Relacja czatu z zarządem Cavatina Holding: Podtrzymujemy nasze cele o których mówiliśmy przy IPO - zbudowanie portfela projektów o wielkości 1 mln mkw
Obrazek użytkownika Czaty
22 lut 2022, 15:54

„Podtrzymujemy nasze cele o których mówiliśmy przy IPO - zbudowanie portfela projektów o wielkości 1 mln mkw” - relacja czatu z zarządem Cavatina Holding

We wtorek 22 lutego 2022 r. odbył się czat inwestorski z zarządem Cavatina Holding. Podczas spotkania rozmawialiśmy o trwającej emisji obligacji. Inwestorzy zadawali również pytania o sytuację finansową spółki oraz sytuację na rynku nieruchomości.

W spotkaniu udział wzięło ponad 350 osób, a prezes zarządu odpowiedział wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem Cavatina Holding, podczas którego zostaną przedstawione szczegóły emisji obligacji oraz dalsze plany rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 22 lutego 2022 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Witam Państwa na czacie. Zapraszam do zadawania pytań na temat trwającej emisji obligacji i sytuacji spółki Cavatina Holding.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Skąd taka propozycja kuponu w ramach emisji obligacji?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Oprocentowanie i marża nawiązuje do oprocentowania wcześniejszych emisji, które były z marżą 6,5%. Teraz proponujemy 6%. Biorąc pod uwagę notowania i rentowności obligacji Cavatiny na Catalyst jest to atrakcyjne i konkurencyjne oprocentowanie. Jest to nasza pierwsza emisja prospektowa, chcemy zachęcić szerokie grono inwestorów indywidualnych inwestycją w obligacje Cavatiny, stąd takie atrakcyjne oprocentowanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak oceniacie perspektywy rynku nieruchomosci komercyjnych 2022 vs 2021? Czy "koniec pandemii" coś zmienia?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Koniec pandemii przyspiesza i odblokowuje decyzyjność największych korporacji na świecie w kwestii zawierania nowych umów najmu i otwierania kolejnych biur. Liczba zapytań, które otrzymujemy od potencjalnych najemców pozwala patrzeć z optymizmem na ten rok. Spore ożywienie i zwiększenie popytu ze strony najemców były widoczne już w drugiej połowie 2021 roku i zakładamy że ten trend będzie kontynuowany w bieżącym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak oceniacie Państwo perspektywy spółki na ten rok i kolejne lata? Licząc na podstawie oprocentowania obligacji, zakładam, że dynamiki powinny być mocno dwucyfrowe.

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Zrealizowane przez nas do tej pory marże i rentowności na projektach sięgały ponad 40%. W perspektywie kolejnych lat chcemy utrzymać poziom marżowości i rentowności. W tym roku i kolejnych latach będziemy oddawać kolejne nieruchomości inwestycyjne zatem spodziewamy się też kolejnych sprzedaży biurowców do funduszy inwestycyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy biorąc pod uwagę finansowanie dłużne, które chcecie pozyskać, a w szczególności jego dość wysoki koszt, nadal realne jest utrzymanie polityki dywidendowej na poziomie do 50% zysku netto?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Finansowanie dłużne posiadane przez Grupę Cavatina Holding nie jest obciążone wysokim kosztem - średnioważony koszt finansowania dłużnego wynosi około 5%, pamiętajmy że dominujące znaczenie mają niskooprocentowane kredyty bankowe, które stanowią ponad 70% wszystkich zobowiązań finansowych. W tym istotną część stanowią kredyty w walucie euro, oparte na ujemnej stopie procentowej EURIBOR. Utrzymujemy politykę dywidendową zaprezentowaną w prospekcie IPO zakładającą dywidendę na poziomie 20-50% zysku netto w przyszłości, przy czym pierwszeństwo będzie miała spłata zobowiązań finansowych oraz rozwój spółki czyli nakłady inwestycyjne.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

1. Jaki wpływ na realizację projektów spółki ma inflacja i wzrost kosztów?
2. Czy nie obawiacie się Państwo, że wzrost kosztów realizacji projektów utrudni osiągnięcie satysfakcjonującej stopy zwrotu i dowiezienie odsetek dla inwestorów?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Dzięki zachowaniu kompetencji związanych z generalnym wykonawstwem w Grupie nasze koszty realizacji znajdują się pod dużo większą kontrolą niż w przypadku innych deweloperów, przez co nie obawiamy się ich niekontrolowanego wzrostu. Pamiętajmy również, że inflacja przekłada się także na wzrost przychodów w wyniku wzrostu stawek czynszowych, które są indeksowane stopą inflacji. A to z kolei przekłada się na wzrost ceny sprzedaży biurowców co powinno pozwolić na utrzymanie dotychczasowych stóp i marż.

