"W 2020 r. po raz kolejny planujemy wypłacić dywidendę na rekordowym poziomie" - relacja z czatu z prezesem zarządu Grupy NEUCA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
23 sty 2020, 20:00

"W 2020 r. po raz kolejny planujemy wypłacić dywidendę na rekordowym poziomie" - relacja z czatu z prezesem zarządu Grupy NEUCA

W czwartek, 23 stycznia 2020 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy NEUCA, Piotrem Sucharskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o planach rozwoju Grupy. Inwestorzy zadawali również pytania o rozwój segmentu aptek niezależnych, politykę dywidendową, sytuację finansową oraz strategię spółki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem inwestorów - udział wzięło ponad 450 osób. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy NEUCA, Piotrem Sucharskim. Będziemy rozmawiać o bieżącej sytuacji oraz planach rozwoju Grupy.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 23 stycznia 2020 r. o godz. 12:30. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółek odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Dzień dobry! Chciałbym serdecznie powitać Państwa na czacie. Jestem do Państwa dyspozycji przez najbliższą godzinę. Zapraszam do zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Proszę wskazać najważniejsze szanse oraz wyzwania, z którymi Neuca będzie mierzyć się w najbliższych kwartałach

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Największą szansą na wzrost NEUCA jest wygrywająca strategia rynkowa, której głównej elementem jest budowanie satysfakcji naszego klienta strategicznego - apteki niezależnej.
Dzięki wzrostowi satysfakcji osiągamy wzrost zaufania mierzonego wskaźnikiem NPS. Rosnące zadowolenie i zaufanie klientów wpływa na wzrost liczby uczestników naszych programów aptecznych. W najbardziej zaawansowanych programach (IPRA i Partner+), gdzie dajemy największe wsparcie aptekom na koniec grudnia 2019 r. uczestniczyło już 2275 aptek. Taka forma współpracy umacnia też naszą pozycję poprzez poprawę wskaźników retencji klientów, wzrost sprzedaży produktów własnych oraz status pierwszego dostawcy w coraz większej liczbie aptek. Te wszystkie czynniki mają bezpośrednie przełożenie na poprawę naszych wyników finansowych.
Po stronie wyzwań NEUCA jako organizacja musi sprostać rosnącej presji płacowej oraz kosztom energii. Wiemy natomiast jak zaadresować te wyzwania. W ubiegłym roku wdrożyliśmy duży program poprawy efektywności kosztowej w każdym obszarze działalności. Pierwsze efekty naszych działań już są widoczne w wynikach finansowych po trzech kwartałach 2019 r.: nasze koszty sprzedaży i zarządu spadły o blisko 5 mln zł (1%) przy jednoczesnym wzroście przychodów.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Jakie mają Państwo plany w zakresie zarządzania poziomem zadłużenia?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Historycznie poziom wskaźnik dług netto/EBITDA utrzymywany był na niskim poziomie w granicach 1-1,5. Na skutek zmian w polityce rachunkowości – MSSF16 oraz dużym inwestycjom poziom tego wskaźnika uległ zwiększeniu. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich dwóch latach realizowaliśmy dwie duże projekty – centrum logistyczne oraz sąsiadująca z nim nowa siedziba firmy. Centrum logistyczne zostało oddane do użytku w 2018 r., prace związane z budową biurowca zostały sfinalizowane na przełomie 2019/2020. W tym roku nie planujemy tak dużych inwestycji infrastrukturalnych. W tym roku wydatki na majątek trwały będą ograniczone do poziomu inwestycji odtworzeniowych w wysokości nie wyższej niż 50 mln zł. To daje nam przestrzeń do realizacji naszych planów akwizycyjnych w obszarze biznesów pacjenckich. Nie wykluczamy przejęć w segmencie przychodni oraz badań klinicznych, w kraju i za granicą. Na ten cel możemy przeznaczyć łącznie kilkadziesiąt milionów złotych.
W związku z tym zakładamy wskaźniki zadłużenia na podobnym, bezpiecznym poziomie.

