Relacja czatu z Wiceprezesem Zarządu KGHM: Jeśli obecny pozytywny trend w cenach metali utrzyma się to możemy patrzeć optymistycznie na przyszłoroczną potencjalną dywidendę
Obrazek użytkownika Czaty
19 sie 2021, 15:29

„Jeśli obecny pozytywny trend w cenach metali utrzyma się to możemy patrzeć optymistycznie na przyszłoroczną potencjalną dywidendę” - relacja czatu z Wiceprezesem Zarządu KGHM ds. Finansowych

W czwartek, 19 sierpnia 2021 r. odbył się czat inwestorski z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A., Andrzejem Kensbokiem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I półrocze 2021 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o sytuację na rynku surowców, produkcję miedzi płatnej oraz kopalnię Sierra Gorda.

W spotkaniu wzięło udział 350 osób, a Wiceprezes Zarządu odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorki z Wiceprezesem Zarządu KGHM ds. Finansowych, Andrzejem Kensbokiem. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach za I półrocze 2021 roku oraz aktualnej sytuacji na rynku surowców.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 19 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Szanowni Państwo, witamy serdecznie na czacie inwestorskim z Wiceprezesem Zarządu KGHM ds. Finansowych, panem Andrzejem Kensbokiem. Zaczynamy i zapraszamy do zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Serdecznie witam Państwa na dzisiejszym czacie poświęconym wynikom KGHM za pierwsze półrocze 2021 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr Szumilas

Czy KGHM wyjdzie z zyskiem/stratą z inwestycji w Quadre? Jak Pan ocenia ta inwestycje? Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Już wiele razy komentowaliśmy tę inwestycję, dodatkowo była ona zbadana przez NIK. Naszym zadaniem jest doprowadzenie jej do rentownych działań, tak, aby uzyskać zwrot zainwestowanych przez nas środków. Patrząc na coraz lepsze wyniki Sierra Gorda w ostatnich latach, można powiedzieć, że prowadzone przez nas działania się sprawdzają – i tu dodam, że nareszcie możemy pochwalić się pierwszymi zwrotami. Obecne wyniki tej kopalni i całego łańcucha produkcji tej inwestycji, dają powód do dumy i co więcej, nadzieję, że proces repatriacji polskich pieniędzy już się rozpoczął. Ale dawna Quadra to także inne, mniejsze kopalnie, jak Państwo wiedzą proces sprzedaży kopalni Franke i Carlota już się rozpoczął.

Obrazek użytkownika Anonim
Wojciech

Czy sprzyjały Wam ceny metali w H12021?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Ceny miedzi osiągnęły historyczne maksimum 10 maja na poziomie 10 724,5 USD/t. Średnia cena miedzi w półroczu wyniosła ponad 9 000 USD/t.
Średnia cena miedzi w I półroczu 2021 była o 65%, a molibdenu o blisko 38% wyższa w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.
Średnia cena srebra w I półroczu 2021 była o 59% wyższa niż rok wcześniej.
Niestety efekt wzrostu dolarowej ceny miedzi został częściowo zniwelowany umocnieniem kursu USD/PLN.

Obrazek użytkownika Anonim
Wojciech

Wzrosła produkcja Cu w Grupie. Czy może Pan wyjaśnić ten wzrost?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM była wyższa o 8,6% i wyniosła 381 tys. ton.
Produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź 293 tys. ton +4,4%: wzrost produkcji z obcych materiałów miedzionośnych (złomy i koncentraty), a także dzięki wysokiej dyspozycyjności ciągów technologicznych.
Produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda 51 tys. ton +31%: wyższy uzysk na przeróbce oraz wyższa zawartość miedzi w rudzie.
Produkcja miedzi płatnej w KGHMI 36 tys. ton +18%: wyższa produkcja w kopalni Robinson.
Do wyższej produkcji dołożyły się wszystkie trzy segmenty Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Dobre wyniki Sierra Gorda jeśli chodzi o produkcję Cu (+30%). Czy są dla KGHM jakieś profity z tego?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Zgadza się. poziom produkcji miedzi w Sierra Gorda za H1 2021 był wyższy niż za H1 2020 i wyniósł 51,2 tys. ton +30%. Dobre i stabilne wyniki produkcji, dynamika wzrostu oraz ceny miedzi umożliwiły dokonanie częściowego odwrócenia odpisów na pożyczkach, których KGHM udzieliło na finansowanie SG w przeszłości. A ponadto dobre wyniki budują wartość kopalni.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor33

Dzień dobry. Proszę o komentarz do wzrostu ebitda w całej Grupie.

