Relacja czatu z prezesem Grupy Neuca: W 2022 roku nie wykluczamy kolejnych inwestycji, możliwych w każdym z naszych obszarów biznesowych
Obrazek użytkownika Czaty
25 sty 2022, 16:23

„W 2022 roku nie wykluczamy kolejnych inwestycji, możliwych w każdym z naszych obszarów biznesowych” - relacja czatu z prezesem Grupy Neuca

We wtorek 25 stycznia 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy Neuca, Piotrem Sucharskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o perspektywach rozwoju w 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o kolejne inwestycje oraz politykę dywidendową.

W spotkaniu udział wzięło blisko 500 osób. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy NEUCA, Piotrem Sucharskim. Podczas spotkania porozmawiamy o aktualnej sytuacji spółki oraz perspektywach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 25 stycznia 2022 r. o godz. 10:30. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Dzień dobry, chciałbym Państwa powitać na czacie inwestorskim. Zapraszam wszystkich do zadawania pytań. Jestem dostępny przez najbliższą godzinę.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Dzień dobry, patrząc po komunikowanych przez Państwo dynamikach rynku hurtowego po III kw. 2021 i danych PEX w IV kw., rynek osiągnął wysoką dynamikę, chyba wyższą od oczekiwań. Jak może wyglądać to w 2022 roku?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Mimo pojawiania się kolejnych fal pandemii, rynek wraca do organicznych wzrostów skorelowanych z tempem rozwoju gospodarki. Jednocześnie w ostatnich kwartałach widzimy istotnie niższe wahania popytu względem 2020 roku. Ale wyłączając ten okres zauważmy, że w latach 2015-2019 dynamika rynku hurtowego wyniosła 4,5%, a po 9 mies. 2021 roku jego wartość wzrosła o 4,1% r/r. Na podstawie naszej obserwacji branży w IV kwartale, zakładamy wyższe wartości rocznej skumulowanej dynamiki rynku, przekraczającej 6%. Pamiętajmy, że obraz rynku w latach 2020-2021 był zakłócany przez pojawiające się skoki popytu przeplatane lockdownami. Od 2022 roku spodziewamy się powrotu do normalności i dynamiki w wysokości 3-4%.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jak ocenia Pan Prezes ustawę o zawodzie farmaceuty z perspektywy trzech kwartałów jej obowiązywania?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Oceniamy ustawę pozytywnie. Wzmacnia ona instytucję apteki i istotę pracy farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia.
Jej wpływ na skalę działalności NEUCA i popyt na leki jest wg nas neutralny, ale zwiększa zaufanie klientów do farmaceutów, którzy zyskują uprawnienia do prowadzenia tzw. opieki farmaceutycznej (m.in. realizacja konsultacji farmaceutycznych, przeglądów lekowych, indywidualnych planów opieki farmaceutycznej, wykonywanie badań diagnostycznych).
W ostatnim czasie uprawnienia farmaceutów rozszerzyły się o możliwość dokonywania szczepień na COVID-19 i grypę oraz przeprowadzenia testów diagnostycznych na COVID-19.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jakie są plany inwestycyjne Grupy na 2022 rok?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Grupa NEUCA na bieżąco obserwuje i analizuje rynek ochrony zdrowia. W 2022 roku nie wykluczamy kolejnych inwestycji, możliwych w każdym z naszych obszarów biznesowych. W 2021 roku zainwestowaliśmy m.in. w podmioty z rynku badań klinicznych (m.in. MTZ Clinical Research, Exom Group), Towarzystwo Ubezpieczeniowe Zdrowie (nowy segment w Grupie), a w ostatnich tygodniach w spółkę Global Pharma, tj. producenta wyrobów medycznych i suplementów diety,

 

Zakładamy, że w 2022 roku przeznaczymy na inwestycje podobną kwotę jak w roku 2021. W 2021 roku nasze łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 150 mln zł, z czego większość dotyczyła inwestycji rozwojowych – związanych z akwizycjami. Grupa znajduje się w dobrej sytuacji gotówkowej i zakłada dalsze finansowanie poprzez środki własne, z ewentualnym wsparciem środków bankowych.