Obrazek użytkownika Anonim
Andrzej

Jak można złożyć zapis na obligacje i jaka jest minimalna kwota?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Zapisy trwają do 25 lutego i są prowadzone przez konsorcjum domów maklerskich: Michael Strom, DM Banku BPS, DM BDM oraz Noble Securities. Minimalny zapis to 1000 zł. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej https://ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji/

Obrazek użytkownika Anonim
Andrzej

W jakich okresach będą wypłacane odsetki?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Andrzej

Czy obligacje będzie można sprzedać na Catalyst?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Tak, obligacje będą wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Obrazek użytkownika Anonim
gas

Jakie główne projekty są obecnie w realizacji, które będą zakończone w okresie najbliższych 3 lat? Pytam z punktu widzenia płynności spółki w zakresie wypłaty odsetek, jak i spłaty obligacji?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

W realizacji są kompleks Ocean Office Park w Krakowie, Global Office Park w Katowicach, a także Quorum Office Park we Wrocławiu. W kontekście płynności spółki ważniejszy jest portfel inwestycji już zrealizowanych, dobrze skomercjalizowanych i generujących przepływy pieniężne, który obecnie przekracza 100 tys. mkw. Potencjalna sprzedaż gotowych projektów może wygenerować solidne przepływy pieniężne.

Obrazek użytkownika Anonim
gas

Co konkretnie będzie finansowane ze środków z emisji?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Grupy Cavatina sp. z o.o., w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Program emisji obejmować ma 200 mln zł, czy to jest docelowa kwota, czy jeszcze będziecie zamierzali Państwo zwiększać finansowanie obligacyjne? W jakim terminie ta kwota ma zostać pozyskana?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Program obejmuje możliwość wyemitowania obligacji o wartości do 200 mln zł. Zamierzamy go zrealizować w kilku seriach do końca 2022 roku. Dalsze ewentualne pozyskiwanie finansowania w formie obligacji uzależniamy od sytuacji rynkowej w tym dostępności innych źródeł finansowania.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafal

Czy przedstawione oprocentowanie wibor+6pp - to jest w skali roku czy calego projektu 3,5 roku?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Oprocentowanie jest w skali roku.

Obrazek użytkownika Anonim
E.T.

Czy dobrze zrozumiałem? Ta emisja do 50 mln zł jest częścią programu o wartości 200 mln zł, ale spółka uchwaliła też kolejny program bezprospektowy też do kwoty 200 mln zł dla inwestorów kwalifikowanych.
Jeśli coś pomieszałem to proszę o sprostowanie. W jaki sposób spółka będzie obsługiwać spłatę odsetek, skoro zwroty z inwestycji w grunty i projekty będą dopiero za parę lat?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Spółka jednocześnie ogłosiła kolejny program emisji obligacji skierowany do inwestorów instytucjonalnych, także o wartości 200 mln zł. Ewentualne emisje w ramach tego programu uzależniamy jednak od rozwoju sytuacji rynkowej i kondycji dłużnych funduszy inwestycyjnych. Obsługę obligacji zapewnią przychody generowane z gotowych i operujących budynków. Posiadamy portfel gotowych budynków (ponad 100 mkw.), które powinny być w najbliższym czasie przedmiotem zainteresowania funduszy. Wartość godziwa portfela gotowych nieruchomości na 30 września 2021 r. wynosiła ponad 800 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda kwestia zabezpieczenia obligacji?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Obligacje podobnie jak w poprzednich emisjach publicznych są zabezpieczone poręczeniem jednostki dominującej najwyższego szczebla - Cavatiny sp. z o.o.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Które z ukończonych projektów są najbliższe do sprzedaży inwestorom i jaką część z prawie 200 tys. m2 będą stanowić? Jakiego rzędu wpływy ze sprzedaży szacowane są na ten rok?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

W pierwszej kolejności obiektem sprzedaży powinien być projekt Carbon Tower we Wrocławiu, który obecnie skomercjalizowany jest w blisko 100%.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel D.