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

W H1 2021 zanotowaliśmy dwukrotny wzrost EBITDA skorygowanej Grupy KGHM w relacji do H1 2020. Wzrost EBITDA skorygowanej w relacji do H1 2020 to +2 662 mln PLN; +100%, w tym w segmentach: KGHM Polska Miedź +1 226 mln PLN – wzrost cen miedzi, Sierra Gorda (dla 55% udziału) +1 050 mln PLN – wzrost cen miedzi i wzrost wolumenu sprzedaży, KGHM INTERNATIONAL +371 mln PLN – wzrost cen miedzi oraz spadek kosztów działalności operacyjnej

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor33

i jeszcze jedno pytanie o to 433% wzrostu wyniku? Prosze o komentarz.

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Tak w I półroczu 2021, odnotowaliśmy wzrost wyniku netto Grupy w relacji do H1 2020, który wyniósł 3 723 mln PLN, +433%.
Poprawa w zakresie EBITDA oraz odwrócenie utraty wartości pożyczek umożliwiły realizację wyniku netto na poziomie o 3 024 mln PLN (5,3-krotnie) wyższym od zanotowanego w H1 2020.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Mam pytanko o koszty. 18% w skali grupy???

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Tak, ale należy na to patrzeć w powiązaniu z zyskiem. Wzrost wyniku za I półrocze 2021 r. jest jeszcze większy i na taki układ absolutnie nie możemy narzekać. Oczywiście jednym z głównych celów jest tak zarządzać, aby minimalizować wzrost kosztów, na które mamy wpływ. Są koszty, których nie da się kontrolować jak m.in. podatek od niektórych kopalin, czy w przypadku cen energii, gdzie mamy do czynienia z opłatą mocową i wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.
Odnosząc się do poziomu kosztów za H1:
• Koszt C1 (gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej) dla Grupy KGHM za 6 miesięcy 2021 wyniósł 1,89 USD/funt i był wyższy od wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18%. Na ten wzrost wpływ miał głównie koszt C1 KGHM Polska Miedź S.A. wzrost o 33% oraz KGHM International wzrost o 5%. Koszt C1 w Sierra Gorda jest niższy o 31%.
• Wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź o 33% w relacji do H1 2020 głównie wynikiem wzrostu podatku od wydobycia niektórych kopalin (koszt C1 bez podatku niższy o 9% głównie z uwagi na wyższą wycenę produktów ubocznych, tj. srebra i złota)
• Wzrost kosztu C1 o 5% w KGHM INTERNATIONAL w porównaniu do H1 2020 na skutek spadku przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących
• Zmniejszenie kosztu C1 Sierra Gorda o 31% w relacji do ubiegłego roku jest efektem wyższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących, a także zwiększenia wolumenu produkcji i sprzedaży Cu

Obrazek użytkownika Anonim
Nick$

Widzę ze koszty wg rodzaju w spółce wzrosły. Jaki jest tego powód?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Koszty rodzajowe w KGHM Polska Miedź S.A. za 6 m-cy 2021 wyniosły 10,7 mld PLN i w relacji do H1 roku ubiegłego były wyższe o 49% tj. 3,5 mld, przy wyższych kosztach zużycia wsadów obcych o około 2 mld PLN (z uwagi na wyższy o 35 tys. ton Cu wolumen zużycia przy wyższej o 43% cenie zakupu) przy wyższym o 957 mln PLN podatku od wydobycia niektórych kopalin z uwagi na wzrost notowań miedzi i srebra.
Bez wsadów i podatku koszty rodzajowe za 6 m-cy 2021 są wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 645 mln PLN tj. 13,6%:
• wyższe koszty pracy o 13,6% tj. 247 mln PLN głównie z uwagi na wzrost stawek i rezerwę na nagrodę roczną - oba czynniki wynikają wprost z ZUZP,
• wyższe koszty czynników energetycznych o 20,7% tj. 102 mln PLN, głównie z uwagi na wprowadzenie od 1 stycznia 2021 opłaty mocowej
• wyższy koszt materiałów i paliw technologicznych o 13,3% tj. 90 mln PLN – głównie z uwagi na wzrost cen gazu ale też stali
• wyższe koszty pozostałych opłat i podatków o 37,4% tj. 77 mln PLN głównie z uwagi na wzrost opłat za CO2 – brak rozliczenia darmowych uprawnień do emisji CO2 (w roku ubiegłym zostały one rozliczone w I półroczu)

Obrazek użytkownika Anonim
Nick$

A jak prognozujecie wyniki na koniec tego roku?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Zgodnie z przyjętą polityką KGHM Polska Miedź S.A. nie publikuje prognoz wyników finansowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Alex

Co wpłynęło na zadłużenie Grupy w H1 2021?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Zadłużenie netto grupy zmalało w porównaniu z 31.12 2020 o około 140 mln PLN. Wykorzystaliśmy część nadwyżki gotówki do spłaty jednego z kredytów obniżając tym samym koszty finansowania.

