Relacja z czatu z prezesem zarządu Sescom: Pracujemy nad wzrostem efektywności i rentowności biznesu
Obrazek użytkownika Czaty
03 lut 2021, 14:07

„Pracujemy nad wzrostem efektywności i rentowności biznesu” - relacja z czatu z prezesem zarządu Sescom

W środę, 3 lutego 2021 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Sescom, Sławomirem Halbrytem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o planowane akwizycje, wypłatę dywidendy oraz projekt HGaaS.

W spotkaniu wzięło udział ponad 400 osób, a prezes zarządu odpowiedział na 25 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Sescom, Sławomirem Halbrytem. Porozmawiamy o wynikach finansowych za rok 2019/2020 oraz perspektywach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 3 lutego 2021 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dzień dobry Państwu. 1 lutego opublikowaliśmy raport roczny Sescom za okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r., w którym wypracowaliśmy wzrost przychodów do 135,8 mln zł (+3% r/r) oraz utrzymaliśmy wynik netto na poziomie 5,4 mln zł. Dziękuję za przybycie i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Zielony

Co z projektem elektrolizera o nazwie HGaaS? Jakie postępy zrobiono?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

HGaaS to program obejmujący obszar produkcji elektrolizerów wraz z infrastrukturą do magazynowania i tankowania wodoru, a także system informatyczny do zarządzania popytem i podażą oraz model finansowania inwestycji w urządzenia wodorowe. Obecnie trwają ostatnie testy i prace prototypowe elektrolizera produkującego wodór i tlen. Elektrolizer może zostać zastosowany w systemach typu power-to-gas w celu magazynowania zielonej energii elektrycznej pozyskanej z OZE w postaci sprężonego wodoru do dalszego wykorzystania np. w ogniwach paliwowych. Urządzenie zostało opatentowane. Finalny produkt umożliwiający produkcję wodoru z nadmiaru energii generowanej z OZE ma szansę stanowić istotny potencjał komercyjny. Wodór może być wykorzystany jako paliwo w środkach transportu lub w ogrzewnictwie. Planujemy wykorzystanie koncepcji HGaaS w ramach projektu w Pile, na który podpisaliśmy list intencyjny.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Na jakim etapie jest projekt związany z wodorem?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dziękuję za to pytanie, nawiązuje ono do wcześniejszego. To projekt bardzo istotny z punktu widzenia wchodzenia na rynek energetyczny oraz rozwoju naszej oferty Energy wychodzącej poza dotychczasowy zakres związany z efektywnością energetyczną - w obszary zeroemisyjnych źródeł energii. Na bieżąco nad nim pracujemy. Obecnie uruchamiamy spin-off, który powstaje w ramach spółki celowej. Rozwijamy też projekt HGaaS - jego celem jest zaoferowanie usługi bilansowania energii i urządzeń do produkcji wodoru w oparciu o własne patenty, które są w trakcie badań. Następnie zaproponujemy system, który będzie nadzorował produkcję i wykorzystanie wodoru. Trzecim elementem jest wparcie finansowe, które pozwoli zainwestować w tę infrastrukturę. Oferta skierowana jest głównie do producentów rozproszonej energii OZE. Powstaje obecnie dużo farm fotowoltaicznych, które są podpięte do systemu energetycznego, jednak mamy świadomość, że z czasem te elektrownie będą mogły pracować na rzecz produkcji wodoru, który zostanie lokalnie wykorzystany np. przez samochody, wózki widłowe w centrach logistycznych czy pojazdy w komunikacji miejskiej. Zaletą tego rozwiązania będzie ograniczenie kosztów dotyczących przewożenia wodoru.

