Relacja czatu z dyrektorką finansową Benefit Systems: Cały czas oportunistycznie przyglądamy się rynkowi pod kątem ewentualnych kolejnych akwizycji
Obrazek użytkownika Czaty
24 maj 2023, 13:39

„Cały czas oportunistycznie przyglądamy się rynkowi pod kątem ewentualnych kolejnych akwizycji” - relacja czatu z dyrektorką finansową Benefit Systems

W środę, 24 maja 2023 r. odbył się czat inwestorski z dyrektorką finansową Benefit Systems, Małgorzatą Kloką. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I kwartał 2023 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o kolejne akwizycje, politykę dywidendową oraz rozwój na rynkach zagranicznych.

W spotkaniu wzięło udział 200 osób, a dyrektorka finansowa odpowiedziała na 25 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z dyrektorką finansową Benefit Systems, Małgorzatą Kloką. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki spółki za I kwartał 2023 roku oraz dalsze plany rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 24 maja 2023 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Dzień dobry, witam Państwa! Dziękujemy za zainteresowanie spółką i zapraszam do zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Dzień dobry,
czy spółka ma zamiar utrzymać w następnych latach politykę dywidendową wypłat powyżej 60% zysku netto?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Tak, w ramach polityki dywidendowej zobowiązaliśmy się do rekomendowania wypłaty co najmniej 60% znormalizowanego zysku netto i mamy nadzieję, że rekomendowana kwota dywidendy w kolejnych latach będzie powyżej tego poziomu. Każdorazowo będziemy oczywiście brać pod uwagę sytuację spółki i plany inwestycyjne. Ostatecznie, decyzje co do wysokości wypłaty będą podejmowane przez akcjonariuszy.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

czy są rozważane, oprócz dywidendy, inne formy wypłaty zysku dla akcjonariuszy?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Na ten moment mamy przyjętą politykę dywidendową zakładającą wypłatę co najmniej 60% znormalizowanego zysku netto i nie planujemy innych form dystrybucji zysku. Ostatecznie, decyzje co do sposobu podziału zysku podejmowane są przez akcjonariuszy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są plany rozwoju własnych klubów fitness i ile może ich przybyć w tym roku?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Plan na kolejne miesiące tego roku zakłada po 5 otwarć w Polsce i za granicą, najpewniej pod koniec roku, wraz z początkiem wysokiego sezonu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy planowane są kolejne przejęcia klubów fitness?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Cały czas oportunistycznie przyglądamy się rynkowi pod kątem ewentualnych kolejnych akwizycji, po tym jak na początku tego roku dokonaliśmy dwóch transakcji i pozyskaliśmy 22 kluby.

Obrazek użytkownika Anonim
W. D.

Czy zarząd może się odnieść do marcowej rekomendacji Trigon DM z ceną docelową 1500 zł i do kwietniowej DB BOŚ z ceną docelową 1330 zł. Skoro po dużych wzrostach aktualny kurs akcji jest pomiędzy tymi cenami, to czy zarząd uważa, że kurs osiągnął właściwy poziom?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Co do zasady nie odnosimy się do rekomendacji analityków. Podtrzymujemy natomiast naszą pozytywną ocenę perspektyw grupy kapitałowej w średnim i długim terminie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy wzrosty wyników osiągnięte w 1 kwartale mogą być powtórzone w tym kwartale?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Trendy, które wspierały nasze wyniki w 1 kwartale są nadal obecne; dodatkowo dobrze oceniamy proces podwyżki ARPU na rynku polskim, który prowadzimy od kwietnia. Drugi kwartał sezonowo zwykle jest lepszy niż pierwszy, wydaje się, że ta zasada może być zachowana w tym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

czy w zysku z I kwartału, który przekracza 1/3 zysków z całego 2022 r. znajdują się zdarzenia, których nie da się powtórzyć w następnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Nie było istotnych zdarzeń jednorazowych, dodatkowo pierwszy kwartał charakteryzuje się najsłabszą rentownością w roku ze względu na sezonowość.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

jakiej wysokości środki planowane są na akwizycje w tym roku?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

W tym roku przeznaczymy około 60 mln na akwizycje Saturn Fitness, klubów Calypso oraz odroczone płatności za poprzednie akwizycje, głównie Total Fitness. Cały czas oportunistycznie przyglądamy się rynkowi pod kątem ewentualnych kolejnych akwizycji, ale nic konkretnego nie możemy zadeklarować.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

czy znaczące zwiększenie przychodów z zagranicy o 72% w porównaniu do zwiększenia przychodów z Polski o 49%, to efekt niskiej bazy?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

To efekt niskiej bazy oraz szybszego wzrostu ARPU niż w Polsce.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario

Czy spółka przewiduje inne formy dzielenia się z inwestorami zyskiem niż wypłata dywidendy, co by musiało się stać aby nastąpiły w tym zakresie jakiekolwiek zmiany?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Na ten moment mamy przyjętą politykę dywidendową zakładającą wypłatę co najmniej 60% znormalizowanego zysku netto i taki sposób podziału zysku będziemy rekomendować. Należy pamiętać, że finalne decyzje co do sposobu podziału zysku podejmowane są przez akcjonariuszy.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario

