeprowadzenie testów  w formule Early Access ProgramFeedback od końcowych użytkowników; ograniczenie ryzyka

Jak będzie wyglądać emisja akcji w Scope Fluidics

Od momentu publikacji informacji o planach pozyskania kapitału przez zarząd spółki na akcjach Scope Fluidics widać podwyższone obroty i zmienność. Kurs spadł z historycznych szczytów w postaci okolic 70 zł do 50 zł. Patrząc po wysokości obrotów można postawić tezę, że ręce zmieniła większość akcji odpowiadających za free float spółki.

Kurs akcji Scope Fluidics

Scope Fluidics wykres

Scope Fluidics chce przeprowadzić transakcję pozyskania kapitału w jak najszybszy sposób i uniknąć konieczności przygotowywania obszernych i kosztownych dokumentów ofertowych. W jaki sposób będzie więc przebiegać transakcja pozyskania kapitału przez spółkę?

  1. 10 grudnia NWZA Scope Fluidics ma zadecydować o emisji akcji do głównego akcjonariusza spółki Total FiZ.
  2. Prawdopodobnie bezpośrednio po tym zdarzeniu zostanie przeprowadzone ABB (ang. Accelerated Book Building), w wyniku którego poznamy liczbę i cenę sprzedanych akcji przez największego akcjonariusza spółki Total FiZ. W transakcji zostanie zaoferowanych do 170 772 akcji należących do funduszu.
  3. Za pozyskane środki w ABB Total FiZ obejmie do 231 540 akcji nowej emisji. Fundusz deklaruje, że jego intencją jest co najmniej utrzymanie zaangażowania w Scope Fluidics na poziomie 26,25 proc.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę jeszcze w transakcji? W umowie zawartej ze spółką fundusz zobowiązał się do objęcia akcji w cenie do 70 zł, a więc istotnie powyżej obecnej wyceny spółki. O krok dalej poszło dwóch założycieli i członków zarządu spółki – prof. Piotr Garstecki i Marcin Izydorzak. Każdy z nich ma obecnie ok. 16 proc. udziałów w firmie. Obaj zadeklarowali, że w procesie ABB nabędą akcje o wartości co najmniej 75 tys. zł każdy (minimalna wartość transakcji pakietowej dla Scope), po cenie ustalonej w ABB – niezależnie jaka by ona nie była.

Zobacz także: Światowej klasy specjalista w dziedzinie mikroprzepływów, profesor Wilhelm Huck, dołączył do Komitetu Doradczego Scope Fluidics

Przełomowa emisja akcji

Po 7 latach pracy nad swoim kluczowym projektem PCR|ONE Scope Fluidics jest na ostatniej prostej do jego komercjalizacji. Pozyskany kapitał ma pozwolić na przygotowanie projektu do oczekiwań partnerów, które zgłosili w trakcie pierwszych rozmów. Dodatkowo gotówka na koncie spółki poprawi jej pozycję negocjacyjną. To nie wszystko. Oprócz tego spółka równolegle rozwija kolejny projekt BacterOMIC, który również z sukcesem przeszedł drugą już zewnętrzną walidację. W trakcie ostatniej konferencji z inwestorami zarząd spółki zadeklarował, że spółka ma koncepcję kolejnego projektu nad którym trwają już prace i planuje ujawnić więcej szczegółów w 2020 r., po osiągnięciu etapu proof-of-concept.

Ewentualny sukces emisji potwierdzi, że nowi inwestorzy wierzą w przyszłość spółki i są w stanie zainwestować w firmę z dużo wyższych poziomów niż podczas poprzedniej emisji. To będzie oczywiście dobrą informacją dla spółki i jej akcjonariuszy bo przybliży polską spółkę do pierwszej komercjalizacji, która może być bardzo ważna nie tylko dla Scope Fluidics, ale całego polskiego rynku kapitałowego związanego z branżą Life Science.

Zobacz także: "System PCR|ONE jest na ostatniej prostej. System Bacteromic rozwija się szybko" – relacja z czatu z zarządem Scope Fluidics

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.