Relacja czatu z prezesem zarządu Sescom: W kluczowych obszarach naszych działań widzimy potencjał wzrostu
Obrazek użytkownika Czaty
02 lut 2022, 13:49

„W kluczowych obszarach naszych działań widzimy potencjał wzrostu” - relacja czatu z prezesem zarządu Sescom

W środę 2 lutego 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Sescom, Sławomirem Halbrytem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za rok obrotowy 2020/2021. Inwestorzy zadawali również pytania o planowane akwizycje, politykę dywidendową oraz wpływ pandemii na działalność spółki.

W spotkaniu udział wzięło blisko 300 osób, a prezes zarządu odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Sescom, Sławomirem Halbrytem. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych spółki za rok obrotowy 2020/2021 oraz dalszych perspektywach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 2 lutego 2022 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dzień dobry,

 

Bardzo mi miło, że możemy się spotkać po raz kolejny, tym razem przy okazji publikacji wyników za pełny rok obrotowy 2020/21. Chętnie odniesiemy się do samych wyników, jak i opowiemy o perspektywach i planach. Zachęcamy do zadawania pytań i aktywności.

Obrazek użytkownika Anonim
Lucek

jaka jest geneza słabszych rezultatów w minionym roku obrotowym?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Nasz biznes podstawowy, jakim jest FM, pomimo utrudnień pandemicznych, w minionym roku obrotowym pozostał stabilny. W ramach głównej działalności osiągnęliśmy 133,7 mln zł przychodów (135,8 mln zł rok wcześniej). Wynik EBITDA wyniósł 10,4 mln zł, wobec 10,7 mln zł r/r. Zysk netto ukształtował się na poziomie 4,6 mln zł względem 5,4 mln zł w roku obrotowym 2019/20. Nieznaczny spadek obrotów to konsekwencja mniejszej liczby wykonanych prac serwisowych w następstwie ograniczeń handlowych w Polsce i innych krajach UE związanych z pandemią. Warto nadmienić, że okres restrykcji, dotyczących handlu w galeriach handlowych oraz funkcjonowania branży HoReCa, był w minionym roku obrotowym, według naszych obliczeń, 3 razy dłuższy.

 

Pozostałe segmenty grupy Sescom, będące na wczesnym etapie rozwoju: technologie wodorowe w ramach SES Hydrogen oraz usługi serwisowe dla małego biznesu i odbiorców indywidualnych w ramach FIXFM wygenerowały łącznie 0,7 mln zł przychodów oraz stratę netto w wysokości -1,6 mln zł. W konsekwencji wynik netto w ujęciu skonsolidowanym obniżył się z 5,4 mln zł wypracowanych w roku obrotowym 2019/20, do 3,0 mln zł w roku obrotowym 2020/21.

 

Naturalnym jest, że w początkowym stadium rozwoju przedsięwzięć o charakterze start-upowym, generowane koszty są zasadniczo wyższe od przychodów. Ponosimy je, wierząc w powodzenie tych inwestycji, a co za tym idzie, oczekując istotnej stopy zwrotu w przyszłości.

Obrazek użytkownika Anonim
zx76

Jak długojeszcze segmenty technologiczne tj. skupione wokół SES Hydrogen oraz FIXFM będą ciążyć na wynikach w ujęciu skons.. Jakie Sescom ma cele wobec tych podmiotów? Czy podmioty te generują już jakieś wyniki i pozyskują klientów

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

FIXFM konsekwentnie zwiększa zasięg działania, docierając do coraz szerszego grona odbiorców. Grudzień 2021 r. był pierwszym miesiącem, w którym podmiot ten przekroczył przychodowy próg 300 tys. zł. W ostatnim miesiącu minionego roku kalendarzowego za pośrednictwem FIXFM wykonano 988 prac serwisowych, co oznacza 32-proc. wzrost m/m. W 2022 w ramach strategii budowania potencjału FIXFM skupimy się na utrzymaniu i sukcesywnym rozwoju współpracy z partnerami z sektora ubezpieczeniowego oraz rozwoju aplikacji dla użytkownika indywidualnego. W przypadku FIXFM spodziewamy się przekroczenia poziomu rentowności w ciągu trzech-czterech najbliższych lat.