Obrazek użytkownika Anonim
ili

Czy dystrybuują Państwo testy przeciwko COVID-19? Czy może mieć to pewien wpływ na działalność z uwagi na ostatni głośny medialnie temat testów w aptekach?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Jako kluczowy dystrybutor szczepionek współpracujący z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, jesteśmy przygotowani do niezwłocznego rozpoczęcia dystrybucji testów na COVID-19 zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia. Nie będzie miało to istotnego znaczenia na obciążenie systemu logistycznego NEUCA i osiągane wyniki finansowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Zosia Samosia

Dzień dobry, jakie są dalsze plany związane z rozwojem działalności w segmencie ubezpieczeń? Czy NEUCA planuje inwestycje w inne podmioty z tego segmentu? Czy NEUCA planuje wspólne działania rozwojowe/synergiczne z obszarem biznesów pacjenkich z TU Zdrowie?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Chcemy być wiodącym graczem na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. W ramach działalności naszych biznesów pacjenckich, planujemy realizację wspólnych synergicznych działań, zarówno w obszarze B2B jak i B2C, skoncentrowanych wokół Konta Pacjenta na platformie HeyDoc.

Obrazek użytkownika Anonim
Mieczysław

Dzień dobry, chciałbym zapytać o platformę Hey Doc - kiedy poznamy plany i kierunku rozwoju oraz efektywność kosztową projektu? Wydaje się to być trudny do monetyzacji i kosztowny projekt. Telemedycyna ma raczej kiepskie opinie wśród pacjentów, nawet ta refundowana, teleporady bardzo straciły i są uznawane za mniejsze zło niż brak opieki, ale gorsze od bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Jakie macie Państwo pomysły na wyróżnienie się wśród konkurencji o przekonanie pacjentów do płatnych teleporad?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Szerzej o realizacji strategii platformy HeyDoc powiemy przy okazji prezentacji wyników finansowych za I kwartał 2022 roku pod koniec maja br. W naszej ocenie telemedycyna ma dużą przyszłość, ponieważ zwiększa dostęp do usług medycznych, niwelując ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, które utrudniają bezpośredni kontakt pacjentów z opieką zdrowotną. Zakładamy, że rozwój technologii telemedycznych w istotny sposób poprawi jakość świadczonych usług.

Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
Paweł Biedrzycki

Jak dużo miejsca na wzrost widzi jeszcze Neuca w obszarze programów aptecznych i czy planujecie jakieś duże zmiany w zasadach funkcjonowania tych programów w 2022 roku?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Zakładamy dalszy wzrost liczby uczestników naszych programów rynkowych, stale pracując nad udoskonaleniem oferty. Naszym zdaniem jest to dzisiaj najlepsza droga do zapewnienia równowagi rynkowej pomiędzy segmentami aptek niezależnych i sieciowych. To nasz strategiczny cel.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy zamykając rok można spodziewać się ew. odpisów np. na maseczki, jak miało to miejsce w I półroczu? Z drugiej strony, czy NEUCA widzi wzrost popytu na produkty ochrony osobistej w obecnej fali COVID?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Nie obserwujemy istotnego wzrostu popytu na produkty ochrony osobistej w obecnej fali COVID-19. Po przeprowadzonych odpisach w I półroczu 2021 r. na wartość maseczek chirurgicznych, nie przewidujemy dalszych odpisów związanych z tymi produktami.

Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
Paweł Biedrzycki

Z czego wynika niższa dynamika wzrostu marży EBITDA vs przychody w obszarze synoptis pharma w 2021 roku i czy te tendencje będą się również utrzymywać w 2022 roku?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

W 2021 roku nominalnie niższe dynamiki w Synoptis Pharma związane były z inwestycjami w medykalizację portfela produktów.
W 2022 roku znacząco rozwiniemy działania związane z promocją medyczną naszych produktów. Zamierzamy także rozwijać na rynku nową markę produktów własnych Świat Zdrowia, dedykowaną aptekom zrzeszonym w programach partnerskich NEUCA.
Ww. czynniki znacząco wpłyną na wzrost pozycji Synoptis Pharma na rynku producentów leków w Polsce.

