"Produkcja miedzi płatnej w KGHM była wyższa o 21% w Q12019" - relacja z czatu z Wiceprezes Zarządu KGHM prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
22 maj 2019, 20:02

"Produkcja miedzi płatnej w KGHM była wyższa o 21% w Q12019" - relacja z czatu z Wiceprezes Zarządu KGHM prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol

We wtorek, 21 maja 2019 r. odbył się czat inwestorski z Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Finansowych, prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol. Rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I kwartał 2019 rok. Inwestorzy zadawali również pytania o politykę dywidendową, planowaną emisję obligacji, strategię spółki oraz sytuację na rynku miedzi. W dyskusji wzięło udział ponad 450 inwestorów, a wiceprezes spółki odpowiedziała na blisko 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź, Katarzyną Kreczmańską-Gigol. Rozmawiać będziemy o wynikach za I kwartał 2019 roku oraz o perspektywach na rynku miedzi.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 21 maja 2019 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 
Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Dzień dobry, witamy Państwa na czacie z prof Katarzyną Kreczmańską-Gigol. Zapraszamy do śledzenia dyskusji i zadawania pytań.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dzień dobry Państwu, witam na naszym czacie i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Bartek

Ile wyniosła produkcja miedzi płatnej w Q12019 w Grupie Kapitałowej KGHM

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM wyniosła 173 tys. t i była wyższa o 21% Q1/Q1.

Obrazek użytkownika Anonim
Bartek

Ile wyniósł wynik netto Grupy Kapitałowej w Q12019?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wynik netto Grupy Kapitałowej w Q1 2019 r. wyniósł 552 mln PLN i był wyższy o 26% (113 mln PLN) w porównaniu do Q1 2018.

Obrazek użytkownika Anonim
Bartek

Od kiedy wejdzie w życie ustawa o zmianie podatku?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin została przyjęta przez Parlament i podpisana przez Prezydenta 16 maja 2019 roku. Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. To znaczy, że pierwszym miesiącem pod nową formułą podatku będzie lipiec 2019 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin inwestor

Dzień dobry chciałem zapytać z czego wynika wyższa produkcja metali szlachetnych w International w q1 2019?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Produkcja TPM w segmencie KGHM International w Q1 2019 wyniosła 17,9 tys. troz. Była ona wynikiem wyższej produkcji w Zagłębiu Sudbury, pomimo spadku produkcji złota w kopalni Robinson.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin inwestor

I jeszcze jedno pytanie - proszę o komentarz do kosztu c1 w Kghm polska miedź s.a, international oraz Sierra? Oczywiście w q1 2019?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Spadek kosztu C1 w Kghm polska miedź S.A. był spowodowany głównie osłabieniem się złotego względem dolara (11%). Do zwiększenia o 3% kosztu w KGHM INTERNATIONAL przyczyniła się kopalnia Robinson, w której odnotowano wzrost kosztów operacyjnych (m.in. wpływ zmiany stanu zapasów), natomiast o spadku C1 w Sierra Gorda (o 6%) zadecydował wyższy wolumen sprzedaży miedzi, a tym samym obniżka kosztów na jednostkę sprzedaży Cu.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin inwestor

Może jeszcze jedno pytanie dotyczące wza. Czy planujecie Państwo transmisje online? Jeśli tak to gdzie znajdę link?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Transmisja online będzie. Na naszej stronie (www.kghm.com (link is external), w sekcji Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie) znajdą Państwo link do transmisji w czasie rzeczywistym z obrad, które odbywać się będą 7 czerwca 2019 r. Zapraszamy do oglądania.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor33

co wpłynęło na wynik netto grupy?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Na zwiększenie wyniku netto Grupy Kapitałowej o 113 mln zł (+26%) w porównaniu do Q1/2018 wpłynęły przede wszystkim poprawa wyniku operacyjnego o 80 mln zł (wzrost wolumenu) oraz różnice kursowe, przy wzroście podatku dochodowego i pogorszeniu wyników z wyceny oraz realizacji instrumentów pochodnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Achim