Podczas lipcowego IPO spółka podała cel strategiczny osiągnięcia 1 mln m2 powierzchni najmu brutto do końca 2025 r. Czy ten cel jest teraz łatwiejszy czy trudniejszy do osiągnięcia?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Podtrzymujemy nasze cele o których mówiliśmy przy IPO - zbudowanie portfela projektów o wielkości 1 mln mkw. Sytuacja rynkowa rozwija się zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafal

Od czego może zależeć data wykupienia obligacji? tzn jest powiedziane "do 3,5 roku" ale może być wcześniej - od czego to może zależeć?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Warunki emisji przewidują opcje wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta, zapis ten pozwala zachować elastyczność, natomiast obecnie nie zakładamy realizacji tej opcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel D.

czy zostały spłacone pożyczki udzielone przez głównego akcjonariusza dla spółki - był to jeden z celów emisji akcji w 2021 r.?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Termin zapadalności większości tych pożyczek przypada na 2022 rok. Planujemy ich spłatę w wyznaczonym terminie.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor54

Jak wygladaja plany wejscia na rynek warszawski?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Cały czas uważnie przyglądamy się dostępności gruntów w Warszawie i intensywnie pracujemy na kolejnymi projektami w tym mieście.

Obrazek użytkownika Anonim
Developer

Czy planujecie wejscie do nowych miast?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Skupiamy się na miastach w których jesteśmy aktualnie obecni, czyli Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Trójmiasto, Bielsko Biała. Przyglądamy się również poznańskiemu rynkowi.

Obrazek użytkownika Anonim
Developer

Ile macie obecnie powierzchni w budowie?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

W budowie jest aktualnie ponad 220 tys. mkw.

Obrazek użytkownika Anonim
E.T.

Co może się zmienić na korzyść lub niekorzyść na rynku biurowców w tym roku. Jak spółka widzi perspektywy co do rynku w następnych latach?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Perspektywy na nadchodzące lata są dobre, a spółka z optymizmem patrzy na swoją przyszłość. Pozytywny wpływ na sytuację rynkową na pewno miałoby wejście do Polski nowych dużych najemców np. centrów usług wspólnych. Na niekorzyść działałoby upowszechnienie się w znaczącym zakresie pracy zdalnej, na co się jednak nie zapowiada.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak szybko obligacje zostaną wprowadzone na Catalyst?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Planujemy, że obligacje zostaną wprowadzone na Catalyst 11 marca.

Obrazek użytkownika Anonim
Fast

Jakie jest aktualne zadluzenie?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Wskaźnik zadłużenia netto do aktywów netto na dzień 30 września 2021 r. wynosi 38%. Dotychczas wyemitowane przez nas obligacje nakładają na nas obowiązek utrzymywania tego wskaźnika na poziomie nie wyższym niż 60%, jednak nie planujemy zbliżać się do tej granicy.

Obrazek użytkownika Anonim
Fast

Jakie sa plany spolki na 2022 r.?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Zamierzamy konsekwentnie realizować naszą strategię inwestycję polegającą na systematycznym rozwoju naszego portfela inwestycyjnego oraz maksymalizacji zysków z już zrealizowanych projektów.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor54

Kiedy moze byc kolejna emisja w ramach programu?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Decyzje o kolejnej emisji podejmiemy wspólnie z członkami konsorcjum, po pełnym zakończeniu emisji pierwszej serii.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Emitowane obligacje są oprocentowane wyżej niż obligacje konkurencji. Skąd takie podejście skoro możliwe jest uzyskanie finansowania przy niższym koszcie?

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Jest to nasza pierwsza emisja prospektowa, chcemy zachęcić szerokie grono inwestorów indywidualnych inwestycją w obligacje Cavatiny, stąd takie atrakcyjne warunki, które wyróżniają naszą emisję na tle innych emisji. Oprocentowanie i marża nawiązują również do oprocentowania wcześniejszych emisji, które były emitowane z marżą 6,5%.

Obrazek użytkownika Daniel Draga
Daniel Draga

Bardzo dziękuję za zadane pytania i aktywny udział w czacie. Zachęcam do zapoznania się z trwającą emisją obligacji. https://ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji/

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.