Obrazek użytkownika sebapos
sebapos

Dzień dobry, Sescom prezentował swego czasu koncepcję i założenia projektu HGaas "Wodór zawsze po drodze". Na ile realne jest przeniesienie idei z papieru do rzeczywistości i w jakiej perspektywie czasowej pomysł ten może ewentualnie kontrybuować pozytywnie do wyników spółki ?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Szansą na dynamiczny rozwój projektu jest rozwój rynku paliwa wodorowego w Europie. Zamierzamy zaoferować system umożliwiający produkcję wodoru przez prosumentów. Kluczem do komercjalizacji projektu jest jego popularyzacja oraz dostęp do funduszy finansujących pierwsze instalacje wodorowe. Warto zwrócić uwagę na fakt, że projekt HGaaS oraz inne przedsięwzięcia wodorowe należy rozpatrywać w okresie średnio i długoterminowym, tj. w skali od 3 do 7 lat. Spodziewamy się, że projekty w dużej części będą dofinansowane z funduszy unijnych. W okresie 1-3 lat zakładamy uruchomienie inwestycji.

Obrazek użytkownika sebapos
sebapos

Panujący w Europie makrotrend w kierunku optymalizacji zużycia energii i wykorzystania energii zielonej, w połączeniu z profilem działalności Sescom i bazą klientów wydaje sie stanowić idealne środowisko do wzrostu biznesu w tym obszarze. Tymczasem linia biznesowa "Energy" generuje zaledwie niecały procent przychodów spółki. Także przyjęta strategia zakłada rozwój tejże linii, jednak w jaki sposób konkretnie zamierzacie Państwo osiągnąć rozmiar działalności "Energy", który można by potratkować za istotny z punktu widzenia wyniku finansowego ?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dotychczasowe źródła przychodu linii Energy to: instalacja układów pomiarowych SES Control (nasz system pomiarowy), abonament za bieżącą analitykę pomiarów i wdrożenie rekomendacji energetycznych, success fee. Ważna jest skala i liczba klientów. Sprzedaż pochodząca z linii Energy będzie rosnąć. Jeżeli chodzi o jego rozwój - widzimy zainteresowanie na rynku, prowadzimy pilotaże, pracujemy nad nowymi modelami finansowania inwestycji klientów w rozwiania związane z efektywnością i fotowoltaiką, rozwijamy ofertę i zwiększamy efektywność naszego działania. Cele wyznaczone w strategii są na 5 lat. Strategię wdrożyliśmy zaledwie parę miesięcy temu - od początku aktywnie pracujemy nad rozwojem tego obszaru, mając na uwadze to, że to bardzo perspektywiczny obszar w średnim lub długim okresie czasu. Już dzisiaj pracujemy nad osiągnięciem celów postawionych w strategii. Linia biznesowa Energy wspiera także inne linie biznesowe, FM, IT oraz Digital. Przychody uzyskane w wyniku synergii nie są przypisane do obszaru Energy.

Obrazek użytkownika Anonim
Max

Jest szansa aby wodór stał się działalnością przeważająca Sescom S.A. ?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Uważamy, że w ciągu 10 lat wodór stanie się istotną częścią naszej sprzedaży. Widzimy potencjał w produkcji elektrolizerów oraz kotłów wodorowych, ale również w utrzymywaniu stacji tankowania wodorem, które będziemy serwisować. Biznes wodorowy wykazuje ogromny potencjał do skalowania i w perspektywie dekady będzie dynamicznie rósł. Nadal będziemy stawiać na dywersyfikację przychodów.

Obrazek użytkownika Anonim
Alosza

Czy spółka planuje akwizycje?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Tak, oprócz rozwoju organicznego stawiamy na przejęcia zagraniczne. Priorytetowymi rynkami w zakresie planowanych przejęć są: Niemcy, kraje Beneluksu, Wielka Brytania. Przyglądamy się również Francji. Nie wykluczamy akwizycji w Polsce, jednak nie jest to nasz priorytet. Transakcja na rodzimym rynku mogłaby się zmaterializować w przypadku pojawienia się okazji, gwarantującej określone efekty synergii. Już w lutym 2020 r. stworzyliśmy listę potencjalnych celów akwizycyjnych. Było na niej kilkanaście podmiotów, jednak pandemia spowolniła proces, a niektóre firmy musieliśmy wykreślić z zestawienia. Zespół M&A aktywnie pracuje. Spodziewamy się, że do końca 2021 r. będziemy mogli zakomunikować poszerzenie Grupy Sescom o nową firmę.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcinek

