"Wyniki Sierra Gorda są coraz lepsze" - relacja z czatu z KGHM Polska Miedź | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
03 wrz 2018, 11:51

"Wyniki Sierra Gorda są coraz lepsze" - relacja z czatu z KGHM Polska Miedź

W piątek, 31 sierpnia 2018 r. zorganizowaliśmy czat inwestorski z Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich KGHM Polska Miedź S.A., Januszem Krystosiakiem. W czasie dyskusji przedstawiciel spółki odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji finansowej spółki, prowadzonej polityki dywidendowej, planów inwestycyjnych, sytuacji na rynku miedzi i dalszej strategii działania Grupy. W spotkaniu, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło udział blisko 500 inwestorów. Przedstawiciel spółki odpowiedział na ponad 30 pytań. Zapraszamy do lektury całego zapisu czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich KGHM Polska Miedź S.A., Januszem Krystosiakiem, podczas którego rozmawiać będziemy o aktualnej sytuacji finansowej spółki.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 31 sierpnia 2018 r., o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Dzień dobry Państwu, witam na naszym czacie i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Waldek

Dzień dobry
Czy można mieć oczekiwać, że w najbliższych latach wznowicie szczodrą politykę dywidnendową? Od kiedy wszedł podatek od kopalin, sowitą dywidendę - pod postacią podatku - otrzymuje tylko główny akcjonariusz ;)
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Jeśli chodzi o politykę dywidendową w kolejnych latach, to to co mogę Państwu przekazać, to jest zapewnienie, że nie mówimy dzisiaj o zmianie jej założeń długookresowych. Konsekwentnie chcemy zachować równowagę pomiędzy potencjalnie wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków. Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend podejmuje oczywiście Walne Zgromadzenie, a Zarząd Spółki, zgodnie z polityką dywidendową, może rekomendować jej wypłatę na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego zysku netto.

Obrazek użytkownika Anonim
Achim

Dlaczego zarząd KGHM nie upomina się stanowczo o realizację obietnicy wyborczej likwidacji podatku miedziowego ?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Spółka na bieżąco analizuje wpływ obecnej formuły podatku na sytuację finansową Spółki i jest gotowa do zaproponowania optymalnych rozwiązań w każdym terminie dogodnym dla strony rządowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry, jak wygląda presja płacowa w zakładach w Polsce i zagranicą? Czy górnicy w KGHM oczekują jeszcze wyższych wynagrodzeń? Co z Chile i sytuacją na tamtejszym rynku pracy?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Od wielu lat KGHM Polska Miedź S.A. działa zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Natomiast w Sierra Gorda, ze względu na dobro negocjacji ze związkami zawodowymi, wstrzymujemy się od ich komentowania do czasu zakończenia tych negocjacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są wg Państwa prognozy dla rynku złota, srebra, miedzi i dolara amerykańskiego?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Niestety nie mogę podać takich informacji, zgodnie z założeniem niepublikowania prognoz.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Czy w związku ze zmianami w Zarządzie KGHM będzie ogłaszał nową strategię?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Zarząd Spółki kontynuuje obowiązującą politykę w zakresie kierunków rozwoju Grupy KGHM, zarówno dla spółek krajowych, jak i zagranicznych. Obecnie przeprowadzany jest jej przegląd i w perspektywie końca roku, chcemy wrócić z informacją zawierającą wnioski strategiczne.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Proszę o kilka słów podsumowania na temat sytuacji Sierra Gorda - jak idzie biznes, czy ten projekt się zwróci, w jakiej perspektywie?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Sierra Gorda, przy aktywnym wsparciu ze strony właścicieli realizuje program usuwania tzw. „wąskich gardeł”, który ukierunkowany jest na maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury kopalni oraz poprawę efektywności jej funkcjonowania. Celem programu jest osiągnięcie zdolności do średniorocznego, dziennego przerobu na poziomie 130 tys. ton w perspektywie 1-1,5 roku oraz docelowo 140 tys. ton rudy dziennie od 2021 roku. Zakład przeróbczy Sierra Gorda na przestrzeni ostatnich miesięcy osiąga powtarzalne, istotnie poprawione względem pierwszych miesięcy funkcjonowania kopalni parametry produkcji molibdenu (uzyski), która zgodnie z przyjętym planem eksploatacji będzie kontynuowana w całym okresie funkcjonowania kopalni.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Jakiej ceny miedzi życzyliby sobie Państwo w ciągu najbliższego roku?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Jak najwyższej:-)