Jakie podejście długoterminowe do zadłużenia ma spółka w obliczu tak dużego poziomu generowania gotówki jaki ma obecnie miejsce?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Obecna sytuacja wysokiego poziomu gotówki netto jest bardzo komfortowa, ale nie optymalna. W drugiej części roku wypłacimy dywidendę, co będzie miało wpływ na zmniejszenie naszej pozycji gotówkowej. Jesteśmy otwarci na potencjalne zmiany w tym obszarze, dopuszczamy – tak jak w poprzednich latach – pozycję długu netto, ale co do zasady jesteśmy raczej konserwatywni jeśli chodzi o poziom lewara. Warto pamiętać, że spółka cały czas ma niewykorzystane środki w ramach umowy o długoterminowe finansowanie zawartej w 2022 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario

Czy spółka widzi na horyzoncie jakieś perspektywy istotnych przejęć z punktu widzenia CAPEX-u w najbliższym roku? Czy realne jest wdrażanie strategii przejęć klubów na większą skalę w innych destynacjach niż Polska?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Cały czas oportunistycznie przyglądamy się rynkowi pod kątem ewentualnych kolejnych akwizycji, po tym jak na początku tego roku dokonaliśmy dwóch transakcji i pozyskaliśmy 22 kluby, a w 2021 przejęliśmy 14 klubów Total Fitness. Jeśli chodzi o inne rynki – co do zasady nie wykluczamy tego, jednak dostępność ciekawych targetów jest ograniczona.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario

Jak Państwo oceniacie ryzyko wprowadzenia opodatkowania benefitów pracowniczych w Polsce, na wzór procedowanego rozwiązania w Czechach. Jak wdrożenie tego rodzaju rozwiązań podatkowych wpłynie waszym zdaniem w długim terminie na rynek?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Obecnie benefity pracownicze w Polsce w przeważającej mierze są opodatkowane. Zwolnienia z podatków występują ze względu na ulgi regulowane przez przepisy ZFŚS – to ułamek naszego biznesu. Na ten moment nie widzimy ryzyka zmiany przepisów.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario

Jak na ten moment oceniacie rozwój alternatyw do karty Multisport na rynkach zagranicznych?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Na większości rynków zagranicznych nie widzimy istotnych alternatyw, po tym jak z rynku w Czechach i Bułgarii w trakcie pandemii wycofało się Sodexo. Obecnie na rynku bułgarskim obserwujemy działalność nowego konkurenta, ale na razie w bardzo wczesnej formie rozwoju.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario

Tradycyjnie poproszę o komentarz w sprawie rynku Tureckiego. Kiedy przewidujecie, że zakończy się proces rozpoznawania rynku i formułowania ostatecznej oferty i zaczniecie mocniejsze inwestycje w ten rynek. Jak duży widzicie potencjał i czy w przypadku sukcesu bliski wschód będzie dalszym kierunkiem ekspansji grupy?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Na przełomie roku podjęliśmy decyzję o kontynuacji inwestycji w rynek turecki i de facto jej przyspieszeniu – przez ostatnie 2 lata wydatki sięgnęły ok 2 mln euro, w kolejnych latach mogą być większe. Kluczowym celem operacyjnym jest wzmocnienie bazy partnerskiej. W Stambule obiektów honorujących MultiSport jest już ponad 400 – to sporo, ale biorąc pod uwagę rozmiar miasta, wciąż pracujemy nad zwiększeniem tej liczby. W drugiej części tego roku zakładamy przyspieszenie sprzedaży. Jeśli chodzi o potencjał – za wcześnie na konkretne liczby, ale z uwagi na populację, oceniamy, że jest on wysoki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy realne jest podwyższenie celu pozyskania nowy kart w Polsce na 2023 rok?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Na ten moment podtrzymujemy cel 280-300 tysięcy nowych kart w grupie w całym roku, to nasz scenariusz bazowy. Wiele zależeć będzie od tego, w jaki sposób przebiegać będzie sezon wakacyjny, jeśli pójdzie lepiej od oczekiwań to rozważymy zmianę outlooku przy okazji publikacji wyników półrocznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Johnny

Jak powinien kształtować się w najbliższych latach split Polska/zagranica w przychodach?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Zakładamy, że udział segmentu zagranice będzie powoli rósł w przychodach, głównie z uwagi na szybszy procentowy wzrost wolumenów na rynkach poza Polską. Myślę, że perspektywie najbliższych 3-5 lat udział ten może wzrosnąć i wysokich kilka punktów procentowych.

Obrazek użytkownika Player_014
Player_014

Czy planują Państwo stworzenie programu dla najwierniejszych akcjonariuszy. Na przykład zniżek do klubów fitness jeśli ktoś posiada odpowiednią ilość akcji. Coś na wzór "Orlen w portfelu" tylko bardziej fit:)

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Na ten moment nie mamy takich planów, ale obserwujemy jak inne spółki publiczne działają w tym obszarze. Niezmiennie dopingujemy naszych akcjonariuszy, żeby korzystali z naszych usług!