Obrazek użytkownika Anonim
fgfdgd

Jakie są Wasze plany w segmenice aptek niezależnych, ile nowych aptek chcecie pozyskać do współpracy? (rząd wielkości)

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Jest to nasz strategiczny obszar działalności. Nasz udział w tym segmencie rośnie. Dzięki ustawie Apteka dla Aptekarza nastąpiła stabilizacja dynamik wzrostów aptek niezależnych i sieciowych. W ubiegłym roku pozyskaliśmy ponad 500 nowych klientów w tym segmencie. Docelowo naszym celem jest dostarczanie leków do wszystkich aptek niezależnych w Polsce.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Panie Prezesie, spółka jest już wyceniana bardzo wysoko, jest na historycznych maksimach. Czy Pana zdaniem będą jeszcze w najbliższych latach motory do dalszego wzrostu biznesu, co się może przełożyć na kurs akcji? Co by to mogło być Pana zdaniem?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Istotnie kurs jest na historycznych maksimach, ale warto zwrócić uwagę, że po trzech kwartałach wypracowaliśmy rekordowe wyniki na wszystkich poziomach rentowności. Pełnym podsumowaniem 2019 r. podzielimy się 19 marca w dniu publikacji wyników finansowych. Mogę już teraz powiedzieć, że naszą ambicją jest dalszy wzrost wyników nie tylko w 2019, ale również w 2020 r. Nasza oferta jest bardzo konkurencyjna, dzięki czemu coraz więcej aptek wybiera nasze programy apteczne. Naszym zaawansowanym wsparciem obejmujemy już co 4 aptekę niezależną w kraju. W ciągu ostatnich 12 miesięcy dołączyły do tych programów 1084 apteki, co stanowi historyczny i niespotykany dotychczas wynik w Polsce. Tym samym apteki w naszych kluczowych programach stanowią już ponad 16% całego rynku. Dzięki rozwojowi programów rośnie sprzedaż produktów własnych, które znacząco kontrybuują do zysku. Rośnie zaangażowanie nie tylko tych klientów uczestniczących w programach Partner+ i IPRA. Pogłębianie współpracy z innymi aptekami przekłada się wprost na wzrost naszych udziałów rynkowych. W ubiegłym roku istotnie zwiększyliśmy udziały w rynku hurtu aptecznego.
Dodatkowym czynnikiem rozwoju są poprawiające się wyniki biznesów pacjenckich. Liczymy na ich dalszy rozwój, szczególnie w obszarze badań klinicznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciej

Czy spółka NEUCA Planuje w 2020r wypłacić dywidendę?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

W 2020 r. po raz kolejny planujemy wypłacić dywidendę na rekordowym poziomie. Podtrzymujemy naszą politykę dywidendową, zakładającą wzrost dywidendy na akcje o 10-15% rocznie. Warto zwrócić uwagę, że jesteśmy jedną z nielicznych spółek z GPW, które od 15 lat regularnie wypłacają dywidendę. W ciągu ostatnich siedmiu lat Grupa NEUCA przeznaczyła ponad 170 mln zł na dywidendy.

Obrazek użytkownika Anonim
franz mauer

Panie Prezesie - jakie są widoki na dalszy skup akcji?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Buy – back ma za zadanie równoważyć efektu rozwodnienia kapitału realizowanego na potrzeby programu motywacyjnego dla menedżerów. Nabyte akcje w ramach skupu są umarzane, a kapitał zakładowy jest obniżany. Roczna spodziewana emisja z tytułu programu motywacyjnego to ok. 80 tys. akcji. Natomiast w ubiegłym roku skupiliśmy 305,9 tys. akcji własnych. Dlatego w tym roku skala programu buy back może być istotnie niższa.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Od 2015 r. osiągane przez Was zyski netto i przepływy operacyjne, pomijając przejściowe nieznaczne fluktuacje, utrzymują się na stałym poziomie. Równolegle obniżają się wskaźniki rentowności (np. ROE, ROA). Jeśli sytuacja będzie utrzymywać się w kolejnych latach, to polityka corocznego podnoszenia dywidendy o 10-15% rocznie będzie nie do utrzymania. Jaki mają Państwo plan na odwrócenie tych trendów?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Wyniki po trzecim kwartale jednoznacznie wskazują, że zrealizujemy zysk netto znacząco wyższy niż w ostatnich latach. Mamy pomysł na rozwój biznesu w przyszłości, zarówno na rynku dystrybucji farmaceutyków jak i biznesów pacjenckich. W związku z czym mamy pewność co do tego, że nasza polityka dywidendowa będzie utrzymana w długim horyzoncie czasu.