Obrazek użytkownika Anonim
Alex

Czy było jakieś dofinansowanie Sierra Gorda w H1 2021?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

W I półroczu 2021 r. nie wystąpiło dofinansowanie kopalni Sierra Gorda.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Dlaczego ceny akcji spadają pomimo dobrych wyników KGHM ?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Trudno jest emitentowi komentować ceny swojego waloru.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Dlaczego pomimo wysokich cen miedzi, akcje KGHM są w trendzie spadkowym ?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Odpowiedź jak wyżej. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, co dzieje się dziś na notowaniach cen surowców.

Obrazek użytkownika Anonim
Miron

Dzień dobry. Dlaczego nie powstają nowe szyby wydobywcze dla rejonu Głogów Głęboki Przemysłowy? czy nie jest tak, że im większa odległość pola wydobywczego od szybu = wyższe koszty wydobycia?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Od kilku już lat piszemy w naszych sprawozdaniach, że obecnie w budowie jest jeden szyb – GG-1, a drugi szyb GG-2 „Odra” jest planowany.
Konkretne działania w pierwszym półroczu b.r.:
- Szyb GG-1 pozostaje zgłębiony do poziomu 1231,2 m, osiągniętego na koniec 2020 r. Zakończono roboty Etapu VI: Głębienie szybu w obudowie betonowej i tubingowej w interwale soli kamiennej. Rozpoczęto Etap VII głębienia szybu w interwale 1226-1299,6 m.
- Podpisano akt notarialny na zakup działek pod budowę szybu GG-2 „Odra”. Opublikowano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Czy w związku z tak świetnymi wynikami, zarząd planuje już wypłatę dywidendy w przyszłym roku? Ewentualnie w jakiej wysokości?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Jak Pan Prezes wspominał podczas wczorajszej konferencji, jeśli ten obecny pozytywny trend w cenach metali utrzyma się to możemy patrzeć optymistycznie na przyszłoroczną potencjalną dywidendę. Taka decyzja oczywiście musi poczekać do zakończenia roku wraz z analizą możliwości i potrzeb kapitałowych Spółki w roku 2022. Niemniej polityka dywidendowa KGHM wciąż obowiązuje. Chcemy pozostać spółką dywidendową. Teraz musimy jednak bacznie przyglądać temu co dzieje się wokół nas.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Dobra sytuacja Spółki sprzyja spłacie zadłużenia, w tym zagranicznego. Jakie są dalsze plany redukcji długu?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Konsekwentnie redukujemy zadłużenie dokonując spłat części kredytów, wtedy kiedy ma to ekonomiczne uzasadnienie. Obniżamy także poziom faktoringu dłużnego. Kontynuujemy politykę bezpiecznego finansowania Grupy, jednocześnie optymalizując je pod względem kosztów finansowych, elastyczności dostępu i równoważenia pomiędzy finansowaniem długo- i krótkoterminowym. Skróciliśmy cykl konwersji gotówki, przez co nasze zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego spadło.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Czy polityka Chin wpływa znacząco na ceny miedzi ?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Biorąc pod uwagę, że Chiny odpowiadają za ok. 50% światowego popytu na miedź, tym samym można stwierdzić, że Chiny mają ogromny wpływ na cenę czerwonego metalu.

Obrazek użytkownika Anonim
Karol

Z jakiej przyczyny zozważają Państwo nowe źródła energii i dlaczego akurat energetyka jądrowa?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Z trzech głównych przyczyn: bezpieczeństwo w dostawie, ceny i wpływ na środowisko.
Jako jeden z największych konsumentów energii w Polsce i bardzo duży podziemny zakład górniczy jesteśmy narażeni na ryzyko przerw w dostawach prądu, w związku z tym chcemy mieć zdywersyfikowane źródła, w tym własne. Obecnie większość energii własnej pochodzi z naszych bloków parowo-gazowych. Teraz budujemy również elektrownie PV, a w przyszłości przewidujemy elektrownie wiatrowe. Jak było wspomniane na konferencji wynikowej, rozważamy również scenariusze związane z technologię jądrową SMR. W odpowiedzi na wysoką cenę energii i konieczność posiadania źródła energii z mniejszym wpływem na klimat małe reaktory jądrowe powinny być rozważanym wariantem. Energochłonny przemysł powinien brać je pod uwagę. Dzisiaj nie ma na półce gotowych technologii w tym obszarze, które moglibyśmy wkrótce wykorzystać.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jakie mają Państwo cele na przyszły rok?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Prace nad przyszłorocznym budżetem właśnie się rozpoczęły. Realizujemy obowiązującą strategię, którą też właśnie przeglądamy pod kątem aktualizacji.

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania. Zapraszam również do śledzenia informacji Spółki i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Dziękujemy za udział w czacie i wszystkie zadane pytania, a Panu Wiceprezesowi za udzielenie odpowiedzi.
Pozdrawiamy, życząc udanego popołudnia.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.