 

W SES Hydrogen w roku 2021 koncentrowaliśmy się na pracach badawczo-rozwojowych, gdzie zbliżamy się do certyfikacji i komercjalizacji. Nawiązaliśmy liczne kontakty z podmiotami zainteresowanymi współpracą: spółkami Skarbu Państwa (Lotos Asfalt), JST (np. Piła), a także przedsiębiorstwami prywatnymi (np. Polskie Domy Drewniane). Nasze rozwiązania cieszą się zainteresowaniem, bo kontrahenci widzą w nich potencjał w zakresie kosztowym, efektywności energetycznej i pozytywnej dla środowiska, ale też wizerunkowym – zeroemisyjności. Dzięki konsekwentnemu podnoszeniu kompetencji w zakresie technologii wodorowych dołączyliśmy także do projektu Nepthyne, którego długoterminowym celem jest produkcja wodoru przy morskiej farmie wiatrowej na Bałtyku do zasilania statków serwisowych, a dalej jego przesyłania na ląd. Od grudnia posiadamy w Nepthyne 30 proc. udziałów. SES Hydrogen jest projektem kapitałochłonnym, celem jego rozwijania będziemy korzystać z dotacji oraz instrumentów dłużnych. Oczekujemy, że w szerokiej perspektywie przyniesie on grupie pokaźną stopę zwrotu.

Obrazek użytkownika Anonim
Tedek

czy spółka ma szansę na uzyskanie kolejnych patentów wodorowych i ile teraz posiada

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Obecnie w ramach grupy dysponujemy czterema patentami:

 

- Generatora wodoru oraz tlenu,
- Zespołu generatora wodoru oraz tlenu,
- Zespołu kotła parowego
- oraz wynalazku objętego zgłoszeniem o udzielenie patentu: Zespołu wodorowego kotła grzewczego

 

Budujemy różne typy generatora wodoru oraz tlenu: o różnej mocy i właściwościach technicznych – stąd też niewykluczone, że nasze kolejne urządzenia również obejmiemy zgłoszeniami patentowymi.

Obrazek użytkownika Anonim
Czesław M.

Spółka ciągle mówi o pandemii w kontekście słabszych wyników. Czy w tym roku utrudnienia pandemiczne również wpłyną na generowaną sprzedaż i rentowność?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Od początku roku obrotowego 2021/22 obserwujemy poprawę koniunktury w związku z powrotem branży handlu detalicznego do inwestycji w posiadane punkty sprzedaży. W pierwszym kwartale nowego roku obrotowego (październik-grudzień 2021 r.) wypracowaliśmy 41,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 12,6 proc. W tym okresie spółka wykonała o ok. 10 proc. prac serwisowych więcej niż przed rokiem. Warto zwrócić uwagę na wracający do dobrej formy segment FM za granicą. W I kwartale obecnego roku obrotowego wolumen wykonanych zleceń wzrósł za granicą o 31 proc. r/r! Dodatkowo słyszymy już o coraz liczniejszym gronie państw, które deklarują zniesienie wszystkich COVID-owych niedogodności (np. Wielka Brytania).

Obrazek użytkownika Anonim
Edek

Jaka jest aktualna sytuacja płynnościowa spółki?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Na koniec września 2021 r. spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 16,5 mln zł. W porównaniu z 17,5 mln zł na koniec poprzedzającego roku obrotowego (wrzesień 2020). Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec września 2021 r. wynosił -0,97 – stan gotówki przewyższał wartość zobowiązań finansowych spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
ynwestor

Dlaczego spólka zrezygnowała z dofinansowania zNFOŚiGW. mówie o raporcie epsi 1/2022

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Na naszą decyzję wpłynęła chęć udziału w programach o bardziej preferencyjnej formie wsparcia (np. w postaci bezzwrotnej dotacji), a także o ściślej dedykowanym zakresie finansowania projektów.

Obrazek użytkownika Anonim
E.