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Kiedy wypłata dywidendy ze spółki dla akcjonariuszy?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Jeśli chodzi o deklarację podziału tegorocznego zysku, to musimy jeszcze poczekać. Zarząd Spółki wyjdzie z odpowiednią propozycją przed Walnym Zgromadzeniem, do którego decyzji będzie należała akceptacja bądź nie, rekomendacji Zarządu. Jak już wspomniałem wcześniej, nie zmieniamy długookresowej polityki dywidendowej, chcąc dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami, jednocześnie myśląc o potrzebach kapitałowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Czy ta tendencja spadkowa w produkcji i sprzedaży miedzi ma szansę zakończyć się w II półroczy tego roku?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Myślę że cele roczne poziomów naszej produkcji, zarówno dla biznesu w Polsce jak i zagranicą, są jak najbardziej realne – po przestoju remontowym HMG II miesięczna produkcja miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych powinna być wyższa o powiedzmy 20%. W Sierra Gorda szansę zwiększenia produkcji widziałbym w poprawie zawartości miedzi w rudzie. Z kolei bazując na opublikowanych przez nas wstępnych wynikach produkcyjnych i sprzedażowych w lipcu, spokojny byłbym w tym momencie o wolumeny sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Olek

Do kiedy planowany jest remont pieca Głogów II ?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Remont w Hucie Miedzi Głogów II trwał od 8 kwietnia do 26 czerwca br.

Obrazek użytkownika Anonim
Andriu

W pierwszym kwartale spadek EBITDA rok do roku był znaczny, a teraz ta różnica za całe półrocze zmniejszyła się do 10%, czy do końca roku możemy spodziewać się więc EBITDA na podobnym poziomie co w 2017 r.?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Zauważamy jednak pozytywną tendencję w kształtowaniu się wyników ekonomicznych Spółki i Grupy w tym roku. Sprzyjać będą temu czynniki o charakterze operacyjnym, m.in. zakończenie przestoju remontowego w HMG II.

Obrazek użytkownika Anonim
A. D.

Dzień dobry,
Skąd wynika spadek wolumenu sprzedaży o niemal miliard zł?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Sprzedaż miedzi płatnej odzwierciedla sytuację po stronie produkcji, a ta w I półroczu 2018 roku była niższa r/r o 11%, głównie ze względu na trzymiesięczny postój remontowy pieca w Hucie Miedzi Głogów II.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy spółka publikuje prognozy wyników?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Prezentujemy jednak główne założenia budżetu na dany rok. W roku 2018 ogłosiliśmy je w maju, w formie raportu bieżącego (https://kghm.com/pl/glowne-zalozenia-budzetu-na-2018-rok (link is external))

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jaka jest prognozowana przez spółkę cena miedzi?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Spółki górnicze rzadko wypowiadają się odnośnie do swoich oczekiwań cenowych, a jeśli to robią, to na pewnym poziomie ogólności, niekoniecznie dzieląc się dokładną (punktową) prognozą. Poziomem referencyjnym mogą być przyjęte przez Spółkę dla celów przeprowadzonych w br. testów na utratę wartości ścieżki cenowe dla miedzi (https://kghm.com/pl/informacja-o-wynikach-przeprowadzonych-testow-na-utr... (link is external)). Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych, opracowanych przy wykorzystaniu dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Skąd taki spadek EBITDA (-10%), skoro przychody spadły 3%?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Jak pokazaliśmy w prezentacji za 1H 2018, spadek ten spowodowany był przede wszystkim wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy remont pieca już się zakończył? Ta sprawa przewija się już kolejny miesiąc z rzędu

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Jak wspomniałem remont w HMG II trwał od kwietnia do czerwca br., w przypadku Huty Miedzi Głogów I remonty również się zakończyły i zbliżamy się do pełnej zdolności produkcyjnej.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Czy w kolejnych kwartałach produkcja miedzi też może spadać? Jakie są Państwa zapatrywania na sytuację?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Remonty na ten rok się zakończyły, więc produkcja miedzi zostanie wykonana zgodnie z planem ogłoszonym w prezentacji za 1H 2018.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Ile podatku od kopalin musiał zapłacić KGHM w ostatnim półroczu?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

