Relacja z czatu z Prezesem LUG, Ryszardem Wtorkowskim: wyniki finansowe 2018 oraz 1q2019, raport niefinansowy, perspektywy rozwoju
Obrazek użytkownika Czaty
02 cze 2019, 22:30

"Naszym celem jest utrzymanie marży na poziomie 40 proc." - relacja z czatu z Prezesem Zarządu Grupy LUG

W piątek, 31 maja 2019 r. odbył się czat inwestorski z Prezesem Zarządu Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki zarówno za 2018 rok, jak i I kwartał 2019 roku. Inwestorzy zadawali również pytania wypłatę dywidendy, sytuację na rynku Ameryki Południowej oraz zastosowanie Internetu Rzeczy w produktach spółki. W dyskusji wzięło udział ponad 300 inwestorów, a przedstawiciel spółki odpowiedział na blisko 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat z prezesem zarządu LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Będziemy rozmawiać o wynikach pierwszego raportu niefinansowego, wynikach finansowych wypracowanych w roku 2018 oraz w I kwartale 2019 r.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 31 maja 2019 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dzień dobry!

witam serdecznie na kolejnym czacie poświęconym wynikom finansowym spółki. Wyjątkowo możemy podsumować nie tylko miniony rok, ale i przyjrzeć się rachunkowi wyników za I kwartał br. Zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
ravic

