Bitcoin i kryptowaluty, a podatki. Ministerstwo Finansów podało nowe wytyczne jak rozliczyć zysk z handlu kryptowalutami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Anna Mazurek
05 kwi 2018, 13:55

Bitcoin i kryptowaluty, a podatki. Ministerstwo Finansów podało nowe wytyczne jak rozliczyć zysk z handlu kryptowalutami

Jak rozliczyć podatek ze sprzedaży Bitcoina i innych kryptowalut? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób. Dlatego Ministerstwo Finansów postanowiło wydać nowe wytyczne jak rozliczyć zysk z handlu kryptowalutami. Jeśli handlujesz Bitcoinem lub inna kryptowalutą, zapłacisz także podatek PCC albo podatek VAT.

O rozliczeniu podatku ze sprzedaży Bitcoina i kryptowalut pisaliśmy już w grudniu zeszłego roku. Główne wnioski pozostają te same. Po pierwsze, w rocznym PIT należy wykazać przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut. Ponadto dochody z obrotu kryptowalutami podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Zobacz także: Bitcoin a podatki. Jak rozliczać się z fiskusem ze sprzedaży kryptowaluty

Jednak Ministerstwo Finansów szczegółowo wyjaśniło zasady odprowadzania podatku od obrotu kryptowalutami i wydało nowe wytyczne…

Przychody z obrotu kryptowalutami mogą pochodzić z dwóch źródeł

Ministerstwo Finansów jasno wskazuje, że przychody z handlu kryptowalutami mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu:

  • praw majątkowych, albo
  • pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód z obrotu kryptowalutami uzyskujesz w przypadku sprzedaży kryptowaluty (w tym zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki, euro, dolara amerykańskiego) lub zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę.

Podatek ze sprzedaży Bitcoin i innych kryptowalut możesz rozliczyć na dwa sposoby

Dochody z obrotu krytpowalutami zakwalifikowane do praw majątkowych opodatkowane są na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej 18% lub 32%.

Natomiast dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegają łączeniu z innymi dochodami z tego źródła przychodów. Jako podatnik dochód (stratę) z tego tytułu wykazujesz w zeznaniu PIT-36, jeżeli wybrałeś formę opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo w PIT-36L, jeżeli wybrałeś formę opodatkowania 19% stawką podatku.

Podstawa opodatkowania w przypadku handlu kryptowalutami ma być wyrażona w złotówkach.

Od obrotu kryptowalutami zapłacisz podatek PCC

Tutaj jest największa zmiana. Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów nie pozostawiają wątpliwości.

Jeśli zawierasz umowę sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, to musisz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty dotyczy:

  • kupującego, w przypadku umowy sprzedaży;
  • solidarnie obu stron czynności, w przypadku umowy zamiany.

Natomiast z opodatkowania PCC jest wyłączona umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęta podatkiem VAT w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT. To samo dotyczy sytuacji, gdy przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Obrót kryptowalutami podlega opodatkowaniu VAT

Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi działalność w zakresie kupna i sprzedaży kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług.

- Dla celów VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również tzw. kryptowalutę. Oznacza to, że sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT. W związku z tym należy pamiętać, że co do zasady podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydobywania jak i kupna/sprzedaży kryptowalut – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Zachowaj dowody poniesionych kosztów zakupu Bitcoin i innych kryptowalut

Opodatkowaniu nie podlega cały przychód ze sprzedaży kryptowalut. Przychód możesz pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, które muszą być odpowiednio udokumentowane.

Rozliczenie i dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów zależy od rodzaju prowadzonych przez podatnika ksiąg podatkowych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych).

Ważne! Ministerstwo Finansów jasno wskazało, że dokumenty w postaci np. wyciągów z historią transakcji giełdowych z internetowej giełdy kryptowalut, czy wyciągów z kont bankowych z historią transakcji, nie stanowią dowodów księgowych w rozumieniu przepisów i jako takie nie mogą być wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jednak jeśli rzetelnie udokumentujesz powstanie przychodu podatkowego, czy poniesienie kosztu podatkowego, to powinieneś uwzględnić to w trakcie roku podatkowego w bieżącej zaliczce na podatek, jak również w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Przy czym pamiętaj o tym, że:

  • wydatki na zakup kryptowaluty ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku, tj. „na bieżąco", czyli w dacie zakupu i według cen zakupu,
  • przy rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów z obrotu kryptowalutą brak jest podstaw prawnych do stosowania metody FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze wyszło").

Natomiast nieco inne zasady obowiązują podatnika prowadzącego księgi rachunkowe. W tym przypadku wyciągi bankowe potwierdzające transakcje zakupu lub sprzedaży kryptowaluty wraz z załączonym wydrukiem z dokonanej transakcji z giełdowego profilu jednostki, uzupełnionym o podpis osoby, która w imieniu jednostki dokonała tej transakcji, mogą być uznane za dowód księgowy.

Ponadto obowiązuje podział kosztów na pośrednie (potrącane w dacie ich poniesienia) i bezpośrednie (potrącane w momencie powstania ściśle związanego z nim przychodu). Podatnik ma także możliwość wyboru metody FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze wyszło") dla ustalenia wartości rozchodu określonych towarów.

Jeśli więc uzyskałeś w poprzednim roku jakiekolwiek przychody z obrotu lub zamiany kryptowalut, to teraz już wiesz, jak powinieneś rozliczyć swój PIT. Masz jeszcze niecały miesiąc aby zebrać odpowiednią dokumentację i prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe. Ci co już złożyli deklaracje podatkowe, powinni ewentualnie pomyśleć o korekcie PIT. Miej na uwadze, że w sytuacji gdy podatnik nie ujawnił tzw. dochodów ukrytych, albo wykazał je w niepełnej wysokości, fiskus może naliczyć podatek (domiar) w wysokości 75%!

Zobacz także: Fundusze kryptowalut zanotowały duże straty w 2018 roku. Wiele kończy działalność

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.