W pierwszej połowie tego roku zapłaciliśmy około 900 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Czy Sierra Gorda jest już rentowna, czy ma pozytywny wpływ na wynik całej grupy?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Wyniki Sierra Gorda są coraz lepsze, dążymy do osiągnięcia pełnych zdolności przerobowych zakładu. Dążymy również do zwiększenia średniego dziennego przerobu rudy z obecnego poziomu 110 tys. ton do około 130 tys. ton, a w rezultacie zwiększenia produkcji miedzi w najbliższych latach, tym samym zwiększenia przychodów.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Czy partner, z którym KGHM jest właścicielem Sierry ma równie długoterminowe plany, czy nie będzie chciał wychodzić z inwestycjii?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Partnerem w projekcie SG jest japońska Grupa Sumitomo. Współpracujemy z nim, aby zoptymalizować działalność Sierra Gorda, więc nie ma takich planów. Wyniki Sierra Gorda są lepsze niż oczekiwane jeszcze rok temu przy ogłaszaniu Strategii 2017-2021.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, przedłużamy czat o dodatkowe pół godziny.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

W raporcie za 1h2018 jest pozycja "Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych" -1274 mln zł. Co stoi za tą liczbą dokładnie i o jakich aktywach mowa?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

W tej pozycji znajdziemy głównie wydatki netto na nabycie składników rzeczowych i niematerialnych aktywów górniczych, hutniczych i pozostałych.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Dlaczego w 2018 roku Sierra Gorda potrzebowała "zasilenia kapitałowego" kwotą 264 mln zł? Co to za operacja?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Zasilenie kapitałowe Sierra Gorda w I półroczu, to przede wszystkim środki na obsługę zadłużenia zaciągniętego w ramach project finance.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Czy ogólne zadłużenie spółki jest na bezpiecznym poziomie? Dług netto do EBITDA to już 1,7, a w ostatnich kwartałach był raczej około 1,3.

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej pozwalającej na pozyskanie finansowania zewnętrznego przy optymalnym poziomie kosztów, Grupa w długim okresie dąży do utrzymania wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, natomiast wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie do 2,0. Poziom wskaźnika dług netto/EBITDA ≤ 2 wynika z przyjętej przez Spółkę Polityki Płynności Finansowej i nie stanowi założenia budżetowego na 2018 rok.

Obrazek użytkownika Anonim
Surowcowy

Czy są jakieś wydarzenia, które będą wspierały ceny miedzi do końca tego roku? Co Pana zdaniem trzeba obserwować? Wojna handlowa, cła importowe, czy coś jeszcze?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Bieżące notowania miedzi są wynikiem rozczarowania inwestorów danymi makroekonomicznymi z największych gospodarek świata oraz zawirowań w handlu międzynarodowym (cła, sankcje, embarga). Jest to obecnie największe ryzyko dla rynku towarowego. Uspokojenie sytuacji byłoby pozytywnym sygnałem dla inwestorów. Niższe ceny metali są jednak również wynikiem umocnienia dolara amerykańskiego, w którym są wyceniane. Mocny dolar wpływa na spadki cen surowców, ale jednocześnie powoduje zazwyczaj osłabienie się walut krajów rozwijających się.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Krążyły plotki, że zamierzacie się wycofywać z projektu Sierra Gorda. Czy to prawda, czy są takie plany?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

KGHM koncentruje się obecnie na optymalizacji i sprawności procesów produkcyjnych w funkcjonujących kopalniach. Zgodnie z zapowiedziami Pana Prezesa Marcina Chludzińskiego, do końca tego roku przeprowadzony zostanie przegląd inicjatyw strategicznych, w które zaangażowana jest Grupa. Decyzje dotyczące kierunków rozwoju Spółki podejmowane będą w oparciu o wyniki tej analizy.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Jakie są plany zarządu na najbliższe lata, bo ja się szczerze mówiąc przez te wszystkie zmiany pogubiłem i nie do końca wiem, jaką strategie ma spółka. Mam wrażenie, że odbywa się tylko "bieżące utrzymanie", ale nie ma perspektyw rozwoju. W takiej sytuacji inwestorzy nie będą wierzyć w spółkę. Poproszę o kilka słów komentarza, czego można się spodziewać w ciągu najbliższego roku.

