Czat z Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM: Wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej zarówno w 3 kwartale jak i w całym okresie 9 miesięcy 2020 roku to efekt konsekwencji, elastyczności i dobrych decyzji
Obrazek użytkownika Czaty
25 lis 2020, 11:08

„Wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej zarówno w 3 kwartale jak i w całym okresie 9 miesięcy 2020 roku to efekt konsekwencji, elastyczności i dobrych decyzji” - relacja z czatu z Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM

W poniedziałek, 23 listopada 2020 r. odbył się czat inwestorski z Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A., prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za III kwartał 2020 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o politykę dywidendową, rynek miedzi oraz sytuację w kopalni Sierra Gorda.

W spotkaniu wzięło udział ponad 600 osób, a wiceprezes zarządu odpowiedziała na 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź, prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol. Porozmawiamy o wynikach finansowych spółki za III kwartał 2020 roku oraz planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 23 listopada 2020 r. o godz. 13:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Dzień dobry, witam Państwa na czacie inwestorskim z Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź, prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dzień dobry Państwu, witam na naszym czacie dotyczącym wyników KGHM PM SA po III kwartale 2020 r. i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Dzień dobry, czy przewidujecie wypłatę dywidendy za ten rok?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Polityka dywidendowa KGHM wciąż obowiązuje. Spółka chce dzielić się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Teraz jednak musimy skupić się na działaniu w warunkach pandemii. Nasze otoczenie dalsze i bliższe jest w tym roku ekstremalnie nieprzewidywalne. Po zakończeniu roku i ostatecznej ocenie kondycji Grupy i jej otoczenia na początku przyszłego roku, doprecyzujemy nasze potrzeby kapitałowe i rozpoczniemy dialog z rynkiem o możliwości wypłaty dywidendy. Ostateczna decyzja co do sposobu podziału zysku należy oczywiście do Walnego Zgromadzenia.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

I jeszcze pytanie o przychody- z czego wynika ich spadek w Grupie? Dziekuje!

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W III kwartale nastąpiło zmniejszenie przychodów w Grupie KGHM o 289 mln PLN (-2%) w relacji do analogicznego okresu 2019 roku. Ważnym powodem był spadek przychodów KGHM INTERNATIONAL o 285 mln PLN, w wyniku wstrzymania prac przez DMC na projekcie Woodsmith (wcześniej Sirius), który został częściowo zbilansowany wyższymi przychodami ze sprzedaży metali w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gordon

Czy wiadomo coś o sprzedaży sierry gordy przez sumitomo? Jakie są wasze plany w tym projekcie?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Sierra Gorda to strategiczne aktywa w portfelu KGHM. Nasze dotychczasowe działania operacyjne oraz inwestycyjne przynoszą zakładane rezultaty, które mają wymierny wpływ na wyniki finansowe zarówno Sierra Gorda, jak i Grupy KGHM. Dlatego będziemy kontynuować wszelkie programy operacyjne oraz inwestycyjne, których celem jest budowa wartości projektu, bo przynoszą rezultaty. Ewentualne zmiany właścicielskie nie mają wpływu na postrzeganie przez nas projektu. Wciąż widzimy dalszy potencjał poprawy jego efektywności. Zatem, na obecnym etapie nie przewidujemy zmian w sposobie zarządzania projektem i kontynuujemy programy optymalizacyjne w sprawdzonej formule zarządzania. Ponadto, obowiązująca strategia KGHM nie zakłada zmiany skali zaangażowania KGHM w Sierra Gorda.

Obrazek użytkownika Anonim
Gordon

I drugie pytanie. Co się wydarzy na nadzwyczajnym walnym w czwartek?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Punkt 5 przyjętego porządku obrad przewiduje powołanie na X kadencję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Pełen porządek obrad znajdzie Pan w ogłoszeniu o zwołaniu oraz projektach uchwał pod linkiem https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie Zachęcam do śledzenia przebiegu obrad NWZ - link do transmisji będzie dostępny w sekcji Inwestorzy/Kalendarz Inwestora.

Obrazek użytkownika Anonim
artur

Jakie działania podjeliscie w związku z covidem? Czy wystarczająco zabezpieczacie załogę?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

KGHM na bieżąco realizuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Dyscyplina załogi oraz systematyczne monitorowanie zagrożeń i wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom pozwoliły utrzymać pełną zdolność operacyjną aktywów KGHM. Spółka prowadzi liczne kampanie edukacyjne i informacyjne, udostępniła pracownikom specjalną infolinię oraz służy pomocą psychologiczną osobom pozostającym w izolacji, przy współpracy z personelem medycznym MCZ.