Sescom ma stabilną sytuację gotówkową. Czy spółka w związku z tym zamierza wypłacać dywidendę z zysku za 2019/20 i w kolejnych latach?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018/19, jednak ostatecznie akcjonariusze zdecydowali o jej niewypłacaniu. Powodem był wybuch pandemii na kilka dni przed walnym zgromadzeniem. Jeśli chodzi o dywidendę, to należy pamiętać, że Sescom przeznaczy w najbliższych latach duże środki na inwestycje, w tym akwizycje. Z drugiej strony, od 12 lat spółka generuje dodatni wynik finansowy, co pozwoliło skumulować spore środki. Biorąc to pod uwagę, rozważamy jako zarząd rekomendację wypłaty niewielkiej dywidendy. Decyzję podejmiemy w I połowie lutego.

Obrazek użytkownika Anonim
Wiktor_Wektor

Jak kształtuje się struktura zobowiązań spółki?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

82,6 proc. sumy zobowiązań stanowią te o krótkim terminie zapadalności. Suma zobowiązań wzrosła w 2019/20 o 5,1 mln zł rok do roku, do 28,1 mln zł. Częściowo jest to rezultat wdrożenia MSSF 16 (zaksięgowanie w zobowiązaniach finansowych 3,8 mln zł zobowiązań z tytułu leasingu rzeczowych aktywów trwałych). Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost tej wartości były zobowiązania handlowe (+ 0,6 mln zł rok do roku).

Obrazek użytkownika Anonim
Czesiek_12

Jakie spółka ma oczekiwania względem przyszłych wyników?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Pracujemy nad wzrostem efektywności i rentowności biznesu. Przykładem takiego działania jest integracja operacji polskich z zagranicznymi czy inwestycje w system informatyczny. Jeżeli chodzi o perspektywę wynikową, pandemia ma na nią wpływ, ale potwierdziła też naszą odporność. Nasza strategia pozwala nam patrzeć na nasz rozwój perspektywicznie. Dalszy rozwój to aktualizacja i rozwój oferty w tym o aspekty technologiczne, poszerzanie i pogłębianie rynku, akwizycje. Odbudowa sytuacji na rynkach zagranicznych, szczególnie jeśli chodzi o branżę modową, wpłynie pozytywnie na wynik netto i EBITDA. Wychodzenie poszczególnych krajów Europy z lockdownów będzie z pewnością działało na naszą korzyść.

Obrazek użytkownika Anonim
dżery

W wyniku pandemii zmieniają się nawyki zakupowe. Mówi się o tym, że sklepy będą zamykane na rzecz e-commerce. Czy nie wpłynie to negatywnie na wasz model biznesowy?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Nie. Widzimy trend omnichannel - nasza oferta i dalszy rozwój go wspiera. Rozwój online to m.in. wzrost potencjału logistyki. Oznacza to gwałtowny wzrost infrastruktury magazynowej, którą będzie trzeba utrzymać. Sklepy stacjonarne będą się zmieniać - tym zmianom będą towarzyszyć automatyzacja, nowe technologie, urządzenia. Nowatorskie rozwiązania będą wymagały wysokich umiejętności technicznych w celu ich serwisu, przeglądu, czy utrzymania. Online będzie też mocniej wchodził w offline.

Obrazek użytkownika Anonim
Max

Jak duże jest zainteresowanie know-how 'wodorowe' Sescom S.A. przez fundusze kapitalowe ?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Zainteresowanie jest znaczące. Przykładowo, w tym tygodniu miałem 3 rozmowy z funduszami. Projektem interesują się podmioty polskie i zagraniczne. Natomiast obecnie są to wstępne rozmowy.