Czy nie uważacie, że postawa zarządu KGHM, jak i rady nadzorczej wobec akcjonariuszy, jest po prostu nieuczciwa. Czy naprawdę, z zysku nie można wygospodarować nic dla akcjonariuszy, chociaż 1 zł na akcję ? Rozumiem, że ostatnie zdanie należy do Walnego Zgromadzenia, lecz zazwyczaj jest ono tylko formalnością. Zupełnie pomija się interes drobnych akcjonariuszy, gdyż skarb Państwa, mając niezłe podatki od spółki, o dywidendę "bić" się ni będzie. Dlaczego mówicie, że chcecie dalej być spółką dywidendową, a drugi już rok prawdopodobnie nie będziecie jej płacić.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Polityka dywidendowa Spółki nie zmieniła się. Musimy zawsze brać pod uwagę bieżącą sytuację finansową i potrzeby kapitałowe. Aktualnie skupiamy się na realizacji strategii i przeprowadzeniu licznych projektów. Nowy piec WTR, rozbudowa Żelaznego Mostu, kolejne szyby, a także optymalizacja obszaru finansów. Przed nami bardzo intensywny i pracowity rok. Na pewno nie zapominamy o akcjonariuszach i decyzje spółki nie są wymierzone przeciwko nim. Ostateczną decyzję o podziale zysku zawsze podejmuje WZA.

Obrazek użytkownika Anonim
Igor Akcjonariusz

Witam. Mam dwa pytania. Po co chcecie Państwo wyemitować obligacje? Czy mogę prosić o podanie kilku szczegółów dotyczących emisji?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Emisja obligacji jest kolejnym krokiem w realizacji nowej strategii finansowania, która opiera się na wzroście bezpieczeństwa finansowego. Wiąże się z tym wydłużenie okresów zapadalności źródeł finansowania i ich dywersyfikacja. Obligacje są bardziej elastycznym źródłem finansowania niż kredyty czy pożyczki bankowe, gdyż tutaj emitent ma większe możliwości i swobodę w ustalaniu parametrów, takich jak tenory. Jesteśmy dobrym, wiarygodnym partnerem dla rynku kapitałowego, a do tej pory na rynku dłużnych papierów wartościowych nie było nas. Będzie to nasz debiut.
Obligacje będą oferowane w Polsce w ramach oferty prywatnej i skierowane do zamkniętego grona, nie więcej niż 149 inwestorów. Zakładamy pierwszą emisję niezabezpieczonych obligacji do kwoty 2 mld zł w II kwartale br. Szczegółowe warunki programu oraz ostateczna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Igor Akcjonariusz

A drugie pytanie dotyczy zadłużenia. Na jakim poziome było ono w I kwartale 19? dziękuję!

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W 1Q/2019 r. wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 1,8. W długim okresie KGHM dąży do utrzymania wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, natomiast wskaźnika dług netto do EBITDA na poziomie do 2,0. Wynika to z wewnętrznej Polityki Płynności Finansowej i nie stanowi założenia budżetowego KGHM na 2019 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Basia

Skąd wzrost produkcji srebra metalicznego w KGHM Polska Miedź S.A. w I kwartale 2019?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Produkcja srebra metalicznego w Q1/2019 wyniosła 321 t. i była wynikiem większej dyspozycyjności urządzeń oraz większego przerobu koncentratów własnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Basia

Dlaczego spadł poziom zapasów w I kwartale 2019 roku?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dotychczasowy poziom zapasów miedzi w koncentratach związany był z planowym postojem remontowym w HM Głogów II w roku 2018. Zmniejszenie poziomu zapasów było wynikiem wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych oraz pracy instalacji do prażenia koncentratu miedzi.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Ile wyniosła produkcja miedzi płatnej w pierwszym kwartale 2019 w Sierra Gorda?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W Q1/2019 produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda wyniosła 15 tys. t.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Dlaczego spadła produkcja w KGHMI w Q12019?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Spadek produkcji w KGHM International w Q1/2019 spowodowany był pogorszeniem warunków geologicznych Zagłębia Sudbury oraz przejściowym spadkiem zawartości miedzi w rudzie wydobywanej w kopalni Robinson. Eksploatacja gorszej jakościowo rudy została częściowo zrekompensowana przez zwiększenie uzysków miedzi.