 

Spółka wspiera walkę z COVID – 19 przy współpracy z instytucjami państwowymi. KGHM przystąpił do rządowego programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Firma, przy wsparciu wolontariuszy, regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Caritasu i lokalnych NGOs, przygotowała plan działań zwiększający bezpieczeństwo seniorów. KGHM m.in. przekaże osobom potrzebującym pakiety ze środkami bezpieczeństwa, w tym środkami do dezynfekcji.
Dodatkowo KGHM pomoże organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku. Baza w regionie powiększy się o ponad 200 łóżek szpitalnych w Lubinie, Legnicy i w Wałbrzychu.

 

Codziennie walczymy o bezpieczeństwo i zdrowie załogi. Dzięki naszym wspólnym działaniom i zaangażowaniu wszystkich pracowników możemy działać normalnie w tych trudnych czasach. Trzymamy dyscyplinę, przestrzegamy procedur, a stosowanie zasady DDM (dezynfekcja, dystans, maseczka) znacznie ogranicza ryzyko zakażeń.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jak Państwo skomentują ceny miedzi w III kwartale br.?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Ceny miedzi zanotowały znaczący wzrost w trzecim kwartale, zbliżając się do maksimów z roku 2018, a ceny srebra utrzymały się na wysokim poziomie.

 

W czwartym kwartale miedź kontynuuje wzrosty, a w ostatnim czasie zwyżkom notowań sprzyjał m.in. apetyt na ryzyko wśród globalnych inwestorów po informacjach o skuteczności szczepionek na COVID-19. Relatywnie niski poziom premii fizycznych oraz wysoka długa pozycja netto podmiotów inwestycyjnych na COMEXi LME sugerują, że aktualne poziomy cenowe wspierane są także przez popyt inwestycyjny.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

I jeszcze jedno pytanie - skąd taki wynik EBITDA w Grupie?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej zarówno w 3 kwartale jak i w całym okresie 9 miesięcy 2020 roku to efekt konsekwencji, elastyczności i dobrym decyzjom, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Najsilniejsze wzrosty wyniku operacyjnego Grupa zanotowała w Spółce polskiej oraz Sierra Gorda. W 3 kwartale Spółce matce pomogły również korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających, korzystniejszy kurs walutowy oraz wyższe notowania srebra i złota.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Podstawowe pytanie - kiedy KGHM powróci do regularnej (corocznej) wypłaty dywidendy. Od czasu wynalezienie giełdy jest to najprostszy sposób uwiarygodnienia jej wyników finansowych.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Tak jak już wspomniałam, odpowiadając na pytanie 2, nasza polityka dywidendowa wciąż obowiązuje. Do dyskusji o podziale zysku wrócimy z początkiem przyszłego roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Antoni

Z czego wynika spadek produkcji miedzi w KGHM Polska Miedz S.A.?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Mniejsza produkcja Cu w KGHM Polska Miedź S.A. związana była z ograniczoną podażą złomów miedzi w I półroczu br. oraz postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I. Natomiast, produkcja miedzi płatnej Grupy Kapitałowej była nieznacznie niższa niż w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. i wyniosła 521 tys. ton.

Obrazek użytkownika Anonim
Antoni

I jeszcze jedno pytanie o 14 proc. spadek produkcji Cu w KGHM I - dlaczego?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Spadek produkcji Cu w KGHM INTERNATIONAL spowodowany był ograniczoną produkcją w Zagłębiu Sudbury głównie z powodu wstrzymania kopalni Morrison po pierwszym kwartale 2019, oraz mniejszą produkcją w kopalni Robinson oraz Franke, wynikającą z przerobu niższej jakościowo rudy (strefa przejściowa w Robinson, wyższa zawartość węglanów na Franke).

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor 43

Pytanie: ile wydaliście z planowanych nakładów na inwestycje?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zgodnie z założeniami, KGHM realizuje budżet nakładów inwestycyjnych. Do końca trzeciego kwartału 2020 wydatkowaliśmy 71% planowanych nakładów. Największy udział w strukturze  poniesionych nakładów dotyczy realizacji Programu Udostępnienia Złoża oraz Rozbudowa OUOW Żelazny Most – Kwatera Południowa. Inne cele inwestycyjne obejmują m.in. uzbrojenie rejonów górniczych, dostosowanie instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT, eksplorację złóż w kraju oraz unowocześnienie systemów IT w ramach Programu KGHM 4.0.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor 43

i jeszcze jedno pytanie czy spodziewacie się przekroczyć tegoroczny budżet?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W tej chwili nie spodziewamy się istotnego odchylenia od założeń budżetu, jak widać po wynikach 3 kwartału, realizujemy budżet zgodnie z założeniami.