Szanowny Panie Prezesie,
Dlaczego spółka nie zrealizowała zapowiadanego przejścia na rynek głowny? Inwestorzy od lat oczekują, że LUG potwierdzi swoją pozycję i wyniki poprzez przejście na rynek głowny, co pozwoli na poszerzenie popytu na akcję spółki. Brak przejścia i "potknięcia" odbijające się na wynikach, skutkują obsuwającym się kursem i rosnącą frustracją.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Decyzja o przejściu z rynku alternatywnego na regulowany została czasowo zawieszona. Skupiliśmy się na procesie internacjonalizacji biznesu i realizacji bieżących kontraktów. To jeden z powodów decyzji o zawieszeniu tego postępowania. Drugi związany jest z procesem zaostrzających się regulacji i rosnących wymagań wobec spółek notowanych na giełdzie. Niekorzystne dla Emitentów jest też przełożenie regulacji unijnych na prawo polskie. Nasz regulator wybiera najbardziej restrykcyjne interpretacje, co zniechęca do obecności na rynku regulowanym, utrudnia prowadzenie biznesu i zmusza do zarządzania coraz szerszym spectrum ryzyk. O wycenie firmy powinny świadczyć jej wyniki, a my od lat pokazujemy dwucyfrową dynamikę wzrostu i koncentrujemy się na efektywności naszego biznesu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są plany zarządu w zakresie dywidendy za 2018 rok?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Podczas poprzedniego czatu było wiele pytań o dywidendę, cieszę się, że dziś znamy już decyzję Zarządu i mogę podzielić się z Państwem informacją, że kolejny rok z rzędu będziemy rekomendować wypłatę dywidendy naszym akcjonariuszom. W tym roku wysokość dywidendy wyniesie 14 gr na akcję. Podtrzymujemy nasze intencje, by LUG co roku dzielił się zyskiem z akcjonariuszami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Widać po wynikach 1q2019 że udało się odbudować marżę zysku netto po zeszłorocznym spadku. Ile jest jeszcze Pana zdaniem miejsca do poprawy w tym zakresie w tym roku?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Naszym celem jest utrzymanie marży na poziomie 40 procent i będziemy realizować to założenie w bieżącym roku, m.in. poprzez ekspansję na rynkach zagranicznych. Doświadczenie pokazuje, że jesteśmy w stanie te marże poprawiać. I taki jest nasz cel.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Proszę jeszcze o informację na temat sytuacji w Argentynie: jak wygląda obecnie, jakie są perspektywy, jaki udział w przychodach ogółem miał tamten rynek?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Fabryka w Argentynie rozpoczęła produkcję opraw oświetleniowych w listopadzie ub.r. tuż po oficjalnym otwarciu fabryki. Obecnie realizowane są kolejne etapy kontraktu podpisanego z Prowincją Misiones. Zrealizowaliśmy już dostawy dla prowincji na wartość 8,2 mln zł. Równocześnie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych kontraktów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki jest szacunkowy podział przychodów pod względem środki publiczne (samorządowe etc.) a sektor prywatny?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Uczestniczmy w przetargach w formie bezpośredniej lub modelu pośrednim. W 2018 roku przychody z przetargów publicznych stanowiły 41,7 mln zł. Po więcej informacji zapraszam do raportu niefinansowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak zmieni się wynik roczny ze względu na fabrykę w Argentynie, która w tym roku będzie już działać przez cały okres raportowy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Realizujemy kontrakt z Prowincją Missiones i pracujemy nad kolejnymi kontraktami. Na ten moment skupiamy się na realizacji podpisanego kontraktu, którego wartość pozwala nam w znacznym stopniu wykorzystać moce produkcyjne fabryki w Argentynie. Wpływ pozostałych kontraktów będzie możliwy do oszacowania na przestrzeni roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Kiedy rynek główny?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Odpowiedziałem już na to pytanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W całym 2018 roku przychody wzrosły w stosunku do 2017, ale zyski spadły o połowę. Co się stało?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Pisaliśmy o tym w Raporcie Rocznym za 2018 r. że główną przyczyną spadków zysku jest jednorazowe zdarzenie z IV kw. 2018 r. oraz wpływ wyniku różnic kursowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy coraz bardziej popularny Internet Rzeczy rozważany jest w waszym kierunkach rozwoju?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wokół internetu rzeczy skupia się działalność naszej spółki zależnej BIOT. Głównym obszarem jej aktywności jest prowadzenie badań i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie smart lighting i Smart City, które są odnogą IoT. Spółka BIOT ma już gotowy produkt, który właśnie zaczynamy wprowadzać na rynek. Mamy już w pipelinie konkretne projekty z systemem Urban i pracujemy nad finalizacją pierwszych kontraktów. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł się podzielić z Państwem informacjami o realizacjach, na tym etapie nie możemy jeszcze ujawnić szczegółów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Inwestycje są w Polsce na wręcz tragicznie niskim poziomie - czy widać już wpływ tej sytuacji na biznes spółki?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Niski stan inwestycji w Polsce jest odczuwalny w naszej sprzedaży krajowej, jednak dzięki dywersyfikacji naszej działalności na rynkach eksportowych i poszerzaniu aktywności poza granicami Polski, znacząco neutralizujemy ten wpływ na działalność operacyjną. Polska jest jednym z 70 rynków na których jesteśmy obecni. Kontynuujemy też nasz cel strategiczny, jakim jest internacjonalizacja biznesu, stąd też ten wpływ będzie malał. Wielokrotnie podkreślaliśmy nasze cele polegające na rozwoju naszych działań eksportowych i tam upatrujemy źródeł naszego rozwoju.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak dużym problemem dla LUG jest ograniczony dostęp do wykwalifikowanych pracowników i presja płacowa? Czy spółka odczuwa niedobory pracowników?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jesteśmy w ciągłym procesie poszukiwania nowych osób do naszej organizacji, szczególnie kadr inżynieryjnych i handlowych. Jednakże chcemy podkreślić, że trzon naszego zespołu od lat stanowią te same osoby, co daje nam gwarancję utrzymania stabilnego rozwoju. Ponieważ w naszych celach strategicznych pojawia się słowo "internacjonalizacja", również w zakresie pozyskiwani nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr staramy się korzystać ze światowych rynków, a tu możliwości są wielokrotnie większe.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam K.

jak bardzo spowolnienie w pbranży budowlanej wpłynie na wyniki i co spółka robi by przeciwstawić się wpływowi spowolnienia na wyniki?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Według opublikowanych ostatnich danych o sytuacji gospodarczej w Polsce, spadek o którym tak dużo mówimy, to spadek minimalny: z 4,9 proc. do 4,7 proc. PKB. Inwestycje odnotowują dynamikę wzrostu r/r 12,6 proc., tak więc są to dane dla nas optymistyczne. W tym kontekście mamy nadzieję, że będziemy również w kolejnych okresach rozwijali się proporcjonalnie z dynamiką rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam K.

Czy do końca roku dalej będzie się zwiększał procent eksportu w całkowitych wynikach spółki?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Tak jak wcześniej pisałem, to jest nasz cel.

Obrazek użytkownika Anonim
PB

Obecnie coraz więcej mówi się o wpływie działalności firm na środowisko - jak w tym zakresie wygląda sytuacja LUG, np zużycie energii, emisja gazów? Czy to już są istotne wartości?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W tym zakresie zapraszam do lektury raportu niefinansowego. Statystyczna oprawa LUG w całym swoim cyklu życia będzie świecić przez 10-25 lat i ma wbudowane zaledwie 0,9 promila emisji gazów cieplarnianych. A pozostałe emisje zależą od użytkownika.