Obrazek użytkownika Anonim
potencjalny inwestor

Spółka w sprawozdaniu podała, że gorszą sprzedaż osiągnęła przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Proszę przybliżyć, na jakich rynkach odczuliście Państwo spadki najbardziej

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Krajem, w którym najmocniej odczuliśmy lockdown, były Niemcy. Nasza sprzedaż spadła tam w minionym roku o 4 mln zł do poziomu ok. 13 mln zł. Jednocześnie na tym rynku planowana jest akwizycja, co wzmocni naszą sprzedaż w przyszłych okresach. O 33% spadła sprzedaż w Austrii, a o 16% w Czechach. Ale są też kraje, w których sprzedażowo się wzmocniliśmy. Najlepszy przykład to Holandia. Nasza sprzedaż na tym rynku wzrosła o 18% do 7,7 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
dżery

Cel w waszej strategii to 35 mln EBITDA do 2025 roku. Czy spowolnienie gospodarki związane z drugą falą pandemii i związane z tym gorsze wyniki wpłyną na obniżenie tego celu?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Obecnie nie zakładamy korygowania celu 35 mln EBITDA.

Obrazek użytkownika Anonim
Chojar

Jakie rozwiązania spółka oferuje w zakresie omnichannel czy jest to obszar atrakcyjny dla sescomu?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Na biznes klientów patrzymy całościowo nie tylko w odniesieniu do sytuacji bieżącej, ale też do przyszłości w długim okresie. Skupiamy się na odciążaniu core businessu klientów wszelkimi działaniami wspierającymi ich działalność z wykorzystaniem naszych kompetencji i doświadczenia - mówimy tu m.in. o optymalizacji procesów operacyjnych i pomocniczych, zwiększaniu efektywności działania z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak: RFID, IoT, a także logistyka, sprawne wysyłki zamówień, co jest kluczowe w sprzedaży online.

Obrazek użytkownika Anonim
dżery

Miniony rok obrotowy udało się Państwu skończyć na lekkim plusie na sprzedaży. Jednak po raportach miesięcznych widać, że I kwartał skończycie już gorzej (co miesiąc sprzedaż gorsza niż w 2019) Jaka jest szansa, że na półrocze wyjdziecie już na plusie?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

To prawda. Wiosną 2020 r., pomimo lockdownu, niektóre kraje UE, jak Niemcy czy Holandia, pozostawiły galerie handlowe otwarte. Od listopada/grudnia obserwujemy już “twarde” lockdowny również w krajach cechujących się do tej pory lżejszymi restrykcjami. Wpływa to okresowo na nasz biznes. Należy jednak zaznaczyć, że klienci w większości nie rezygnują z naszych usług, a przekładają je na kolejne miesiące. Taka sytuacja charakteryzuje m.in. zaplanowane przeglądy, które w porozumieniu z klientami odbędą się w terminach późniejszych. Liczę, że w II kwartał 2020/2021 będzie okresem “nadrabiania” zaległości.

Obrazek użytkownika Anonim
Rutenbałm_<>

Czy w związku z pandemią rosnie zainteresowanie klientów spółki rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Na potrzeby związane z bezpieczeństwem klientów odpowiedzieliśmy natychmiast. Mamy w ofercie dezynfekcje czy ozonowanie, jednak w rozwoju oferty skupiamy się na innym obszarze mocno związanym z bezpieczeństwem - to automatyzacja, której przejawem jest rosnąca skala instalacji kas samoobsługowych, zapewniających bezkontaktową obsługę klienta. W ubiegłym roku kalendarzowym uruchomiliśmy ponad 1000 kas samoobsługowych dla naszych klientów. W tym roku mamy zlecenia na instalację kolejnych kas. Zainteresowanie tą ofertą stale rośnie.

Obrazek użytkownika Anonim
RendoM

Technologie wodorowe długookresowo wydają się ciekawym kierunkiem rozwoju. Jak SESCOM radzi sobie dziś, w pandemii. Czy w obszarze HR działają jakieś procesy wsparcia pracowników działających w modelu pracy online? Dopłacacie pracownikom za internet? Przygotowujecie ludzi ro momentu gdy obostrzenia będą słabnąć i Wasi klienci mocno się zaktywizują?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Też tak uważamy. Jeżeli chodzi o drugą część pytania, to obecna sytuacja pandemiczna w żaden sposób nie wymusza na nas redukcji etatów. Odwrotnie – w minionym roku obrotowym nasze zatrudnienie wzrosło o ok. 16%, a obecnie jeszcze w pełni nie zagospodarowaliśmy naszych potrzeb rekrutacyjnych. Planujemy kontynuować pracę w modelu hybrydowym, wspierając ją rozwiązaniami informatycznymi, w których rozwój inwestujemy - zgodnie z założeniami naszej strategii.