Czy Sescom ma szansę na uzsykiwanie wsparcia z programów takich jak NFOŚiGW

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Jak najbardziej. Czekamy jedynie na program, który w największym stopniu spełni nasze oczekiwania w postaci formy wsparcia (preferujemy bezzwrotne dotacje zamiast częściowo umarzanych pożyczek) czy zakresu tematycznego programu. Zgodne z Polską Strategią Wodorową (PSW) będą powstawały kolejne formy dofinansowania, a my rozwijamy produkty i usługi, które wpisują się w założenia PSW.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia powrót do normalnego funkcjonowania biznesu na poziomie Europa vs Polska?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Patrzymy na zachowanie rządów poszczególnych krajów. Nie widzimy ponawiania strategii nakładania restrykcji dla galerii handlowych i branży HoReCa. Pierwsze kraje: Dania i Wielka Brytania, rezygnują z obostrzeń. To korzystne dla nas informacje. Mam nadzieję, że w kontekście roku obrotowego 2021/2022 nie będziemy już wspominać o negatywnym wpływie pandemii i wrócimy na ścieżkę dalszego wzrostu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy planujecie przejęcie kolejnych udziałów ponad już objęte 30% w spółce Nepthyne?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Na tę chwilę nie planujemy zwiększać zaangażowania w Nepthyne.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są plany zarządu w zakresie dywidendy w tym roku?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

W tym miesiącu jako zarząd wydamy rekomendację. Miejmy natomiast na uwadze zbliżające się projekty akwizycyjne, które w naszej opinii wpłyną znacząco na wzrost wartości grupy, ale będą wymagały zaangażowania pieniężnego. Inwestycje są dla nas w tym momencie priorytetem.

Obrazek użytkownika Anonim
Arkadius

Jakie czynniki będa napedzac wyniki spółlki ?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

- Akwizycje - marże osiągane przez firmy FM z Europy Zachodniej są wyższe niż te generowane w Polsce
- Stałe odblokowanie handlu i usług dzięki postępującemu programowi szczepień i perspektywa wyjścia z pandemii powinny przyczynić się do wzrostu wydatków konsumentów, zwiększenia aktywności handlu stacjonarnego, a w efekcie powrotu klientów do inwestycji w zakresie utrzymania i modernizacji obiektów
- Systematyczna praca nad pogłębianiem i poszerzaniem rynku oraz dywersyfikacją oferowanych usług i klientów przez Sescom
- Ciągła praca nad skalą, efektywnością i rentownością biznesu spółki
- Oferta Sescom wspierająca zarówno nasilające się w handlu trendy omnichannel czy automatyzacji, jak i potrzebę generowania oszczędności m.in poprzez redukcję zużycia energii czy optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych

Obrazek użytkownika Anonim
Aras

Co z akwizycja Enertechu? Do końca stycznia miałoby być info espi

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

W najlepszej wierze mieliśmy doprowadzić do finalizacji transakcji do końca stycznia, natomiast nie później niż 3 miesiące po podpisaniu Term Sheet. Ten czas mija dopiero z końcem lutego. Natomiast jeżeli kompleksowość procesów due diligence oraz negocjacja umowy ostatecznej będzie wymagać od obu stron więcej czasu – myślę, że obie strony powinny zgodzić się na ewentualny aneks wydłużający okres „exclusivity”. Pośpiech w przypadku transakcji akwizycyjnych nie jest wskazany.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie podmioty i z jakich krajów są pierwszymi celami w zapowiadanej strategii rozwoju przez przejęcia?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Aktualnie koncentrujemy się głównie na pomyślnej finalizacji transakcji przejęcia Enertech z Wielkiej Brytanii. Jednocześnie jednak nasz zespół M&A pracuje nad kolejnymi akwizycjami wg zdefiniowanych shortlist dla Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec - te rynki mają dla nas w tym momencie priorytet.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

jakie przychody spółka wygenerowała w tzw. usługach energy management

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Na usługach Energy Management spółka wygenerowała w minionym roku obrotowym 430 tys. zł przychodów. Pochodzi ona ze sprzedaży abonamentów na usługę zarządzania efektywnością energetyczną w obiektach handlowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia perspektywy rozwoju spółki w obliczu spadku ruchu w galeriach handlowych i dalszego ciągu pandemii i w zasadzie negatywnych tendencji dla galerii handlowych (jak rozwój mniejszych parków handlowych, czy wzrost znaczenia ecommerce)?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dla nas ważny jest ogólny rozwój formatów handlowych, ponieważ nasi klienci funkcjonują nie tylko w galeriach, ale również parkach handlowych. Pamiętajmy również o innym trendzie: wzroście automatyki oraz powstawaniu sklepów autonomicznych. Więcej urządzeń to większy potencjał do zagospodarowania serwisowego.