Obrazek użytkownika Anonim
Marck

Kiedy większość marży brutto / zysku operacyjnego Grupy będzie generowana z nowych biznesów (b. pacjenckie, ubezpieczenia, opieka zdrowotne, telemedycyna, badania kliniczne etc.)?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Planujemy stały, stabilny i zrównoważony rozwój obszaru hurtu aptecznego, co będzie miało decydujące znaczenie w długim horyzoncie czasu. Równocześnie zakładamy dynamiczne wzrosty biznesów pacjenckich, które w znaczący sposób będą kontrybuować do wzrostu wartości Grupy NEUCA.

Obrazek użytkownika Anonim
analityk

Czy Zarząd podtrzymuje założenia polityki dywidendowej na 2022 rok?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Tak, podtrzymujemy założenia naszej dotychczasowej polityki dywidendowej. Zakładamy wzrost dywidendy na akcję w przedziale 10-15% r/r.

Obrazek użytkownika Anonim
JS

Jakie są największe ryzyka dla firmy i wyników w 2022 roku?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Dzięki naszej strategii, jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze związane z pojawiającymi się zagrożeniami biznesowymi, jak inflacja czy presja na wzrost wynagrodzeń. Każda trudna sytuacja na rynku, która przynosi ryzyka, daje nam jednocześnie szanse na wykorzystanie naszych przewag konkurencyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Pandemia zmusiła wielu pracowników do pracy z domu, teraz badania dowodami, że spóła liczba osób nie chce już wracać do biura. Czy w związku z tymi tendencjami Neuca rozważa optymalizację kosztów związanych z powierzchniami biurowymi? Jak np. wynajmowanie części budynków?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, podjęliśmy decyzję o powrocie do pracy zdalnej w obszarze biurowym. Jednocześnie zakładamy że powstała sytuacja nie potrwa długo i niebawem powrócimy do pracy stacjonarnej, która w naszej ocenie jest bardziej efektywna.
Od początku ubiegłego roku ocena zdolności organizacji do angażowania pracowników w Polsce sukcesywnie spada, w Q3 do średniego poziomu 45% (wg danych Kincentric). Natomiast wskaźnik zaangażowania mierzący nasze umiejętności angażowania i motywowania pracowników NEUCA , przy spadających wynikach na rynku, osiągnął rekordowy poziom 61%, plasujący nas w grupie Najlepszych Pracodawców w Polsce.
Ponadto, w 2021 roku na podstawie przeprowadzonego audytu oraz badań uzyskaliśmy certyfikat Great Place to Work® Certified, przyznawany wyłącznie organizacjom o wysokim indeksie zaufania i satysfakcji pracowników. Jednocześnie zostaliśmy finalistami rankingu najlepszych miejsc pracy w Europie w kategorii dużych organizacji (uplasowaliśmy się na 36 pozycji). W Polsce, w tej samej kategorii, dołączyliśmy do grona laureatów, zajmując 6 miejsce.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co będzie najważniejsze dla neuki w tym roku i perspektywie kilku lat?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Podobnie jak przez wiele ostatnich lat, tak w najbliższym roku, jak i w dalszej perspektywie – najważniejsza dla nas jest realizacja misji zapewnienia lepszej przyszłości wszystkim niezależnym aptekom w Polsce poprzez realizację naszej strategii w obszarze dystrybucji leków. Wdrożenie strategii w obszarze biznesów pacjenckich istotnie uzupełnia i wspiera budowanie synergii pomiędzy tymi obszarami.

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Bardzo Państwu dziękujemy za uczestnictwo w czacie oraz wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do bieżącego kontaktu z działem Relacji Inwestorskich NEUCA - jesteśmy dostępni pod adresem mail: kamila.mazur[at]neuca[dot]pl. Pozdrawiamy,

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.