Obrazek użytkownika Anonim
Jakub

Jak oceniają Państwo rozwój wyników na rynkach zagranicznych i ich perspektywy w najbliższych kwartałach?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tego segmentu. Dla przypomnienia – w ubiegłym roku zysk operacyjny przekroczył 25mln zł, a w samym 1Q23 był na poziomie ponad 16mln zł. Oba te wyniki były powyżej naszych oczekiwań. Perspektywy rynków zagranicznych oceniamy jako bardzo dobre – poziom nasycenia jest niższy niż w Polsce, rynki pracy są w zdrowej kondycji, a ludzie chcą ćwiczyć. Bardzo dobrze poszły nam też podwyżki ARPU na początku roku. Znakiem zapytania są propozycje czeskiego rządu - nowe regulacje w zakresie opodatkowania benefitów, ale zbyt wcześnie, żeby szacować wpływ tego na naszą działalność.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak rozwija się produkt MultiLife i czy w tym roku będą dodatkowe koszty z nim związane?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Od początku roku intensyfikujemy działania sprzedażowe; rozpoczęliśmy też kampanię marketingową. MultiLife to dziś kilka tysięcy sprzedanych abonamentów. Ciągle pracujemy nad ofertą produktu i zbieramy feedback od klientów. Szacujemy, że skala wpływu na wyniki grupy powinna być podobna jak w 2022 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Gościówa

Jak rozwija się biznes kafeteryjny i czy spółka planuje istotne inwestycje w tym obszarze?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Na koniec marca na naszej platformie kafeteryjnej mieliśmy 653 tysiące użytkowników, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 30% oraz o ponad 150 tysięcy użytkowników więcej. Obroty również wzrosły w minionym kwartale – o 25% rok do roku do ponad 130mln zł. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników; pokazuję one, że pomimo różnych wyzwań makro i biznesowych, pracodawcy chętnie inwestują w swoich pracowników. Jeśli chodzi o nasze inwestycje w obszar Kafeterii – prowadzimy kilka projektów mających na celu uatrakcyjnienie platformy zarówno dla pracowników jak i dla działów HR. Wydatki z tym związane nie będą jednak istotnie odbiegać od tego, co można było obserwować w poprzednich latach.

Obrazek użytkownika Anonim
Olaf

Jaki wpływ na wynik będą miały przejęte kluby Calypso i Saturn?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Sieć Saturn w ubiegłym roku miała wynik EBITDA ok. 4mln zł. Zakładamy, że ten rok będzie na podobnym poziomie. Jeśli chodzi o kluby przejęte od Calypso – za wcześnie na konkretny szacunek, natomiast zakładamy, że będzie to niewielki pozytywny wpływ na wynik.

Obrazek użytkownika Anonim
SIłacz

Skąd taki wynik w fitnessie pomimo istotnego wzrostu kosztów energii?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Rzeczywiście koszty energii bardzo wzrosły; dodatkowo wzrosty obserwowaliśmy również jeśli chodzi o koszty pracy oraz czynsze. Ale mieliśmy bardzo dobry sprzedażowo zarówno 4 kwartał minionego roku i świetny pierwsze trzy miesiące 2023 r. Co więcej, od stycznie w naszych sieciach przeprowadziliśmy podwyżki cen karnetów o nawet 20-30%. To sprawiło, że wzrost przychodów z nadwyżką pokrył dodatkowe koszty. W pierwszym kwartale nasze kluby w Polsce osiągnęły zysk operacyjny w wysokości 15mln i to rzeczywiście świetny wynik.

Obrazek użytkownika Anonim
Wilczyca

Czy mogłabym prosić o komentarz odnośnie działań konkurencji na rynku polskim?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Odpowiedź na to pytanie pozostaje niezmienna od kilku kwartałów – obserwujemy działania konkurencji (Medicover) w obszarze budowy sieci klubów, natomiast nie widzimy wpływu tych działań na naszą sprzedaż.

Obrazek użytkownika Anonim
Olaf

Widzicie spowolnienie na rynku pracy? Czy pracodawcy rezygnują z oferowania waszych usług?

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Nie widzimy oznak spowolnienia; nie mamy też wielu sygnałów od klientów w tym obszarze. Wręcz przeciwnie – obserwujemy niezmiennie zdrowy popyt w obszarze benefitów, a sporo pracodawców ma wciąż trudności z pozyskaniem pracowników. Warto jednak pamiętać, że nasz baza klientów nie oddaje 1 do 1 rynku pracy – jest w niej więcej podmiotów z obszaru usług, IT, szeroko pojętej pracy biurowej, a mniej z obszaru przemysłu, pracy fizycznej itp.

Obrazek użytkownika Małgorzata Kloka
Małgorzata Kloka

Dziękujemy wszystkim uczestnikom czatu, w razie dalszych pytań zapraszamy na naszą stronę https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.