Obrazek użytkownika Anonim
InwestorPRL

Mając na uwadze brak dalszych możliwości zadłużania się KGHM, proszę powiedzieć jaki poziom nakładów inwestycyjnych jest planowany na rok 2021 względem lat ubiegłych.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Tak jak sygnalizujemy, dosyć komfortowo czujemy się w ostatnich widełkach 2,25-2,5 mld złotych dla Spółki matki.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Proszę o komentarz dotyczący rynku złota i miedzi

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Jeśli chodzi o wykonanie, w trzecim kwartale ceny miedzi zanotowały znaczący wzrost, zbliżając się do maksimów z roku 2018, a ceny srebra utrzymały się na wysokim poziomie.

 

Ceny metali szlachetnych dynamicznie rosły w wyniku zwrotu ku bezpiecznym inwestycjom osiągając historyczne (złoto) bądź wieloletnie (srebro) maksima. Relacja cen złota i srebra (gold/silver ratio), po osiągnięciu rekordowych wartości w marcu i kwietniu, powróciła do średniego poziomu z ostatnich lat.

 

Jest sporo czynników optymistycznych mówiących o wzmożonym popycie. Jeśli to się utrzyma, to będą dla nas dobre informacje.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wyniki wypadły w porównaniu do konsensusu?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W przypadku skonsolidowanej skorygowanej EBITDA przekroczyliśmy konsensus PAP o 5%, co - zdaniem analityków - było efektem wyższych od oczekiwań wyników KGHM International, Spółka polska pokazała niższe koszty, pozytywnym zaskoczeniem było obniżenie zadłużenia zarówno na poziomie spółki matki, jak i w Grupie. W przypadku przychodów (niższe wartości na International) i wyniku finansowego netto (wpływ różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych) - wyniki były niższe od oczekiwań.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w swoich prognozach dot. 4Q i 2021 spodziewacie się Państwo umocnienia PLN względem USD? Wydaje się, że taka sytuacja może zaistnieć. Na ile będzie to istotne dla całego wyniku, zakładając odpowiednie zabezpieczenie hedge?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Nie publikujemy prognoz wyników ani założeń makroekonomicznych. Jeśli chodzi o wpływ wahań kursów na nasze przychody i wynik, należy przypomnieć, że mamy nie tylko tzw. hedging naturalny ze względu na to, że większość naszych kredytów jest w tej samej walucie co nasze przychody (czyli USD), ale dodatkowo jeszcze politykę zabezpieczeń, która powoduje, że wahania na rynku walut są dodatkowo „wypłaszczane”.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy po trzech kwartałach pandemii możecie Państwo powiedzieć jak bardzo sektory i które straciły na tym?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Pandemia trwa, natomiast jak mówiliśmy już wiele razy, dzięki naszym przygotowaniom i intensywnym działaniom prewencyjnym nie odnotowaliśmy jej istotnego wpływu na nasze wyniki produkcyjne. Z drugiej strony można powiedzieć, że pandemia wpływa na ceny metali, w naszym przypadku ceny miedzi i srebra, a w mniejszym stopniu złota. Teraz mamy sytuację, gdzie jest nadzieja na szczepionkę i rynek też na to mocno reaguje, ale biorąc pod uwagę trwającą nadal pandemię COVID-19 wciąż istnieje niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczo-społecznej w kraju i na świecie

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy na 2021 r. spółka przewiduje zmiany w strategii?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Spółka konsekwentnie realizuje obowiązującą na lata 2019-2023 Strategię KGHM, w tym monecie nie widzimy konieczności jej korekt lub zmian.

Obrazek użytkownika iqabo
iqabo

Pandemia to z jednej strony dodatkowe koszty na działania pro (rękawice, maski, płyny etc) - ale z drugiej strony potężne oszczędności z tytułu szkoleń, konferencji, ograniczonych wyjazdów służbowych czy odwołanych imprez grupowych jak Barbórka - jaki jest poziom oszczędności r/r (%) na tej grupie kosztów rodzajowych?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Oszczędności widać nie tylko na poziomie przytoczonej analityki, dodatkowo realizujemy program optymalizacji kosztowej na poziomie operacyjnym, choćby w obszarze polityki zakupowej (materiały). Z drugiej strony, jak zostało to zauważone w pytaniu, zwiększone koszty Grupa notuje chociażby w szeroko pojętym przygotowaniu stanowisk pracy. Myślę, że łatwiej będzie nam na początku przyszłego roku popatrzeć na zmianę struktury kosztów po zamknięciu całego roku obrotowego.

Obrazek użytkownika iqabo
iqabo

Na jakim etapie jest rozpatrywanie koncesji spornych na terenach Białołęka i Luboszyce? Czy możliwe jest odkupienie koncesji spółki Zielona Góra Copper?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Ze względu na to, że jest to w dalszym ciągu proces niezakończony, nie możemy tej kwestii komentować.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie zadane pytania. Zapraszam również do śledzenia informacji Spółki i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.