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Rozwój strategiczny KGHM jest pochodną wielu czynników, również takich, na które Spółka nie ma bezpośredniego wpływu - makroekonomia, ceny surowców, kursy walut. Priorytetem KGHM jest budowanie stabilnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy, a w rezultacie dążenie do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Najważniejszym kryterium rozwoju strategicznego jest zabezpieczenie źródeł finansowania inwestycji. Nie może on jednak odbywać się kosztem nadmiernego zadłużania Spółki. Bardziej szczegółowe informacje na temat rozwoju strategicznego KGHM podamy po zaplanowanym do końca tego roku przeglądzie realizowanych w Grupie inicjatyw.

Obrazek użytkownika Anonim
Korek

Dlaczego KGHM nie wypłacił dywidendy za 2017 roku, na co zostaną przeznaczone zyski zatrzymane?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

ZWZ zdecydowało o przekazaniu całości wypracowanego w 2017 roku zysku na kapitał zapasowy Spółki, mając na uwadze przede wszystkim aktualną oraz prognozowaną sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ze szczególnym uwzględnieniem poziomu planowanych krajowych wydatków inwestycyjnych, przy aktualnym poziomie zadłużenia Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Na ile szacowane jest działanie fabryki Sierra Gorda?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2017 (https://kghm.com/pl/informacja-o-wynikach-przeprowadzonych-testow-na-utr... (link is external)), szacowany Life Of Mine kopalni Sierra Gorda to 24 lata (założenia dla testu na utratę wartości aktywów na 31 grudnia 2016).

Obrazek użytkownika Anonim
QuadraFNX

Kiedy kopalnia Robinson zakończy produkcje?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Wg raportu bieżącego nr 6/2018 (https://kghm.com/pl/informacja-o-wynikach-przeprowadzonych-testow-na-utr... (link is external)), szacowany Life Of Mine kopalni Robinson to 7 lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Górnik akcjonariusz

O ile wzrosną pensje w KGHM SA w 2018 a o ile w 2019?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w KGHM co roku jest przedmiotem negocjacji Zarządu Spółki ze stroną związkową. Jeśli nie zostanie ustalane inaczej, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku bazuje na wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w sektorze przeds. w IV kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (80% wartości wskaźnika), publikowanym przez GUS.

Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
Rafał Irzyński

Jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja ze związkami zawodowymi w zakresie presji płacowej?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

5 lutego 2018, został podpisany Protokół Dodatkowy Nr 22 do ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., który wprowadził od 1 stycznia 2018 roku wyższe o 6,1% stawki płac zasadniczych.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Mówi się, że ceny energii w Polsce będą rosnąć. Z tego co wiem KGHM jest największym odbiorcą energii w PL. Jaki to może mieć wpływ na wyniki spółki?

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Zagadnienia związane z optymalizacją zużycia energii w KGHM i korzystanie z możliwości otrzymania certyfikatów na obniżanie koszty energii w Spółce, są elementem strategicznym. KGHM, jako największy odbiorca energii elektrycznej w Polsce, którego zużycie w 2018 roku, tak jak już wspominaliśmy przy okazji prezentacji wyników, oscylować może w okolicach 3TWh, dostrzega rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 oraz drastyczne wzrosty cen energii elektrycznej „czarnej” notowane na Towarowej Giełdzie Energii. Wpływ wyższych cen energii elektrycznej na prowadzone w KGHM procesy inwestycyjne oraz ogólnie na naszą produkcję, łagodzimy poprzez dywersyfikację zakupów energii na lata 2019 oraz 2020. Część energii na te lata mamy zakontraktowaną w latach ubiegłych. Pamiętajmy również, że około 20 % energii zużywanej w procesach Głównego Ciągu Technologicznego pochodzi z własnych aktywów wytwórczych. Liczymy również na złagodzenie wzrostów cen poprzez m.in. szybkie wprowadzenie przez polski rząd systemu rekompensat kosztów pośrednich pokrywających część kosztów uprawnień do emisji CO2 zawartych w zużywanej przez Odbiorców Przemysłowych (czyli również KGHM) energii elektrycznej.

Obrazek użytkownika Janusz Krystosiak
Janusz Krystosiak

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania, cieszę się, że było ich tak dużo. Już dzisiaj chciałbym zaprosić na kolejny czat - po wynikach III kwartału. Zapraszam również do śledzenia informacji ze Spółki i kontaktu z nami - https://kghm.com/pl/inwestorzy (link is external)

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.