Obrazek użytkownika Anonim
R. B.

Przychody rosną, zysk ze sprzedaży rośnie, ale zysk operacyjny już nie ... dlaczego?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jeżeli porównujemy I kw. 2018 do I kw. 2019, to odnotowujemy tutaj wzrost zysku operacyjnego EBIT z poziomu 0,81 mln zł do 1,48 mln zł. Porównując cały rok 2017 do roku 2018, również tutaj odnotowujemy wzrost z poziomu 7,26 mln zł do 9,01 mln zł. W obu okresach dynamika wzrostu na EBIT jest wyższa od dynamiki wzrostu przychodów. Zachęcamy do dogłębnej lektury danych dostępnych na naszej stronie relacji inwestorskich.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki jest plan na zwiększenie marż w długim terminie?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Również w nawiązaniu do naszych celów strategicznych określiliśmy, że nasza branża brutto na sprzedaży powinna być utrzymywana na poziomie powyżej 40 proc. Chcemy utrzymać cenową atrakcyjność naszych produktów na rynku, dlatego nie będziemy się skupiali na procentowym wzroście marży za wszelką cenę, ale chcemy zwiększać wolumen realizowanej marży, co będzie miało zasadniczy wpływ, w przyszłych okresach, na zwiększenie zysku netto organizacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Czy chciałby Pan aby syn przejął od Pana z czasem stery w firmie czy któregoś dnia być może rozpatrzy Pan opcję sprzedaży całej firmy jakiemuś koncernowi międzynarodowemu ? Która z tych opcji jest bardziej prawdopodobna ?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wielokrotnie na różnych forach podkreślałem rodzinność naszej organizacji. Inwestycje, które były realizowane w przeszłości jak i obecnie, mają na celu długoterminowy rozwój i w związku z tym biorę pod uwagę sukcesję zarządzania organizacją oraz kontynuację jej działania w rękach rodziny.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy zapotrzebowanie na inteligentne oprawy wciąż mocno rośnie?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

IoT jest przyszłością całego technologicznego świata. Również w branży oświetleniowej technologie cyfrowe głęboko wnikają w jej funkcjonowanie i dają możliwość efektywnego wykorzystania energii elektrycznej, a poprzez to zmniejszenie emisji CO2. Dlatego w kontekście powyższego, zdecydowanie inteligencja w systemach oświetleniowych będzie odgrywała coraz ważniejszą rolę.

Obrazek użytkownika Anonim
XYZ

LUG co jakiś czas zaskakuje negatywnymi zdarzeniami. Ostatnio w 4 kwartale.
Dlaczego tak się dzieje?
Źle zarządzacie projektami?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Chciałbym podkreślić, że w trakcie trzydziestu lat naszej działalności, takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy. Nie może być mowy o powtarzających się negatywnych zdarzeniach. Wyciągnęliśmy z tego wnioski. Jesteśmy świadomi ryzyk, które charakteryzują naszą branżę, staramy się je monitorować i zarządzać nimi w taki sposób, by negatywne zjawiska w przyszłości nie odbiły się na wynikach spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Jak wpływ na koszty w firmie może mieć wzrost cen energii ? Obserwujecie go już ?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Podwyżki cen energii pozytywnie wpływają na nasz biznes. Jako producent mamy niską energochłonność produkcji, dzięki czemu wzrost kosztów energii nie wpływa w dużym stopniu na koszty wytworzenia naszych produktów. Natomiast wzrost cen energii motywuje naszych klientów do wymiany oświetlenia na nasze energooszczędne rozwiązania, które są bardzo racjonalną metodą obniżki rachunków za prąd.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy możliwe wciąż jest osiągnięcie celu strategicznego udziału 3/4 eksportu w przychodach?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Pierwszy kwartał 2019 pokazuje, że potrafimy zbliżyć się poziomu 75 procent udziału eksportu w całkowitej sprzedaży. W II kwartale chcemy utrzymać poziom I kw. i pracujemy nad tym, aby III i IV kwartał 2019 r. przekroczyły wartość, którą osiągnęliśmy w minionych okresach.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejszą aktywność. Cieszy mnie tak wysoka liczba uczestników czatu, która pokazuje że interesują się Państwo nasza spółką, a LUG jest atrakcyjnym podmiotem dla inwestorów. Do usłyszenia, w kolejnym kwartale.
Życzę miłego dnia,
Ryszard Wtorkowski

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.