Obrazek użytkownika Anonim
Lancelot

Jak wiemy 15% obniżka podatku miedziowego jest dużym wsparciem dla KGHM, ale rząd obiecywał całkowite zniesienie podatku. Aby wybudować nową kopalnię w Polsce, potrzebne są poważne zachęty i poważne modyfikacje tego podatku. Kiedy możemy oczekiwać prawdziwych zmian w podatku, a nie tylko kosmetycznych redukcji?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Jesteśmy zadowoleni z obniżki, która będzie miała miejsce od lipca tego roku. Zwiększy to możliwości finansowe KGHM. Pytanie o dalsze ewentualne modyfikacje przepisów dotyczących podatku miedziowego nie powinno być kierowane do nas.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie były dokładne koszty remontu w hucie miedzi?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W roku 2018 postój remontowy był w HM Głogów II. W jego trakcie remontowana była instalacja do przetopu koncentratów. Koszt remontu nie został opublikowany, natomiast jego wielkość ujęto w Programie Rozwoju Hutnictwa. Do 31 grudnia 2018 r. nakłady na Program Rozwoju Hutnictwa wyniosły 1 192 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie remonty są w planach na ten rok?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Na drugie półrocze 2019 r. zaplanowaliśmy remont w HM Legnica.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są państwa założenia jeśli chodzi o ceny miedzi, srebra i milibdenu?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Niestety, nie możemy podać takich informacji, ponieważ nie publikujemy prognoz. Ogólnie jesteśmy optymistyczni wobec ceny miedzi w tym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak oceniacie Państwo wpływ polityki USA na biznes kghm? Wygląda na to że przez wojnę handlowa globalna gospodarka zwolni.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wprawdzie nasz czat dotyczy wyników KGHM za 1Q/2019, ale chciałabym podtrzymać nasz optymizm co do fundamentalnych warunków funkcjonowania naszego biznesu, ponieważ globalna podaż miedzi na świecie nie wzrasta.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjinariusz

Czy mogłaby Pani podać podsumowanie, ile podatku od kopalin od czasu jego wprowadzenia zapłaciła spółka?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Od roku 2012 kwota odprowadzona przez Spółkę z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosła około 11,5 miliarda zł.

Obrazek użytkownika Anonim
A.K.

Czy wzrost wysokości długu netto do EBITDA był spowodowany tylko zmianami w raportowaniu?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Główne powody, oprócz zmian w raportowaniu, to wydatki na inwestycje rzeczowe, finansowanie zapasów, wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz ujemne różnice kursowe.

Obrazek użytkownika Anonim
A.K.

Czy taki wzrost długu netto do EBITDA nie jest już groźny?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zdecydowanie nie. Poziom tego wskaźnika jest bezpieczny i mieści się w przedziale rekomendowanym w naszej polityce płynnościowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego wyniki kopalni Robinson odstają od reszty?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Jeśli chodzi o wyniki kopalni Robinson w 1Q, eksploatacja gorszej jakościowo rudy w tej kopalni przełożyła się na zmniejszenie produkcji. Powyższy czynnik został częściowo zrekompensowany przez zwiększenie uzysków miedzi. Dodatkowo, wydobywaną rudę cechowały niższe zawartości złota, co w połączeniu z osiągnięciem niższych uzysków tego metalu doprowadziło do zmniejszenia produkcji TPM.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie pytania. Zapraszam również do śledzenia informacji o Spółce i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy (link is external)

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.