Obrazek użytkownika Anonim
dżery

Na jakich rynkach zagranicznych widzi Pan największe szanse na zwiększenie sprzedaży Sescom?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Olbrzymi potencjał drzemie w rynkach Europy Zachodniej. Będziemy się tam umacniać. Za rynki o dużym potencjale uważamy: Niemcy, Beneluks, Wielką Brytanię. Dlatego też szukamy tam firm z potencjałem do przejęcia.

Obrazek użytkownika Anonim
Investorius

Jakie będą główne projekty rozwojowe spółki w 2021 r.?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Obecny rok to dalszy rozwój projektów technologicznych. Obecnie rozwijamy nasze wewnętrzne systemy informatyczne. Kontynuujemy prace nad projektami wodorowymi (elektrolizer oraz kocioł wodorowy). Projekty związane z RFID będziemy już komercjalizować, ale chcemy je dalej unowocześniać, w związku z tym będziemy kontynuować prace nad naszym autorskim systemem – Sesmatic, do zarządzania majątkiem klienta. Do końca 2021 r. chcemy też doprowadzić nasze rozwiązanie klasy business intelligence – SES BI, do postaci w pełni funkcjonalnej platformy.

Obrazek użytkownika Anonim
Zainteresowany

Czy spółka negocjuje jakieś nowe, duże umowy w obszarze facility management?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Tak, jest to nasz biznes podstawowy, można powiedzieć, że jesteśmy w sposób ciągły w fazie negocjacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Sylwester

Czy oprócz Piły są brane są pod uwagę inne miasta?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Tak, bierzemy pod uwagę współpracę z kolejnymi miastami. Rozmowy w tym zakresie trwają.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość123

Jak wygląda harmonogram projektu w Pile, kiedy będzie można powiedzieć że przyjęty koncept ma szansę na skalowanie i być istotnym elementem przychodów Spółki w przyszłości?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Aktualnie przygotowujemy ramy projektu w Pile. Spodziewamy się, że przyjęty w projekcie model będzie mieć dużą szansę na skalowanie i będzie istotnym elementem przychodów spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Sylwester

Panie Prezesie pojawiła się jakiś czas temu informacja odnośnie wdrażania przez was rozwiązań RFID.
Grdzie, kiedy i jak planujecie to rozwijać?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Pilotaże RFID trwają od zeszłego roku. Potwierdziliśmy skuteczność rozwiązania, jest ono nadal wykorzystywane w naturalnym środowisku biznesowym. W 2021 r. planujemy rozpocząć komercjalizację usługi.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość123

Pytanie o segment "Sescom Energy" - czy spółka widzi rosnące zainteresowanie usługami optymalizacji i efektywności energetycznej? Czy w planach Spółki jest rozwój tego segmentu?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Sprzedaż pochodząca z linii Energy będzie rosnąć. Pracujemy nad rozwojem tego obszaru – prowadzimy pilotaże, rozmawiamy z potencjalnymi nowymi klientami. Więcej informacji na ten temat przekazaliśmy w odpowiedzi na pytanie o 12:13

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Na GPW cechuje was minn. niska liczba akcji i niewielki FF. Czy w związku z nowymi planami inwestycyjnymi w najbliższym czasie zamierzacie dokapitalizować spółkę poprzez emisję akcji?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Aktualnie nie rozważamy emisji akcji.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszym czacie. Zamierzamy pozostać aktywni na tym polu przy okazji publikacji kolejnych raportów okresowych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań: ir[at]sescom[dot]eu.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.