Obrazek użytkownika Anonim
Renata

Jaki wpływ na firmę będzie miała ustawa o skróconych terminach płatności wobec dostawców SME (max. do 60 dni) obowiązująca od początku 2020?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Mamy przenegocjowane warunki współpracy z większością naszych dostawców, którzy podlegają przepisom tej ustawy. Spodziewamy się pozytywnego wpływu tych ustaleń na nasze wyniki finansowe. Wzrost zadłużenia wynikający z tych przepisów szczegółowo zaplanowaliśmy i nie będzie miał on wpływu na bieżącą działalność i długoterminowe wskaźniki zadłużenia.

Obrazek użytkownika Anonim
dixit

Jaka perspektywa rozwoju biznesów pacjenckich?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Inwestujemy w biznesy pacjenckie myśląc o długim horyzoncie czasowym. Chcemy być ekspertem na tym rynku ponieważ dzięki temu będziemy lepiej rozumieli szeroko rozumiane potrzeby pacjentów. To nam pozwoli lepiej wspierać naszych strategicznych klientów jakim są apteki niezależne i wykorzystać synergię pomiędzy poszczególnymi obszarami naszej działalności. W długim horyzoncie czasu wpływ realizowanej marży w tym obszarze będzie miał coraz większy wpływ na realizowane przez nas wyniki.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Jakie korzyści biznesowe przyniosło uruchomienie nowego centrum logistycznego? Na poziomie wskaźnika cyklu zapasów nie widać żadnej zmiany

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Nowe centrum logistyczne przede wszystkim poprawia nam efektywność działania ponieważ 80% dostaw przygotowywane jest w sposób w pełni automatyczny, co obniża ryzyka związane ze wzrostem wynagrodzeń i pozyskaniem pracowników. Bez tej inwestycji nie bylibyśmy w stanie sprostać wzrostowi sprzedaży przy utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów z realizowanego przez nas serwisu.

Obrazek użytkownika Anonim
Hector

czy macie może w planach organizację dnia inwestora?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Jak najbardziej. W ubiegłym roku, w październiku organizowaliśmy pierwszą edycję tego wydarzenia. Mamy bardzo dobry feedback od inwestorów. Dlatego już teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejną edycję, tym razem w nowej siedzibie. O szczegółach będziemy Państwa informować.

Obrazek użytkownika Anonim
aaa

jaki to bedzie rok dla Neuki?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Mamy bardzo dobre przeczucia co do 2020 r. Nasza strategia rynkowa działa, nasza przewaga nad konkurencją rośnie, tak jak poziom satysfakcji naszych klientów i zaufanie jakim nas obdarzają. Sprzyja temu również najwyższy w historii poziom zaangażowania naszych pracowników, którzy na co dzień decydują o skuteczności wdrożenia naszej strategii. Spodziewamy się tak jak wszyscy nasi konkurenci, wzrostu kosztów prowadzenia działalności, ale jesteśmy na te wyzwania bardzo dobrze przygotowani. Dlatego będzie to kolejny, bardzo dobry rok dla naszej firmy.

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Dziękujemy za wszystkie zadane pytania. Staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie poruszane przez Państwa wątki dotyczące naszej działalności. Jeśli nie udało nam się odpowiedzieć na część z nich, zapraszamy do nadsyłania pytań na mail: kamila.mazur[at]neuca[dot]pl

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.