 

Rosnąca popularność e-commerce to kolejny obszar rozwoju dla Sescom. Dostarczamy rozwiązania technologiczne do magazynów, w tym np. technologie RFID, które wspierają proces zarządzania asortymentem, a tym samym wpływają na skrócenie czasu dostaw – o co prześcigają się gracze sektora e-commerce. Utrzymanie powierzchni magazynowych oraz ich dostosowanie do "zielonych" wymagań to również pole do dalszej eksploatacji dla Sescom.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakiej wysokości spółka przewiduje wydatki na M&A w tym roku?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

W przypadku Enertechu mowa jest o kwocie 8,4 mln GBP skorygowanej o dług netto. W przypadku kolejnych, ewentualnych akwizycji trudno mówić o konkretnych kwotach, ponieważ nie jesteśmy jeszcze na etapie negocjacji z innymi firmami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki będzie Pana zdaniem ten rok dla spółki i całej branży?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

W scenariuszu kontrolowania sytuacji epidemicznej i braku istotnych obostrzeń gospodarczych oraz utrzymania inflacji "w ryzach" uważamy, że ten rok będzie dobry zarówno dla całej branży, jak i spółki. W kluczowych obszarach naszych działań widzimy potencjał wzrostu, a do tego planujemy jeszcze aktywniej działać za granicą. Tu mam na myśli akwizycje, które umocnią dodatkowo naszą pozycję na rynku FM w Europie.

Obrazek użytkownika Anonim
Tedek

czy sytuacja w linii biznesowej Sescom Store ustabilizowała się i czy ten sektor ma szansę na wzrost, czy wciąz są zagrożenia ze strony pandemii

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Z naszych obserwacji wynika, że rynek wraca do inwestycji. Widzimy to w strukturze sprzedaży obszaru Sescom Store: w całej pierwszej połowie roku obrotowego 2020/2021 spółka Sestore wygenerowała sprzedaż na poziomie 1,8 mln zł. W drugiej połowie tego roku już 3 mln zł, z czego w ostatnim kwartale roku obrotowego było to 2,5 mln zł (okres od lipca do września). Na koniec grudnia Sestore była w trakcie realizacji kontraktów o łącznej wartości ok. 1,8 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcinek

Spółka nakreśla obraz, że po pandemii jej obroty będą rosły, tym czasem czy w II połowie 2020/2021 było widać taki efekt? W tym okresie galerie funkcjonowały już normalnie

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

O ile dobrze pamiętam, w kwietniu 2021 r. mieliśmy jeszcze twardy lockdown, ale ma Pan rację. II połowa powinna pokazywać poprawę sytuacji. Podam kilka przykładów:
- nasza sprzedaż zagraniczna w II poł. 2020/2021 wzrosła o 30% r/r
- sprzedaż w Polsce wzrosła o 18%
- w jednej z naszych linii biznesowych: Sescom Store w ostatnim kwartale wygenerowaliśmy 52% rocznej sprzedaży
To pokazuje, że wraz ze znoszeniem restrykcji związanych z pandemią, rynek wraca do inwestycji, co pozytywnie wpływa na naszą sprzedaż

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy są jakieś postępy w zakresie obsługi dużych powierzchni magazynowych, zwłaszcza w obliczu konsekwentnego rozwoju ecommerce?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dla procesów logistycznych, w ramach Sescom Digital opracowaliśmy usługę wspomagającą zarządzanie majątkiem trwałym i automatyzację procesu inwentaryzacji w oparciu o RFID. Jesteśmy w trakcie projektów pilotażowych – czekamy tutaj na pierwsze deklaracje klientów co do podjęcia z nami kompleksowej, komercyjnej współpracy w tym zakresie.

 

W obszarze logistycznym funkcjonuje również nasza spółka zależna – DT Sp. z o.o. świadcząca usługi m.in. serwisu pojazdów transportu magazynowego i wynajmu wózków widłowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek K.

Dzień dobry
czy spadek kursu na giełdzie w ostatnim półroczu ma według Pana odzwierciedlenie w rzeczywistej wycenie, czy to raczej okazja do dokupienia akcji po zaniżonej wycenie?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Jako zarząd nie komentujemy wysokości kursu. Pamiętajmy, że na wysokość kursu wpływa nie tylko performance spółki, ale również makroekonomia czy zjawiska geopolityczne. A sami Państwo przyznacie, że w tym obszarze dużo się ostatnio dzieje – szczególnie w naszej części Europy.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za pytania i aktywność. Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Sescom.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.